De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW1."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW1

2 2222 Aanleiding Doel van de nieuwe regeling Hoe gaan we dit realiseren? Nieuw beoordelingskader Vervolg nieuw beoordelingskader Uitzonderingen Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Aanleiding Inhoud presentatie

3 3333 Politiek Vrijwilligerswerk heeft maatschappelijke waarde Participatiemaatschappij Maatschappij Onbegrip over afwijzingen verzoeken vrijwilligerswerk Toename inzet vrijwilligers voor zorgtaken Aandacht voor verdringing vanuit vakbonden UWV Oude regelgeving biedt weinig mogelijkheden Verschuiving van vrijetijdsbesteding naar opstap naar werk Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Aanleiding

4 Doel van de nieuwe regeling Verruiming van de mogelijkheden tot het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van WW-uitkering, rekening houdend met de verdringing van betaalde arbeid binnen de eigen organisatie. Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW4 Kwaliteitseisen UWV  Rechtmatig uitvoeren van de regeling  Goed lopend aanvraagproces  Beslissing via brief  Goede facilitering uitvoering

5 Nieuw Beoordelingskader Door aanpassing van de definitie van vrijwilligerswerk ontstaat een nieuw beoordelingskader. Definitie van vrijwilligerswerk (in de zin van de WW) Onbetaalde arbeid ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd verband. Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW5

6 Vervolg Nieuw beoordelingskader 1. Hoogte vergoeding Het moet gaan om onbetaalde arbeid met een gemaximeerde vrijwilligersvergoeding 2. Verdringing betaalde arbeid De werkzaamheden worden binnen de instelling (of werklocatie) gebruikelijk onbetaald verricht 3. Status instelling De onbetaalde arbeid wordt uitgevoerd bij een: a.Algemeen nut beogende instelling (ANBI) b.Sociaal belang behartigende instelling (SBBI) c.Steunstichting SBBI Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW6

7 1. Hoogte vergoeding Een eventuele vergoeding voor het uitgevoerde vrijwilligerswerk is gemaximeerd op: € 4,50 per uur (of € 2,50 voor < 23 jaar) € 150,- per maand € 1500,- per jaar Toetsing Op basis van opgave door klant bij aanvraag toestemming Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW7

8 2. Verdringing betaalde arbeid Er is geen sprake van verdringing van betaalde arbeid als - de werkzaamheden uitsluitend onbetaald worden uitgevoerd - er geen vacatures zijn (geweest) voor deze werkzaamheden - gedurende minimaal één jaar - binnen de instelling of werklocatie Toetsing Op basis van opgave door instelling bij aanvraag toestemming en check van website instelling Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW8

9 3. Status instelling ANBI: Algemeen nut beogende instelling Limitatieve lijst van instellingen getoetst door Belastingdienst SBBI: Sociaal belang behartigende instelling Verenigingen en stichtingen die het belang van een kleine groep behartigen, maar ook een maatschappelijk belang nastreven Geen limitatieve lijst, maar eigen beoordeling adviseur Steunstichting SBBI Opgericht om geld in te zamelen voor een SBBI Limitatieve lijst getoetst door belastingdienst Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW9 Check ANBI status Check ANBI status Steunstic htingen SBBI Steunstic htingen SBBI

10 Resultaat beoordeling Als aan alle 3 voorwaarden voldaan is volgt toestemming NB: persoonlijke motivatie van klant is GEEN beoordelingsaspect Als niet aan voorwaarden voldaan is volgt afwijzing Consequentie: beëindigen uitkering met aantal uren onbetaalde arbeid Resultaat: - Beschikking toekenning - Beschikking afwijzing Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW10

11 Uitzonderingen Onbetaalde arbeid met behoud van WW-uitkering is altijd toegestaan als er sprake is van……. 1. Tegenprestatie in het kader van Participatiewet 2. Een uit te voeren taakstraf 3. Werkzaamheden begonnen voor de 1 ste WW-dag (mits aard en omvang niet wijzigen tijdens werkloosheid) Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW11


Download ppt "Nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW Presentatie nieuwe regeling Vrijwilligerswerk WW1."

Verwante presentaties


Ads door Google