De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leertaken ontwerpen voor het leren van informatievaardigheden in het hoger onderwijs Workshop 15 oktober 2010 Iwan Wopereis, CELSTEC, Open University of.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leertaken ontwerpen voor het leren van informatievaardigheden in het hoger onderwijs Workshop 15 oktober 2010 Iwan Wopereis, CELSTEC, Open University of."— Transcript van de presentatie:

1 Leertaken ontwerpen voor het leren van informatievaardigheden in het hoger onderwijs Workshop 15 oktober 2010 Iwan Wopereis, CELSTEC, Open University of the Netherlands

2

3 Opzet Workshop Inleiding10 min Opdracht De hele taak20 min Opdracht Rangschikken20 min Opdracht Leertaken maken20 min Afsluiting05 min

4 AnalyseSynthese Regulatie Definiëren van probleem Verwerken van informatie Scannen van informatie Zoeken van informatie Organiseren / presenteren informatie Activeren voorkennis Lezen taak Formuleren centrale vraag Vaststellen taakeisen Een Informatieprobleem Oplossen Regulatie Bedienen zoeksystemen Beoordelen zoekresultaten Specificeren zoektermen Bewaren relevante info Globaal lezen bron Beoordelen bron en info Grondig lezen Beoordelen verwerkte info Elaboreren MonitorenToetsenEvaluerenOriënterenSturen Selecteren en prioriteren van bronnen Formuleren probleem Structureren relevante info Uitwerken product Outline maken van product Elaboreren Selecteren van bronnen Prioriteren van bronnen Specificeren benodigde info Elaboreren

5

6 taken zoeken van relevante wetten, jurisprudentie en literatuur voor een casus leven lang leren: update van kennis en vaardigheden informeren van anderen (collega’s) over een onderwerp

7

8 taken ontwikkelen / reviseren / actualiseren van onderwijsmateriaal leven lang leren: update van kennis en vaardigheden informeren van anderen over een onderwerp

9

10                  

11 Hoger Onderwijs Ontwerp Principes Hele taak Van Eenvoudig Naar Complex Variatie in oefening

12 Voorbeeld Bachelor opleiding Psychology – Open Universiteit Bachelor opleidingen Juridisch Domein – Open Universiteit, Universiteit van Tilburg, Hogeschool van Amsterdam Bachelor opleiding leraar Nederlands – Fontys Hogescholen

13 Bachelor Psychology OUNL Phase 1: Research question Phase 2: Data collection Phase 4: Conclusion and discussion Phase 3: Data analysis 1 2 3 4 5 6 7

14 blauwdruk voor onderwijs

15 + literatuur+ jurisprudentiewetgeving strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf

16 wetgeving+ jurisprudentie+ literatuur strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf

17 wetgeving+ jurisprudentie+ literatuur strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf theorie

18 wetgeving+ jurisprudentie+ literatuur strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf theorie Multimedia Modeling Examples

19 wetgeving+ jurisprudentie+ literatuur strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf theorie Multimedia Modeling Examples 123

20

21 Inventariseer authentieke taken waarbij docenten anderen informeren. Wees zo concreet mogelijk –Je kunt kiezen voor de vaardigheid ‘informeren van derden over een bepaald onderwerp’ –Je kunt een eigen (informatie-) vaardigheid kiezen Beschrijf de taak zodanig dat je beginsituatie, doelsituatie en oplossings(proces) beschrijft Rangschik de taken naar moeilijkheidsgraad Start- situatie(s) Uitvoeren vaardigheid Doelsituatie (resultaat)

22

23

24 model aanvul conv theorie CF

25 2 uur 20 uur24 uur30 uur theorie CF 80 SBU

26 Taken Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van een over de wijzen van begeleiding van een leerling die langzaam herstellende is van afasie. Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van een bondig rapport over dyslexie en het herkennen van de stoornis bij leerlingen. Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van een rapport met didactische aanwijzingen. Het informeren van ouders; Het samenstellen en aanbieden van een brochure die ‘ondersteunend’ is voor een informatieavond over dyslexie.

27 Rangschik de taken op basis van complexiteit Ga vervolgens na op basis waarvan je hebt gerangschikt; identificeer zogenaamde complexiteitsfactoren Probeer iedere factor waarden mee te geven

28 Complexiteitsfactoren Doelgroep die geïnformeerd moet worden –Voorkennisniveau: laag, gemiddeld, hoog Onderwerp waarover geïnformeerd gaat worden –Eenvoudig, gemiddeld, complex (‘ill-structured problem’) Eigen voorkennis over het onderwerp waarover geïnformeerd moet worden –Gering, gemiddeld, hoog Bronnen –Hoeveelheid: veel, weinig –Informatiedichtheid in bron: hoog, laag Product dat moet worden opgeleverd –Omvangrijk, eenvoudig

29

30

31 Leertaken maken Systematische aanpak (SAP) van het oplossen van informatieproblemen centraal Vertaald in proceswerkbladen (zie hand-out) Ondersteuning verminderd door –Proceswerkbladen minder uitgewerkt –Stappen worden minder in detail gepresenteerd

32 Werk een taak uit; we maken hierbij gebruik van de proceswerkbladen

33 Ordenen van taakklassen Inventariseer authentieke taken en orden ze van eenvoudig naar complex Identificeer complexiteitsfactoren Geef ieder factor een aantal zinvolle waarden Creëer een serie taakklassen waarbij in de eerste taakklasse alle factoren het simpelste en in de laatste taakklasse alle factoren het moeilijkste niveau hebben

34 wetgeving+ jurisprudentie+ literatuur strafprivaatstaats strafprivaat staatsstraf theorie Multimedia Modeling Examples 123

35 Referenties Brand-Gruwel, S., & Wopereis, I. (2010). Word informatievaardig. Groningen: Noordhoff. Janssen-Noordman, A. M. B., & Van Merriënboer, J. J. G. (2002) Innovatief onderwijs ontwerpen. Groningen: Wolters- Noordhoff. Van Merriënboer, J. J. G., & Kirschner, P. A. (2007). Ten steps to complex learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Wopereis, I., & Brand-Gruwel, S. (in druk). Dat zoeken we op! In B. Hoogveld, A. Janssen-Noordman, J. van Merriënboer, Innovatief onderwijs in de praktijk: Toepassingen van het 4C-ID- model. Groningen: Noordhoff.


Download ppt "Leertaken ontwerpen voor het leren van informatievaardigheden in het hoger onderwijs Workshop 15 oktober 2010 Iwan Wopereis, CELSTEC, Open University of."

Verwante presentaties


Ads door Google