De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting voor ouders en leerlingen van derde klassen havo en atheneum 3 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting voor ouders en leerlingen van derde klassen havo en atheneum 3 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting voor ouders en leerlingen van derde klassen havo en atheneum
3 november 2014

2 P.R. de Bruin Decaan mavo-havo-vwo P.debruin@rsgnov.nl
Even voorstellen P.R. de Bruin Decaan mavo-havo-vwo

3 Programma vanavond Kiezen is een proces De Tweede Fase Qompas
Alles terug te lezen op schoolsite onder LOB/decanen

4 Uit het nieuws: “Robot bedreigt meer dan 3 miljoen banen”

5

6 Oriëntatie Verdieping Keuzes maken Knopen doorhakken
Kiezen is een proces Oriëntatie Verdieping Keuzes maken Knopen doorhakken

7 Kiezen is een proces Hoe zijn mijn schoolresultaten?
Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Wat is mijn droomberoep? Welk profiel past er dan bij mij? Voor het maken van een juiste keuze heb je allerlei informatie nodig. Qompas

8 Kiezen is een proces Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik leuk? Waar kan ik helemaal voor gaan? Ben ik praktisch of juist theoretisch? Ben ik een samenwerker of juist een solist?

9

10 Basisvorming Nu nog bezig met het afsluiten van de basisvorming:
De Eerste fase in het voortgezet onderwijs

11 Havo Havo: hoger algemeen vormend onderwijs leidt op voor hoger beroepsonderwijs Is meer praktijkgericht

12 Atheneum Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Leidt op voor universiteit Is meer theoretisch gericht

13 HBO of universiteit? Het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) leidt studenten op tot beoefenaars van vastomlijnde beroepen en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis. Studenten leren vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep.

14 HBO of universiteit? Het WO (Wetenschappelijk Onderwijs) leert studenten wetenschappelijk te denken en is minder gefocust op een specifiek beroep. Studenten leren kritisch te kijken naar verschillende theorieën en zelf nieuwe kennis te vergaren. Leren gebeurt voor een belangrijk deel via zelfstudie. Zo'n ‘academisch denkniveau' maakt afgestudeerde academici breed inzetbaar.

15 De Tweede fase Havo nog 2 jaar Atheneum nog 3 jaar
Wat verandert er dan allemaal?

16 De Tweede fase Vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen
Aanleren van vaardigheden Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gebruik studiewijzers Het jaar wordt in 4 periodes afgesloten met een lesvrije toetsweek Examendossier opbouwen

17 Gemeenschappelijk deel
Alle leerlingen krijgen hetzelfde gemeenschappelijke deel Een verzameling van vakken

18 Havo Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV

19 Atheneum Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding CKV
Moderne Vreemde Taal

20 Wat moet je kiezen? Profiel Profielkeuzevak Een vak in het vrije deel
Het moet roostertechnisch mogelijk zijn

21 Vier profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Elk profiel heeft een aantal verplichte vakken, maar daarnaast is er ook enige keuze.

22 Cultuur en maatschappij
Dit profiel is gericht op vervolgopleidingen in de sectoren sociaal, onderwijs, kunst en cultuur. Je ontwikkelt je creativiteit en leert dit naar andere mensen overbrengen. Communicatie, talen, inlevingsvermogen, praten, luisteren, sociaal, maatschappelijk, artistiek, en media zijn de kernwoorden die horen bij dit profiel.

23 Cu Cultuur en Maatschappij
Sociaal Jurist Leraar Psycholoog Pedagoog Hoofd personeelszaken Museumdirecteur Journalist Mediaspecialist

24 De vakken voor havo Geschiedenis Aardrijkskunde Tekenen
Twee vakken kiezen uit(minimaal 1 taal): Duits Frans M&O Wiskunde A BSM

25 De vakken voor het atheneum
Duits of Frans Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde C of Wiskunde A 1 vak uit: Duits Frans Economie Tekenen M&O

26 Economie en Maatschappij
Is vooral gericht op opleidingen in de economie, handel, management, communicatie of toerisme. Op weg naar het zakenleven! Je bent geïnteresseerd in economie, handel en management. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.

27 Economie en Maatschappij
Administrateur Bankmedewerker Marketingmanager Hoteldirecteur Secretaresse Belastingadviseur Accountant Advocaat

28 De vakken voor havo Wiskunde A Economie Geschiedenis Twee vakken uit:
Duits Frans Aardrijkskunde M&O -BSM Tekenen

29 De vakken voor het atheneum
Duits of Frans Wiskunde A Economie Geschiedenis 1 vak uit: Aardrijkskunde M&O Duits Frans Tekenen

30 Natuur en Gezondheid Is vooral gericht op medische en biologische richtingen maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen. Je hebt belangstelling voor mensen, dieren en planten. Je moet goed uit de voeten kunnen met exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken.

