De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 1-2 A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 1-2 A."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 1-2 A.

2 Welke informatie Welke informatie Wat verwacht u van deze avond?
Zeg het maar!

3 Wat brengt deze avond? Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod? Dagindeling. Werken met thema’s? ( methode schatkist en Wizwijs) Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl en de 7 zilveren zilverbergregels Toetsen Protocollen Traktatiebeleid Beveiliging fotoalbum website Hulp van ouders

4 Wie staat er voor de klas?

5 Groep 1/2 A Juf Gerry Hoho Juf Anne-mieke Voermans
op maandag, dinsdag en woensdag Juf Anne-mieke Voermans Op donderdag en vrijdag Stagiaire

6

7 Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod?

8 Dagindeling / rooster Taalactiviteiten Rekenactiviteiten
Creatieve activiteiten Binnen / gymles en buitenspel Speel / werkles ( igdi) Fruitkring / biebkist / leesmoment / traktatie School t.v. Sociaal – emotionele vorming

9 IGDI Interactief gedifferentieerd model voor directe instructie.
Wie heeft wat nodig en voor wie is het zinvol? Wat weten we al? Voordoen- samen inoefenen- verwerking-reflecteren. Hierop baseer je de instructie van Opbrengst gericht werken/ arrangement.

10 Methode Schatkist taal / rekenen / tijdwijzer/ wizwijs
Lettermuur / cijfermuur / klok Themaschema : per anker 4 tot 6 weken. Centrale letters en cijfers Hoeveel letters en cijfers einde schooljaar? Themaboekjes Computerprogramma’s Schrijven in de basisschool (groep 2)

11 Methode Leefstijl

12 Thema’s PRATEN EN LUISTEREN ZELFVERTROUWEN GEVOELENS UITEN
OMGAAN MET CONFLICTEN CONTACT MET ANDEREN REKENING HOUDEN MET ELKAAR OPKOMEN VOOR JEZELF KEUZES MAKEN EN EEN DOEL BEREIKEN

13 Kinderen opvoeden in sociaal-emotionele vaardigheden
Zeven zilveren zilverbergregels Logeerbeer

14 schoolklimaat Heel belangrijk is het dat wij, de leerkrachten, de ouders maar ook de kinderen helder maken aan elkaar waar we vragen over hebben of wat we van elkaar verwachten. Anders gaan gedachten een eigen leven leiden of worden zaken onnodig groot. Kom dus gerust binnen na school of maak een afspraak. Wanneer nemen leerkrachten contact op met de ouders? Wij willen dat alle kinderen zich snel thuis voelen en de school als een veilige plek zien.

15 Pestprotocol Wanneer lln. ruzie met elkaar hebben proberen wij dit via een aantal stappen op te lossen. - Stap 1: ‘Stop hou ermee op!’ - Stap 2: Het probleem wordt met leerkracht besproken. - Stap 3: De leerkracht maakt met beide partijen afspraken om herhaling te voorkomen. - Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie wordt een ‘negatief’ dossier aangemaakt waarin de toedracht wordt beschreven. Bij de derde melding worden ouders van beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. Onze interne vertrouwenspersoon is ‘Gerry Hoho’.

16 Dyslexieprotocol. Alle kinderen worden gevolgd op spelling en leesgebied d.m.v. diverse toetsen die worden verwerkt in het lvs. Zo ontstaat er een doorgaande lijn door alle groepen, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Aan de hand van de resultaten worden groepsplannen geschreven. De kinderen worden hierbij geclusterd op niveau en krijgen zo instructie naar behoefte. Indien er sprake is van langdurige lees- en of spellingsproblemen, dan wordt deze leerling besproken met de intern begeleider. In overleg met de IB’er kan het zijn dat het kind besproken wordt in de zorggroep van Condor en die bepaalt of het kind evt. voor een onderzoek in aanmerking komt. Niet alle kinderen met lees- en of spellingsproblemen zijn dyslectisch. Dit alles gebeurt altijd in overleg met ouders.

17 Traktatiebeleid Kleine ,liefst gezonde traktatie.
Plakkerig snoep is slecht voor het gebit en bevat meestal veel suiker. Daarom vragen wij u hier een alternatief voor te bedenken. Alternatieven vindt u o.a. op de site: Geen extra traktatie meer voor de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 gaan wel met de verjaardagskaart rond, waarop de leerkrachten hun naam zetten. Tijdstip van trakteren: 10:15 uur. Het kan zijn dat kinderen bepaalde traktaties niet mogen hebben i.v.m. geloofsovertuiging of allergieën. Bij twijfel gaat de traktatie mee naar huis, zodat ouders kunnen bepalen of hun kind dit wel/niet mag eten.

18 De CITO-toetsen Groep 1:
Groep 1 cito-toets taal M 1 en cito-toets rekenen M1 medio jan. / febr. E1 taal en rekenen medio mei/juni Kleuren en lichaamsbesef Rijmtoets april groep 1 Woordenschattoets mei groep 1

19 Groep 2 Groep 2 cito-toets taal en rekenen M2 medio jan / febr.
E2 taal en rekenen medio mei/juni. Analysetoets en synthesetoets 1 en woordenschattoets 2 medio okt. Analysetoets en synthesetoets 2 medio mei. Normering I t/m V

20 CREATIEVE ONTWIKKELING
Op ons weekrooster staat ingepland: muziek,dans, drama Open podium Cultuurweek. Beeldende vorming vindt plaats tijdens de speelwerkles.

21 KLASSENOUDERS/HULPOUDERS.
Tot slot zijn wij op zoek naar: Contactouders Kamouders Biebouders Contactpersoon poetsouders Wasouders / schoolshirtjes

22 Tot slot: Hartelijk dank dat u er was
Tot slot: Hartelijk dank dat u er was. Wij hopen op een fijne samenwerking.


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 1-2 A."

Verwante presentaties


Ads door Google