De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor bedrijvigheid in West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor bedrijvigheid in West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor bedrijvigheid in West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015

2 2 00_intro 01_resultaten Ruimtemonitor 02_studie ‘vraag naar bedrijventerreinen’ 03_wat met het reservepakket? 04_vragen 00_intro

3 3 PRS-WV – provinciale bevoegdheden bedrijvigheid : - Taak provincie (vanuit RSV): Ontwikkelen van ruimtelijk economische visies en ondersteunen van economische subregio’s; Uitwerken van ruimtelijke visies voor specifieke economische knooppunten; Toebedelen van door het RSV berekende ruimtebehoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

4 4 01_resultaten Ruimtemonitor Inventarisatie van het beschikbare aanbod aan bedrijventerreinen en het aanbod dat via RUP’s in de pijplijn zit (POM West-Vlaanderen) - Inventaris opgestart in Jaarlijkse update - Opsplitsing naar type en bebouwbaarheid - data vrij beschikbaar  berekenen van de ruimtebalans en #ha dat extra moet bestemd worden (kwantitatieve oefening ≠ kwalitatieve benadering)

5 5 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ : (Situatie op) 1/1/ RUIMTEBALANS ‘12 – ’22 = VRAAG – INVULLING – AANBOD (Bron: POM West-Vlaanderen)

6 6 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode (Bron: POM West-Vlaanderen) Brugge Midden- West-Vlaanderen OostendeWesthoek Zuid- West-VlaanderenWest-Vlaanderen Vraag Invulling Aanbod Behoefte Opties in GRS'n RUP's in de pijplijn

7 7 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING 2012 – 2013 naar type: lokaal / regionaal / gemengd

8 8 (Bron: POM West-Vlaanderen)

9 9 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING 2012 – 2013 naar type: lokaal / regionaal / gemengd (Bron: POM West-Vlaanderen) LokaalRegionaalGemengdTOTAAL Brugge3104 Midden-West-Vlaanderen Oostende Westhoek Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen

10 10 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING 2012 – 2013 naar type: lokaal / regionaal / gemengd 4.AANBOD naar type bebouwbaarheid: bouwrijp / niet-bouwrijp / leegstand (Bron: POM West-Vlaanderen)

11 11 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING 2012 – 2013 naar type: lokaal / regionaal / gemengd 4.AANBOD naar type bebouwbaarheid: bouwrijp / niet-bouwrijp / leegstand (Bron: POM West-Vlaanderen) LokaalRegionaalGemengdAlle Bouwrijp Niet- bouwrijpleegstandTOTAALBouwrijp Niet- bouwrijpleegstandTOTAALBouwrijp Niet- bouwrijpleegstandTOTAALBouwrijp Niet- bouwrijpleegstandTOTAAL Brugge Midden-West- Vlaanderen Oostende Westhoek Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen

12 12 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING naar type: lokaal / regionaal / gemengd 4.AANBOD naar eigendomsstructuur: niet-bouwrijp (Bron: POM West-Vlaanderen)

13 13 01_resultaten Ruimtemonitor Resultaten ‘Ruimtemonitor 2014’ (Situatie op 1/1/2014) : 1.RUIMTEBALANS = VRAAG – INVULLING – AANBOD 2.VRAAG: periode 2012 – 2017 en periode INVULLING naar type: lokaal / regionaal / gemengd 4.AANBOD RUP’s in de pijplijn (Bron: POM West-Vlaanderen) LokaalRegionaalGemengdTOTAAL Brugge Midden-West-Vlaanderen Oostende9009 Westhoek Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen

14 02_studie ‘vraag naar bedrijventerreinen’ Kader uitvoering herziening PRS-WV nieuwe vraagberekening periode 2017 – 2027  ‘vraag’ toetsen aan resultaat ruimtemonitor Aanleiding Uitvoering herziening PRS-WV – elke 5 jaar herziening voor periode van 10 jaar Alles is reeds verdeeld Kunnen gebruik maken van reservepakket van 1400 ha

15 02_studie ‘vraag naar bedrijventerreinen’ Inhoud studie 2 Vraagstellingen 1/ afbakenen economische subregio's 2/ vraagberekening Voordelen: 1.lokale nuances zullen duidelijker worden 2.Wetenschappelijk onderbouwing vraagstelling naar Vlaanderen toe

16 02_studie ‘vraag naar bedrijventerreinen’ Timing Uitgevoerd door RebelGroup Advisory i.s.m. UGent – Vakgroep Geografie + Opgevolgd vanuit dienst Ruimtelijke Planning, dienst Economie en de POM Startvergadering 8 september 2015 Afbakening economische subregio’s: december ‘15/januari ‘16 Vraagberekening: zomer 2016 Tussentijds betrekken van actoren uit bedrijfsleven, gemeenten, RESOC’s, intercommunales…

17 03_wat met het reservepakket? Vlaams reservepakket 1400 ha beschikbaar indien voldaan aan 5 voorwaarden (RSV, p. 324) : VW 1: 1400 ha aanwenden na max ruimt-economische flexibiliteit bij verdeling andere pakketten VW 2: 1400 ha aanwenden na evaluatie zorgvuldig ruimtegebruik en activeringsbeleid VW 3: aanwenden i.f.v. subregionale tekorten VW 4: toekenning o.b.v. concrete terreinvoorstellen met basis in overlegprocessen die de structuurplannen op de drie niveaus uitvoeren VW 5: grootste deel voorbehouden voor economische knooppunten (+ indien nodig voor herlokalisatie) ! Belang van economische subregio’s ! Initiatief moet vanuit provincie/Vlaanderen komen

18 04_vragen


Download ppt "Ruimte voor bedrijvigheid in West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google