De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Erasmus en niet-Europese uitwisselingen Woensdag 7 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Erasmus en niet-Europese uitwisselingen Woensdag 7 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Erasmus en niet-Europese uitwisselingen Woensdag 7 oktober 2015

2 ALGEMEEN Niet-Europese uitwisseling Erasmus

3 BASISREGELS ERASMUS U blijft ingeschreven aan de KU Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de KU Leuven Studentenuitwisseling met beurs: “Erasmus” Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt door erasmusdienst goedgekeurd!!! Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt opgesteld rekening houdend met vereisten van Masterprogramma Criminologie KU Leuven Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet)

4 BASISREGELS BUITEN EUROPA U blijft ingeschreven aan de KU Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de KU Leuven Zeer weinig mogelijkheden voor beurs resultaat: 65% en cse 85% Leuven draagt kandidatuur voor => MAAR gastuniversiteit selecteert! Strikte vereiste talenkennis Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt door erasmusdienst goedgekeurd!!! Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt opgesteld rekening houdend met vereisten van Masterprogramma Criminologie KU Leuven Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet)

5 SPECIFIEKE REGELS Uitwisseling enkel mogelijk in 2 de semester (Master) Taalvakken komen niet in aanmerking bij samenstellen vakkenprogramma Programma erasmus : min. 21 ECTS

6 BESTEMMINGEN ERASMUS BUITEN EUROPA CanadaUSA MontréalNortheastern België Luik Finland Helsinki Frankrijk Pau Italië Catania Milaan Nederland Amsterdam Rotterdam Portugal Porto Spanje Alicante Barcelona UB Barcelona PF Bilbao Madrid Valencia UK Leeds Sheffield Zwitserland Lausanne

7 SELECTIECRITERIA Selectiecomité beslist op basis van: Toegangsvoorwaarden uitwisseling o Resultaten Bachelor behalen met minstens 54% (65%) en CSE van min. 65% (85%) o Taalkennis  taalattest o Haalbaar programma (pijler – bestemming) Bij samenloop kandidaten: rangschikking o Resultaten o Motivatie (bv. vakkenprogramma) o Niveau taalkennis o Programma o En indien niet gerangschikt? Mogelijkheid van tweede ronde

8 DOSSIER SELECTIE Dossier (met onderstaande documenten) moet via KULoket worden opgeladen: M otivatiebrief R esultaten (alle zittijden) indien niet behaald aan de KU Leuven B ewijs taalkennis V oorstel vakkenprogramma (per bestemming) K andidaatstellingsformulier (moet worden ingeleverd op de onderwijs- en studentenadministratie): oPoPersoonlijke gegevens oVoVoorkeur bestemmingen (max. 3 – erasmus; max. 2 niet-Europese best.) DEADLINE inleveren dossier: oWoWoensdag 23 december 2015 (12u) – niet-Europese bestemmingen oWoWoensdag 2 maart 2016 (12u) - erasmus

9 ELEKTRONISCHE INDIENING Via KU Loket (tabblad “aanvraag studieperiode buitenland”) Per bestemming een dossier indienen (max. 3/2) Meer informatie over indiening elektronisch dossier: zie http://www.kuleuven.be/internationaal/ia m/studenten/aanvraagprocedure-voor- studieperiode-in-het-buitenland

10 TAALVEREISTEN o Attest talenkennis Taaltest ILT (geslaagd) Certificaat taalcursus o Data taaltest ILT: februari 2016 (exacte data volgt later) Inschrijvingsmodule voor taaltest: http://ilt.kuleuven.be/taaltest/student_info.php http://ilt.kuleuven.be/taaltest/student_info.php o Vragen omtrent taal(test): Ann.Bertels@ilt.kuleuven.beAnn.Bertels@ilt.kuleuven.be

11 MODELTRAJECT Vertrekken van Leuvens vakkenprogramma: TRUNCUS COMMUNIS Criminal Theories and Models of Law Enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER VAK 1 (6 stp)Vak 2 (6stp) KEUZEVAKKEN Aanvullend keuzevak (6 stp) Methodology seminar (3stp) Masterproef (15 stp )