31 Natuur en Gezondheid Laboratoriumwerker
Biologisch en chemisch onderzoeker Apotheker Huisarts Verpleegkundige Bodemkundige Tandarts Landbouwkundige

32 De vakken voor havo Biologie Scheikunde Wiskunde A of Wiskunde B
Natuurkunde of Aardrijkskunde Een vak uit: Duits Frans Aardrijkskunde M&O BSM Tekenen

33 De vakken voor het atheneum
Duits of Frans Biologie Scheikunde Wiskunde A of Wiskunde B Aardrijkskunde of Natuurkunde 1 vak uit: Natuur leven & technologie M&O Economie Aardrijkskunde Natuurkunde

34 Natuur en techniek Dit profiel is vooral gericht op exacte studies en techniek. Rekenen, bouwen, milieu, techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in dit profiel. Je hebt interesse in natuurwetenschappen en techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Het is handig als je aanleg voor wiskunde hebt en over ruimtelijk inzicht beschikt.

35 Natuur en techniek Chemisch analist Natuurkundige Meteoroloog
Verkeersvlieger IT-specialist Technisch ingenieur Aannemer Bouwkunde

36 De vakken voor havo Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie
Een vak uit: -Duits -Frans -M&O -BSM -Tekenen

37 De vakken voor het atheneum
Duits of Frans Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Natuur-leven &technologie of Biologie 1 vak uit: Natuur-leven&technologie Economie M&O Biologie

38 Profielkeuzeformulier havo 2015-2016
één aankruisen □ Cultuur en maatschappij □ Economie en □ Natuur en gezondheid □ Natuur en techniek Gemeen- schappelijk deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, CKV Profielvakken Geschiedenis Aardrijkskunde Tekenen Wiskunde A Economie Biologie Scheikunde Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie Keuze twee vakken uit: □ Duits □ Frans □ Management & organisatie □ Wiskunde A □ BSM opmerking: tenminste één taal kiezen. □ Duits* □ Frans* □Aardrijkskunde □ Tekenen één vak uit □ Wiskunde B** □Natuurkunde** &organisatie □ Natuurkunde □ Aardrijkskunde Opmerkingen: * als deze twee vakken gekozen worden is er sprake van een combinatieprofiel CM / EM ** als deze twee vakken gekozen worden is er sprake van een combinatieprofiel NG / NT het kan om roostertechnische redenen zijn dat een bepaalde keuze uiteindelijk niet mogelijk is

39 Profielkeuze atheneum 2015-2016
één aankruisen □ Cultuur en maatschappij □ Economie en □ Natuur en gezondheid techniek Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding, CKV. Gemeenschappelijk deel (tweede moderne vreemde taal) één vak uit □ Duits □ Frans Profielvakken verplicht Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A Economie Biologie Scheikunde Wiskunde B Natuurkunde Profielkeuze één vak uit □ Wiskunde C □ Wiskunde A □ Duits □ Economie □ Tekenen □ Aardrijkskunde □ Management &organisatie □ Wiskunde B * □ Natuurkunde * □ Natuur-Leven &Technologie □ Biologie ** Vrije ruimte alle profielen: één vak aankruisen □ Management& organisatie □ Natuur-Leven& Technologie □ Natuurkunde □ Biologie Als je hier wiskunde B en natuurkunde kiest, heb je ook een N&T profiel. ** Als je hier biologie kiest, heb je ook een N&G profiel - het kan om roostertechnische redenen zijn dat een bepaalde keuze uiteindelijk niet mogelijk is

40

41 Aantal nieuwe vakken Bewegen Sport en Maatschappij
Natuur-Leven en Technologie Management en Organisatie

42 Wat houdt BSM in? Bewegen (verdieping) Bewegen & regelen
spel, turnen, atletiek, B&M, zelfverdediging Bewegen & regelen scheidsrechter, coach, trainer, organisator Bewegen & gezondheid gezonde leefstijl, voeding, trainingsleer, EHBSO Bewegen & samenleving organisatie van de sport

43 BSM is ook een leervak het schoolexamen bestaat uit: toetsen
praktische opdrachten handelingsdelen

44 S studielast & beoordeling
4 uur, bovenop de gewone lessen l.o. Je eindcijfer bestaat uit: 30% theorie 70% praktijk Bewegen % Lesgeven/organiseren 25% Trainingsprogramma’s 10%

45 Doorstroomrelevantie:
academie voor lichamelijke opvoeding, de pabo, lerarenopleiding, de opleiding fysiotherapie, opleidingen voor recreatie en toerisme, opleidingen voor uniformberoepen, sportmanagement, bewegingstechnologie, bewegingswetenschappen (WO).

