De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. Van Hijum In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. De verkiezing van ouderlingen zal DV plaatsvinden in een vergadering van kerkenraad met de gemeente, op zondag 18 oktober 2015, direct aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij zr. Henriëtte van der Velden in een gesloten envelop voorzien van uw naam en handtekening.

4 Mededelingen kerkenraad Volgende week, is de collecte voor het noodhulpfonds vluchtelingen van De Verre Naasten. De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar. Aansluitend aan de dienst is er weer een preek bespreking georganiseerd door de werkgroep KidS in het kader van het thema "Kerk in de 21e eeuw". U wordt van harte uitgenodigd om direct aansluitend aan de dienst aan deel te nemen. De bespreekpunten vindt u achter in de kerk op de tafels Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 14 oktoberBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken, inl en schets 1 Inl: Erik Schot 15 oktoberVV Soli Deo Gloria Ond: Job, schets 1 Inl: Annemieke 21 oktoberThema-avond KidS Spreker: Hans Schaeffer

6 Agenda 22 oktober 20 30 B.V. “Ichtus” Ond: Ontmoetingen met Jezus, Hst 3 Inl/bij: Siem

7 Deze week zijn jarig: 12 oktober:zr Renske Bondt Bastiaan Herfst br Pieter Pontier zr Sigrid van de Riet-Hovenga 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten Tim Treurniet

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

12 Psalm 16: 1, 2 1 Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij! Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. Ja, buiten U is er geen goed voor mij, er is geen ander die ik wil vereren. Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde: hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.

13 Psalm 16: 1, 2 2 Hoe worden zij door smart op smart verteerd die om de gunst van andre goden vragen. Hun offerdienst, bij hen zo hoog geëerd, begeer ik niet, ik kan die niet verdragen. Hoe zou ik ooit in vreemde goden roemen? Mijn lippen zullen zelfs hun naam niet noemen.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

16 Psalm 16: 3 3 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Wat Gij mij toeweest, wordt door U behoed, ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: het erfdeel tot bekoring mij gegeven.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

20 LvdK 95: 1, 2, 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

21 LvdK 95: 1, 2, 3 2 Dan zullen wij met alle heilgen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

22 LvdK 95: 1, 2, 3 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

25 Waarom de kerk?

26 OMDAT JE NIET BUITEN HET LICHAAM VAN CHRISTUS KUNT!

27 Waarom de kerk? DE GEEST DEELT ER ZIJN GAVEN UIT: - TAKEN - MOGELIJKHEDEN - OPBOUW

28 Waarom de kerk? ZELFSTANDIGE MENSEN LEREN AFHANKELIJKHEID

29 Waarom de kerk? ZELFS DIE VIEZE VOETEN WIL JE NIET MISSEN

30 Waarom de kerk? MEELEVEN? VANZELF! MAAR HOE?

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

32 Psalm 22: 11, 12 11 Gij hebt U tot uw knecht gewend, o HEER, toen hij in zijn ellende lag terneer. U was nabij wanneer hij altijd weer vertrouwend wachtte. U wilde nooit uw knecht in nood verachten. Gij hebt voor hem uw aanschijn niet verborgen, maar hem geantwoord, toen hij in zijn zorgen verhief zijn stem.

33 Psalm 22: 11, 12 12 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring’ op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

36 Gezang 127: 2, 3 2 Gij deelt het brood dat breken moet. Uw lichaam brak, Gij hebt uw bloed om onze schuld vergoten. Gij hebt voor mensen ver van huis wijd open armen aan het kruis, het leven zelf ontsloten.

37 Gezang 127: 2, 3 3 Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon het hart omhoog naar Jezus. Maaltijd na maaltijd richt Hij aan, waarlijk, de Heer is opgestaan, in majesteit verrezen.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

40 Gezang 127: 4, 5 4 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten.

41 Gezang 127: 4, 5 5 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de Schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn - bittere kelk en vreugde wijn - de weg ten einde lopen.

42

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

45 Noodhulpfonds Vluchtelingen Help kerken helpen

46 Dichtbij Een overvol vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Een stroom vluchtelingen op een Europese snelweg. We kunnen niet langer om vluchtelingen heen. Hun wanhoop, uitputting en radeloosheid vragen om actie.

47 Samen kerken helpen Daarom hebben vijf kerkelijke, diaconale organisaties de handen ineen geslagen en het Noodhulpfonds Vluchtelingen opgericht. Samen kunnen z0 partnerkerken in drie gebieden geholpen worden om vluchtelingen te helpen. Verre Naasten, Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken, Project 10 27 (diaconaal programma GZB), Stichting Gave en Stichting Hulp Oost Europa.

48 1.in de eigen regio Partnerkerken van GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

49 2.in Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost-Europa bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad en brood’.

50 zoals… De kerk in Hongarije biedt hulp in Röszke, de grensovergang tussen Servië en Hongarije. De kerk in Kroatië helpt in Osijek, een stad aan de grens tussen Servië en Kroatië.

51 3.in Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

52 Bid mee en geef Bid mee voor de vluchtelingen en voor de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. En geef: als kerken in Nederland mogen we onze partnerkerken helpen met helpen. Om het geloof te delen, wereldwijd! Foto: EPA

53 Noodhulp voor vluchtelingen: help kerken helpen!

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

55 Gezang 68, Gz25: 1, 2 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

56 Gezang 68, Gz25: 1, 2 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

57 Gezang 68, Gz25: 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

58 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

59 Gezang 182C

60 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen

61 Samen werken aan gemeente zijn! 21 oktober 2015 Gemeente avond met Hans Schaeffer over het thema: Kerk zijn in de 21 e eeuw. De avond begint om 19.30 uur!

62 In de maand oktober Meld je aan via: www.akzplus.nl Studiedag: Geleefde kerk T Het instituut van de kerk staat onder druk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? 9 oktober – in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten Tussen instituut en gemeenschap Locatie: TU Kampen

63 Verantwoord geloven AKZ+ een maand op proef? www.akzplus.nl Klassieke apologetiek Apologetiek door christelijke praktijk 7 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege 14 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege

64 66 boeken, 1 bijbel Meer info op www.akzplus.nl Deuteronomium 21 oktober – dr. Arie Versluis Eén God, één plaats, één doel Locatie: TU Apeldoorn én via livestream

65 Jong & Geloven Volg ons via Facebook: www.facebook.com/akzplus Young and connected 28 oktober – Anko Oussoren Over jongerencultuur en de uitdaging voor jeugdwerkers Locatie: VIAA Zwolle én via livestream


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm16:1, 2 Psalm16:3 Korintiërs12:1 - 27 LvdK95: Psalm22:11, 12 Gezang127:2, 3 Gezang127:4, 5 Gezang68: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google