De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta

2 Art. 3.1, lid 1 en Wro toelatings- of exploitatieplanologie? regels m.h.o. de gegeven bestemming regels in elk geval omtrent gebruik grond en bouwwerken (economische) uitvoerbaarheid bestemmingen t.a.v. woningbouwcategorieën: percentages

3 Art. 3.1, lid 2 Wro herzieningsplicht 10 jaar / 1 juli 2013 sanctie 3.1, lid 4: verbod legesheffing ‘diensten i.v.m. bestemmingsplan’ alternatieven (zie Gst. 2013/21): verlengingsbesluit beheersverordening voorbereidingsbesluit + projectafwijking

4 Overige planregels voorlopige bestemmingen (art. 3.2 Wro) facultatieve omgevingsvergunning aanleggen en slopen (3.3) urgentieaanwijzing (3.4) moderniserings- / vervangingsplicht (3.5) flexbepalingen (3.6) uitsluiting projecten (3.6a)

5 Nadere regelgeving inrichting bestemmingsplan 3.37 Wro = grondslag a.m.v.b Bro = basis ministeriële regeling Bro = facultatieve bijzondere planregels Bro = beschrijving / imperatief (b.i.h.?) Bro = doelstelling uit te werken bestemming Bro = voorwaarde voorlopige bestemming e.v. = overgangsrecht (imperatief) Bro = anti-dubbeltelregel Bro = koppeling Wgh

6 RSRO 2012 art. 2 : toepassing imperatief per 1 juli 2013 bijlage : SVBP2012 (Geonovum): normatieve opzet en indeling planregels hoofdgroepen en benaming van bestemmingen bestemming + functie(s), symbolen en aanduidingen art. 6.2 RSRO2012: –vaste indeling van de bestemmingsregels is een vereiste –per bestemming functies aangeven. –waarvoor en zo nodig hoe gebruik gronden –standaardbepaling aanvullen, ‘mits dat niet de standaard weerspreekt ….’ –ruimte voor specifieke gebruiksregels

7 Specifieke gebruiksregels moderniserings- of vervangingsplicht voorwaardelijke verplichting relevant voor bepaald (type) gebruik LJN BO9160: aanleg groenzone landschapsplan onderdeel b.p. tijdsbepaling publiekr. borging i.p.v. privaatr. Overeenkomst andere mogelijkheden: blinde gevel afscheidingsmuur ontsluiting ophoging / afwatering

8 Definitie voorwaardelijke verplichting: a)een regel in een bestemmingsplan; b)plicht tot uitvoering van het in het bestemmingsplan bepaalde; c)ingaande zodra grondgebruiker op eigen initiatief gebruiksvorm wijzigt. Voorwaardelijk verplichting – positieve verplichting

9 Voorwaarden waaraan voorwaardelijke verplichting moet voldoen: Ruimtelijke relevantie 1)Wel: soort evenementen en maximale bezoekersaantallen (ABRvS , LJN: BV7286*); stralingsgevaar hoogspanningsleiding en jonge kinderen (ABRvS , LJN: BV 1833) 2)Niet: verkeersmaatregelen (zie ABRvS 1 augustus 2012, LJN: BX3295 en ABRvS 27 december 2012, LJN: BY7357*) Uitvoerbaar Rechtszekerheidsbeginsel (zie ABRvS 21 november 2012, BY3726*)

10 Doorbraak van de voorwaardelijke verplichting: Linderveld (ABRvS , Gst. 2006, 74) Jordaan (ABRvS , Gst. 2003, 153)

11 Voorbeelden van voorwaardelijke verplichtingen uit de praktijk: Landschappelijke inpassing: ABRvS , LJN: BX2529*; Geluid: ABRvS , LJN: BX8939 (Woensdrecht*). Anders ABRvS , LJN: BO8264 (Oisterwijk)

12 Complementaire overeenkomst of voorwaardelijke verplichting? Windmill? Als publiekrechtelijke regeling volgen privaatrechtelijke weg niet verbiedt; Als door privaatrechtelijke weg publiekrechtelijke waarborgen niet onaanvaardbaar worden doorkruist (aard en strekking, mate van rechtsbescherming en zelfde resultaat). Ruimtelijke aanvaardbaarheid?

13 De theorie getoetst, geen lijn: Complementaire overeenkomst volstaat: ABRvS (BOM+) Voorwaardelijke verplichting moet: ABRvS , BO9160 (Haven Wanssum en Tienray) Geen borging: ABRvS (Woensdrecht) Rechtsbescherming op later moment: ABRvS , LJN BZ2506 (Maasbracht*)

14 Belang voorwaardelijke verplichting in de praktijk?

15 Contactgegevens: dr. J.W. van Zundert KienhuisHoving N.V. Postbus AC ENSCHEDE Tel. nr Contactgegevens: mr. drs. I.E. Nauta KienhuisHoving N.V. Postbus AC ENSCHEDE Tel. nr


Download ppt "Studiedag 25 april 2013 “ Verboden en geboden in het bestemmingsplan ” dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta."

Verwante presentaties


Ads door Google