46 Natuur, Leven & Technologie
Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een keuzevak binnen de natuurprofielen van de bovenbouw vwo (Tweede Fase). Binnen NLT komen de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samen. Vaak is een combinatie van disciplines nodig om de complexe natuurwetenschappelijke en technologische vraagstukken in de huidige maatschappij op te lossen. Door de vakoverstijgende aanpak leren leerlingen meer toegepast denken en worden ze goed voorbereid op een studie in de natuurwetenschappen of technologie.

47 Management en Organisatie
Een betere naam voor dit vak zou Bedrijfseconomie zijn. We bestuderen vooral bedrijven en verenigingen van klein tot groot. Je leert een klein beetje boekhouden. Je leert veel over reclame, winst of verlies maken, aandelen, de AEX. Maar ook over het aantrekken van personeel en personeelszorg, over rente op spaargeld, het lenen van geld. Het is niet nodig om heel goed te zijn in rekenen, wel is het handig dat je het leuk vindt om met getallen om te gaan.

48 Het juiste profiel gekozen?
Ga naar Kijk onder van profiel naar studiekeuze!

49 Belangrijke aandachtspunten
Alle vakken zijn examenvakken Iedereen krijgt altijd Engels en Nederlands Geen wiskunde, dan alleen C&M mogelijk Het van ANW is per verdwenen Vanaf het examenjaar gaat de rekentoets waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de kernvakkenregel. Dat betekent dat er max. één 5 mag worden gehaald voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen

50 Wiskunde Wiskunde A is een profielvak dat zich richt op leerlingen in de profielen E&M en N&G. Het vak is heel breed, maar de diepgang en de moeilijkheidsgraad van het vak zijn niet groot. Wiskunde B richt zich op leerlingen in het profiel N&T. Het bereidt leerlingen voor op exacte studies. Moeilijkheidsgraad en diepgang zijn heel groot. Voor wiskunde C geldt hetzelfde als voor wiskunde A. Het is alleen iets beperkter.

51 Het keuzetraject Oktober, november, december: lessen keuzebegeleiding met de methode Qompas. Profielkeuzedag Windesheim op voor 3 havo Voorlichting aan leerlingen over nieuwe vakken BSM, NL&T en M&O. Op 9 februari 2015 nogmaals een voorlichtingsavond voor alleen ouders. Voor 19 februari 2015 inleveren voorlopige profielkeuze.

52 Het keuzetraject 2 Voorlopige keuze wordt aan lesgevende docenten voorgelegd en met de leerling besproken. In maart zijn er rapportenvergaderingen. Daar is bespreking mogelijk van profielkeuze. Op 23 april moeten definitieve profielkeuzeformulieren bij de mentor zijn ingeleverd. De schoolresultaten bepalen de overgang naar de vierde klas.

53 Handige websites www.studiekeuze123.nl www.qompas.nl www.tkmst.nl

54 Meer informatie Het rode boekje voor havo leerlingen
Het blauwe boekje voor atheneumleerlingen De hele presentatie op onder tabblad LOB/decanen De mentor De decaan

55

56 Docent Frans mavo-havo-vwo
Even voorstellen C.M. Juchet Docent Frans mavo-havo-vwo Mentor van 3Aa

57 “Luisteren, Kennis, Technologische innovatie”
Het gebruik van Qompas “Luisteren, Kennis, Technologische innovatie”

58 Digitaal leermiddel -veel testen -
Qompas, wat is dat? Digitaal leermiddel -veel testen -

59 “Wat wil je later worden?”
Misschien iets met informatica?? + in Maastricht + op kamers + Bio in mijn pakket ???

60 Wat willen mijn docenten?
Hoe maak je een keuze? Wat ga ik kiezen? Wat willen mijn ouders? Wat doen mijn vrienden? Waar ben ik goed in? Wat wil ik eigenlijk? Wat willen mijn docenten? Wat vind ik leuk?

61 Inhoud van het programma
De schoolvakken capaciteitenvragenlijst De schoolvakken belangstellingsvragenlijst De Interessevragenlijst De profielkeuzetest De competentietest

62 Voordelen van Qompas Op maat Individueel / Reflectie
Verzamelt alle informatie Dwingt je om na te denken Is toegankelijk voor ouders, mentor en decaan

63 Wat kun je nog meer vinden op Qompas.nl?
Beschrijvingen van de aangeboden vakken in de bovenbouw Beschrijvingen van de vier profielen Beschrijvingen van opleidingen, beroepen en onderwijsinstellingen Alle data van opendagen voor vervolgopleidingen

64 Rol van de mentor Begeleiding van het proces
Voortgang en uitkomst met leerling bespreken Overleg met lesgevende Overleg met decaan Overleg met ouders

65 Rol van ouders Voortgang en uitkomst met uw kind bespreken
Meekijken op Qompas.nl (inloggen kan met de gegevens van uw kind) Overleg met mentor

66 Merci!


Download ppt "Voorlichting voor ouders en leerlingen van derde klassen havo en atheneum 3 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google