De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

2 Vzw De Vliering ambulante psychiatrie gericht op de langdurige zorgambulante psychiatrie gericht op de langdurige zorg personen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemenpersonen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen staat sterk op 3 domeinen:staat sterk op 3 domeinen: –Beschut wonen –Activering –Psychiatrische thuiszorg “ Wij streven voor iedere cliënt naar een zinvol bestaan als burger in de samenleving.”“ Wij streven voor iedere cliënt naar een zinvol bestaan als burger in de samenleving.”

3 Partners SHM De Ideale WoningSHM De Ideale Woning SHM Woonhaven AntwerpenSHM Woonhaven Antwerpen SHM ABCSHM ABC Psychiatrisch Centrum Broeders AlexianenPsychiatrisch Centrum Broeders Alexianen Psychiatrisch Centrum Sint AmedeusPsychiatrisch Centrum Sint Amedeus IBW De VlieringIBW De Vliering

4 Vaststellingen sociale diensten SHM Een belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemenEen belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen Of …er is een vermoeden dat er iets aan de hand isOf …er is een vermoeden dat er iets aan de hand is GGZ-voorzieningen bereiken deze bewoners niet of nauwelijksGGZ-voorzieningen bereiken deze bewoners niet of nauwelijks Overlast en onderlastOverlast en onderlast In beide vormen kan het gaan over zorgwekkende zorgmijders.In beide vormen kan het gaan over zorgwekkende zorgmijders.

5

6 Doelstellingen van het project Doorstroom verbeteren tussen het GGZ-zorgaanbod en het zelfstandig wonen in de sociale huisvestingDoorstroom verbeteren tussen het GGZ-zorgaanbod en het zelfstandig wonen in de sociale huisvesting Ontschotting van 2 sectorenOntschotting van 2 sectoren Afname psychisch lijdenAfname psychisch lijden Afname overlast -onderlastAfname overlast -onderlast Toename algemeen (fysisch en psychisch) welbevindenToename algemeen (fysisch en psychisch) welbevinden Het voorkomen van huisuitzetting van bewoners (tengevolge van ernstige psychische problemen) Het voorkomen van huisuitzetting van bewoners (tengevolge van ernstige psychische problemen) Beperken/voorkomen van dwang en drang (gedwongen opname)Beperken/voorkomen van dwang en drang (gedwongen opname) Uitbouw en consolideren van steunnetwerkUitbouw en consolideren van steunnetwerk Toeleiden naar juiste GGZ- zorginstantieToeleiden naar juiste GGZ- zorginstantie

7 Beoogde doelgroep Volwassenen en ouderen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen gehuisvest in Woonhaven Antwerpen, ABC en De Ideale Woning.Volwassenen en ouderen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen gehuisvest in Woonhaven Antwerpen, ABC en De Ideale Woning. In het bijzonder personen die lijden aanIn het bijzonder personen die lijden aan –Middelengerelateerde stoornissen tengevolge van misbruik en verslaving aan alcohol, medicatie en illegale drugs –Ernstige stemmingsstoornissen –Psychotische stoornissen –Ernstige persoonlijkheidsstoornissen

8 Omvang Volledig grondgebied stad Antwerpen met zijn 8 districten + gemeenten van Aartselaar tot Wommelgem.Volledig grondgebied stad Antwerpen met zijn 8 districten + gemeenten van Aartselaar tot Wommelgem. –Woonhaven Antwerpen: 33.000 bewoners –De Ideale Woning: 8.700 bewoners –ABC: 3.500 bewoners Totaal:45.200 bewoners

9 Aanpak Samenwerking tussen sociale dienst SHM’s en GGZ- hulpverleners: Sociale dienst: kennis van het terrein, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt, bemiddelaar, belangenbehartiger van de buurt (buren), focus op huisvesting, vertegenwoordiger van de verhuurder, …Sociale dienst: kennis van het terrein, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt, bemiddelaar, belangenbehartiger van de buurt (buren), focus op huisvesting, vertegenwoordiger van de verhuurder, … GGZ-hulpverleners: kennis van psycho-pathologie, GGZ-voorzieningen, rehabilitatie-methodieken, …GGZ-hulpverleners: kennis van psycho-pathologie, GGZ-voorzieningen, rehabilitatie-methodieken, … Wederzijdse stages, coaching en intervisies.Wederzijdse stages, coaching en intervisies.

