De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

2 Vzw De Vliering ambulante psychiatrie gericht op de langdurige zorg
personen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen staat sterk op 3 domeinen: Beschut wonen Activering Psychiatrische thuiszorg “ Wij streven voor iedere cliënt naar een zinvol bestaan als burger in de samenleving.”

3 Partners SHM De Ideale Woning SHM Woonhaven Antwerpen SHM ABC
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen Psychiatrisch Centrum Sint Amedeus IBW De Vliering

4 Vaststellingen sociale diensten SHM
Een belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen Of …er is een vermoeden dat er iets aan de hand is GGZ-voorzieningen bereiken deze bewoners niet of nauwelijks Overlast en onderlast In beide vormen kan het gaan over zorgwekkende zorgmijders.

5

6 Doelstellingen van het project
Doorstroom verbeteren tussen het GGZ-zorgaanbod en het zelfstandig wonen in de sociale huisvesting Ontschotting van 2 sectoren Afname psychisch lijden Afname overlast -onderlast Toename algemeen (fysisch en psychisch) welbevinden Het voorkomen van huisuitzetting van bewoners (tengevolge van ernstige psychische problemen) Beperken/voorkomen van dwang en drang (gedwongen opname) Uitbouw en consolideren van steunnetwerk Toeleiden naar juiste GGZ- zorginstantie

7 Beoogde doelgroep Volwassenen en ouderen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen gehuisvest in Woonhaven Antwerpen, ABC en De Ideale Woning. In het bijzonder personen die lijden aan Middelengerelateerde stoornissen tengevolge van misbruik en verslaving aan alcohol, medicatie en illegale drugs Ernstige stemmingsstoornissen Psychotische stoornissen Ernstige persoonlijkheidsstoornissen

8 Omvang Volledig grondgebied stad Antwerpen met zijn 8 districten + gemeenten van Aartselaar tot Wommelgem. Woonhaven Antwerpen: bewoners De Ideale Woning: bewoners ABC: bewoners Totaal: bewoners

9 Aanpak Samenwerking tussen sociale dienst SHM’s en GGZ- hulpverleners:
Sociale dienst: kennis van het terrein, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt, bemiddelaar, belangenbehartiger van de buurt (buren), focus op huisvesting, vertegenwoordiger van de verhuurder, … GGZ-hulpverleners: kennis van psycho-pathologie, GGZ-voorzieningen, rehabilitatie-methodieken , … Wederzijdse stages, coaching en intervisies.

10 Methodiek Bemoeizorg …als ambacht

11 Methodiek Fundamenteel uitgangspunt: de GGZ-HV is er om de cliënt te ondersteunen, is er vòòr de cliënt Sámen de dingen aanpakken Iets proberen te betekenen Vertrouwen winnen Verleiden om in zorg te stappen Proberen hem in zorg te houden Laagdrempelig werken, zeer vlot (telefonisch) bereikbaar Onderhandelen, motiveren, confronteren, beslissen …

12 Methodiek Assesment Outreachend Assertieve aanpak Risc-management
Casemanagement Herstelgeoriënteerde zorg Samenwerking met hulpverleners SHM, maar ook met huisartsen en reguliere thuiszorg

13 SSeGA in de praktijk Coaching aan elkaar
Vanuit elk zijn expertise van het werkterrein Samen ‘koorddansen’ betreffende verscheidene beleidsthema’s en concrete woon- en cliëntsituaties (oordeelsonbekwaamheid, privacy beroepsgeheim, uithuiszetting, …) Aanmeldings- en intakeprocedure Ondersteuning van cliënten met aandacht voor Probleemstelling SHM Assertieve, outreachende aanpak van cliëntsituaties Ondersteuning voor de cliënt op verschillende levensdomeinen Overleg met elkaar

14 Maandelijks overleg SSeGA-SHM
Expertise ontwikkelen inzake beleid: SSeGA krijgt meer zicht op de werking en inhoud van SHM SSeGA kent psychiatrische stoornissen en de hiermee gepaard gaande gevolgen en problemen binnen SHM SSeGA ontwikkelt samen met SHM procedures om deze problemen aan te pakken SHM krijgt handvaten om psychiatrische problemen te herkennen, signaleren en een houding en aanpak te ontwikkelen. Cliëntbespreking

15 Resultaten okt 2011- mei 2012 Ontschotting van de 2 sectoren:
Meeloopstages SHM 2-daags werkbezoek Amsterdam SHM-SSeGA Maandelijks teamoverleg met 5 teams SHM

16 Resultaten okt 2011- mei 2012 Actieve ondersteuning bij 58 cliënten
Het voorkomen van huisuitzetting: Voorkomen van uithuiszetting: 6 Feitelijke start procedure: 1 Afname overlast : 23 – ‘onderlast’: 10 Actieve ondersteuning bij 58 cliënten Langdurige begeleiding (wederzijds akkoord): 19 Bemoeizorg: 19 (gedwongen) opname: (2) 3 Vergeefse contactpogingen: 2 Afgeronde begeleidingen: 9 Uitbouwen van een netwerk: bij 23 casus actief in ontwikkeling

17 Resultaten okt 2011-mei 2012 Doorstroom verbeteren:
clienten trachten te motiveren voor ondersteuning binnen de GGZ Toeleiden naar juiste GGZ- zorginstantie Afname psychisch lijden: moet blijken uit TUM Toename algemeen (fysisch en psychisch) welbevinden: moet blijken uit TUM

18 In ontwikkeling Beleidsthema’s Concrete cliëntensituaties:
Beroepsgeheim Onderzoeksmethoden: TUM, enquete SHM Samenwerking verder afstemmen, Vorming psychiatrische ziektebeelden aan SHM Concrete cliëntensituaties:

19 SSeGA … een positief verhaal
Van een huurder verwacht de SHM 2 dingen: hij betaalt zijn huur en … hij gedraagt zich. Zoniet…wordt hij geholpen.


Download ppt "SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google