De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Themadag ‘Ins en outs van registratie’ 12 oktober 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Themadag ‘Ins en outs van registratie’ 12 oktober 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Themadag ‘Ins en outs van registratie’ 12 oktober 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein

2 2 Wat is Registerplein? Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociale professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (verlengde)registratiecriteria en accreditatiecriteria. Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken. Onze Visie Registerplein biedt inzicht in de kwaliteit van de sociale professionals die zich registreren.

3 3 Wie zijn wij? Registerplein Ontstaan Registerplein (tot eind 2014 BAMw) vanuit de beroepsvereniging BPSW (NVMW). Het Registerplein is vanaf 2011 zelfstandig met een eigen directie en eigen personeel. Verschil registratieorganisatie en beroepsvereniging Registerplein is een uitvoerende organisatie op het gebied van registratie. Een beroepsvereniging waarborgt kwaliteit beroep, beroepsontwikkeling én beroepsinhoudelijke belangenbehartiging.

4 4 Wat doen wij? Registerplein Kwaliteit voor sociaal professionals Register Agogen Specialisatie Bedrijfsmaat- schappelijk Werk Specialisatie Ortho- pedagoog Register Maatschappelijk Werkers Register aandachtsfunct. kindermishandeling/ huiselijk geweld (LVAK) Register Gezinshuis ouders Nieuwe profielen Register GGZ -Agogen

5 5 Waarom registreren? Stelling: ‘Registratie is onnodige administratieve rompslomp en voegt niets toe’

6 6 Daarom registreren? Verankering van ‘leven lang leren’, verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling, onderscheiden als professional Profilering als professional richting werkgever, cliënt en samenwerkingspartners zoals een wijkteam Professional reflecteert de kwaliteit van de organisatie Aanspreekbaar op eigen professionaliteit Kwaliteitswaarborg

7 7 Soorten inschrijvingen register voor GGZ – Agogen In het register voor ggz-agogen zijn vier inschrijvingen mogelijk: 1.Registratie in opleiding 2.Registratie Basis 3.Registratie Plus 4.Registratie Plus Verlengen Register GGZ -Agogen in opleidingBasisPlusVerlengen

8 8 Registratiecriteria GGZ – Agogen 1.Criteria Registratie in opleiding Aantonen bij aanmelding: De student HBO-SPH, HBO-MWD of HBO-Social Work dient bij aanmelding een bewijs te overleggen dat de student zich bevindt in, of is toegelaten tot een COOAB-erkende afstudeerrichting ggz-agoog, leidend tot een certificaat ggz-agoog. Verwachte afstudeerdatum. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 2 jaar. Maximaal 2 jaar dan kan men voldoen aan de Registratie Basis

9 9 Registratiecriteria GGZ – Agogen 2. Criteria Registratie Basis HBO-SPH, HBO-MWD of HBO-Social Work diploma COOAB-erkend certificaat/aantekening ggz-agoog, niet ouder dan 2005 (toen studeerde de eerste lichting ggz-agogen af).  datum van diploma en certificaat moet overeenkomen anders valt het onder de nascholing. Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) niet ouder dan 2 jaar Maximaal 3 jaar dan moet men voldoen aan de Registratie Plus

10 10 Registratiecriteria GGZ – Agogen 3. Criteria Registratie Plus Diploma conform de eisen zoals beschreven bij Registratie Basis. Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) niet ouder dan 2 jaar. Een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat men tenminste 16 uur per week werkzaam is binnen de ggz of in een functie als ggz-agoog buiten de ggz. Arbeidsovereenkomst(en) waaruit blijkt dat men tenminste 2 jaar werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als uitvoerende in het ggz-werkveld (niet ouder dan 5 jaar). Een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van tenminste 10 sessies LVSC-supervisie of tenminste 20 bijgewoonde bijeenkomsten intervisie of tenminste 30 uur ontvangen werkbegeleiding of een combinatie hiervan, van ná diplomering en niet ouder dan 5 jaar.

11 11 Registratiecriteria GGZ – Agogen 4.Registratie Plus Verlengen Men dient in 5 jaar tijd tenminste 30 registerpunten te verzamelen; Opleidingstraject tenminste 10 registerpunten Reflectietraject tenminste 10 registerpunten Vrije ruimte tenminste 10 registerpunten Een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat men op dat moment tenminste 16 uur per week werkzaam is binnen de ggz of in een functie als ggz-agoog buiten de ggz. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de ggz of in een functie als ggz-agoog buiten de ggz. Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) niet ouder dan 2 jaar. Na 5 jaar mogelijkheid om opnieuw te verlengen

12 12 Tarieven register voor GGZ – Agogen De tarieven voor de verschillende inschrijvingen zijn: 1.Registratie in opleiding : €25,- excl BTW eenmalig voor maximaal 2 jaar 2.Registratie Basis: €70,- excl BTW eenmalig voor maximaal 3 jaar 3.Registratie Plus: €70,- excl BTW per jaar 4.Registratie Plus Verlengen: €70,- excl BTW per jaar

13 13 Hoe ziet registratie eruit in de praktijk?

14 14 Registratiesysteem PE online Online registratiesysteem (PE-online) Eigen e-portfolio (24 uur per dag toegankelijk) Registratie individueel, vergoeding mogelijk door werkgever Toegang tot e-portfolio aan leidinggevende mogelijk

15 15 Accreditatie Accreditatie = Het toekennen van registerpunten aan cursus/opleidingsaanbod. Cursussen die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals (op basis van het competentieprofiel) komen in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Dit geldt zowel voor cursussen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die bovendien gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject.

16 16 Online cursusagenda

17 17 Actie voor GGZ - Agogen Zet de eerste stap naar beroepsregistratie ! Maak vrijblijvend een account aan voor het register GGZ –Agogen en ontvang een USB stick. Lever het inschrijfformulier in bij de stand.

18 18 Vragen?

19 Contact Registerplein Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht +31 (0)30 711 88 51 E info@registerplein.nl I www.registerplein.nl @registerplein Linkedin.com/company/registerplein


Download ppt "Presentatie Themadag ‘Ins en outs van registratie’ 12 oktober 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein."

Verwante presentaties


Ads door Google