10 Methodiek Bemoeizorg …als ambachtBemoeizorg …als ambacht

11 Methodiek Fundamenteel uitgangspunt: de GGZ-HV is er om de cliënt te ondersteunen, is er vòòr de cliëntFundamenteel uitgangspunt: de GGZ-HV is er om de cliënt te ondersteunen, is er vòòr de cliënt Sámen de dingen aanpakkenSámen de dingen aanpakken Iets proberen te betekenenIets proberen te betekenen Vertrouwen winnenVertrouwen winnen Verleiden om in zorg te stappenVerleiden om in zorg te stappen Proberen hem in zorg te houdenProberen hem in zorg te houden Laagdrempelig werken, zeer vlot (telefonisch) bereikbaarLaagdrempelig werken, zeer vlot (telefonisch) bereikbaar Onderhandelen, motiveren, confronteren, beslissen …Onderhandelen, motiveren, confronteren, beslissen …

12 Methodiek AssesmentAssesment OutreachendOutreachend Assertieve aanpakAssertieve aanpak Risc-managementRisc-management CasemanagementCasemanagement Herstelgeoriënteerde zorgHerstelgeoriënteerde zorg Samenwerking met hulpverleners SHM, maar ook met huisartsen en reguliere thuiszorgSamenwerking met hulpverleners SHM, maar ook met huisartsen en reguliere thuiszorg

13 SSeGA in de praktijk Coaching aan elkaarCoaching aan elkaar –Vanuit elk zijn expertise van het werkterrein –Samen ‘koorddansen’ betreffende verscheidene beleidsthema’s en concrete woon- en cliëntsituaties (oordeelsonbekwaamheid, privacy beroepsgeheim, uithuiszetting, …) Aanmeldings- en intakeprocedureAanmeldings- en intakeprocedure Ondersteuning van cliënten met aandacht voorOndersteuning van cliënten met aandacht voor –Probleemstelling SHM –Assertieve, outreachende aanpak van cliëntsituaties –Ondersteuning voor de cliënt op verschillende levensdomeinen Overleg met elkaarOverleg met elkaar

14 Maandelijks overleg SSeGA-SHM Expertise ontwikkelen inzake beleid: – –SSeGA krijgt meer zicht op de werking en inhoud van SHM – –SSeGA kent psychiatrische stoornissen en de hiermee gepaard gaande gevolgen en problemen binnen SHM – –SSeGA ontwikkelt samen met SHM procedures om deze problemen aan te pakken – –SHM krijgt handvaten om psychiatrische problemen te herkennen, signaleren en een houding en aanpak te ontwikkelen. Cliëntbespreking

15 Resultaten okt 2011- mei 2012 Ontschotting van de 2 sectoren:Ontschotting van de 2 sectoren: –Meeloopstages SHM –2-daags werkbezoek Amsterdam SHM-SSeGA –Maandelijks teamoverleg met 5 teams SHM

16 Resultaten okt 2011- mei 2012 Het voorkomen van huisuitzetting:Het voorkomen van huisuitzetting: –Voorkomen van uithuiszetting: 6 –Feitelijke start procedure: 1 Afname overlast : 23 – ‘onderlast’: 10Afname overlast : 23 – ‘onderlast’: 10 Actieve ondersteuning bij 58 cliëntenActieve ondersteuning bij 58 cliënten –Langdurige begeleiding (wederzijds akkoord): 19 –Bemoeizorg: 19 –(gedwongen) opname: (2) 3 –Vergeefse contactpogingen: 2 –Afgeronde begeleidingen: 9 –Uitbouwen van een netwerk: bij 23 casus actief in ontwikkeling

17 Resultaten okt 2011-mei 2012 Doorstroom verbeteren:Doorstroom verbeteren: –clienten trachten te motiveren voor ondersteuning binnen de GGZ –Toeleiden naar juiste GGZ- zorginstantie Afname psychisch lijden: moet blijken uit TUMAfname psychisch lijden: moet blijken uit TUM Toename algemeen (fysisch en psychisch) welbevinden: moet blijken uit TUMToename algemeen (fysisch en psychisch) welbevinden: moet blijken uit TUM

18 In ontwikkeling Beleidsthema’sBeleidsthema’s –Beroepsgeheim –Onderzoeksmethoden: TUM, enquete SHM –Samenwerking verder afstemmen, –Vorming psychiatrische ziektebeelden aan SHM Concrete cliëntensituaties:Concrete cliëntensituaties:

19 SSeGA … een positief verhaal Van een huurder verwacht de SHM 2 dingen:Van een huurder verwacht de SHM 2 dingen: –hij betaalt zijn huur en … –hij gedraagt zich. Zoniet…wordt hij geholpen.


Download ppt "SSeGA Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Staat voor: Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google