12 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA Vakkenprogramma moet door erasmusdienst worden goedgekeurd vóór opgave ISP Hoe vakkenprogramma opstellen - zie link naar website gastuniversiteit op erasmuswebsite: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/stude ntenportaal/internationaal/criminologie/bestemminge n_criminologie/europees/index

13 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: KEUZEVAKKEN Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL:

14 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA SHEFFIELD TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: Vb. Persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie Restorative Justice (equiv. Restorative Justice) (10 stp) Punishment and Penal Policy (Vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening) (10 stp) KEUZEVAKKEN Vb. Gender and Violence (7,5 stp) Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL: 27 stpTOTAAL: 36,5 stp

15 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA AMSTERDAM TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: Vb. criminaliteit en (on)veiligheid Corporations and International Crimes (Terrorism, organized and corporate crime) – periode 4 (6 stp) Spatial criminology (stadscriminaliteit en grootstedenbeleid) – periode 5 (6 stp) KEUZEVAKKEN Vb. Perpetrators and bystanders - periode 4 (6 stp) Vb. Crime and Justice in the Netherlands – periode 5 (6 stp) Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL: 27 stpTOTAAL: 33 stp

16 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA MADRID TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: Vb. Persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie Delincuencia y justicia juvenil (Juvenile Justice and youth criminology) (6 stp) Penología y derecho penitenciario (vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening) (3 stp) KEUZEVAKKEN Vb. Sociología jurídica (3 stp) Vb. Técnicas Avanzadas de Investigación Criminológica (6 stp) Vb. Espacio y Seguridad (3 stp) Vb. La Entrevista Criminológica (3 stp) Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL: 27 stpTOTAAL: 33 stp

17 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA VALENCIA TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: Vb. Persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie Mediación (equiv. restorative Justice) (6 stp) Derecho penitenciario (vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening) (6 stp) KEUZEVAKKEN Vb. Derecho penal de menores (equiv. Juvenile Justice and Youth Criminology (6 stp) Vb. Psicología Criminal (equiv. Psychology, Law and Criminal Justice) (6 stp) Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL: 27 stpTOTAAL: 33 stp

18 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA LAUSANNE TRUNCUS COMMUNIS Criminal theories and models of law enforcement (6 stp) Criminologie en mensenrechten (6 stp) Internationale en Europese criminele politiek (6 stp) PIJLER: Vb. Rechtshandhaving Policing (equiv. International Police and Judicial Cooperation) (4,5 stp) Psychologie sociale: théorie (equiv. Psychology, Law and Criminal Justice) (9 stp) KEUZEVAKKEN Vb. Criminologie et cinéma (3 stp) Vb. Politique criminelle (4,5 stp) Vb. Crime, Justice and Prisons en Suisse (3 stp) Methodology seminar (1,5 stp) Masterproef (7,5 stp) TOTAAL: 27 stpTOTAAL: 33 stp

19 GEVOLGEN SELECTIE Selectie is definitief Naam en adres wordt doorgegeven aan gastuniversiteit Application form opsturen naar gastuniversiteit Huisvesting: zorg je zelf voor Kost onderverhuren Info Erasmusbeurs

20 VARIA Wijzigingen in vakkenprogramma zo snel mogelijk doorgeven en voorleggen aan erasmusdienst Examens verlopen volgens de regels van de gastuniversiteit Deliberatie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven gebeurt op het einde van het jaar op basis van punten behaald aan de gastuniversiteit (omgezet) Resultaten komen vaak in Leuven aan ná deliberatie eerste zittijd -> worden dan opgenomen in deliberatie tweede zittijd met attest vermelding reden.

21 VRAGEN ?


Download ppt "Infosessie Erasmus en niet-Europese uitwisselingen Woensdag 7 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google