De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonprogrammatie West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonprogrammatie West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Woonprogrammatie West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015

2 2 00_intro 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen 02_reservepakket wonen 03_vragen 00_intro

3 3 2014 Herziening PRS-WV – krachtlijnen woonprogrammatie 2012-2022: - Taakstelling op regionaal woningmarkt-niveau - Cyclisch systeem - Meer flexibiliteit in de verdeling van de woonbehoefte  Voorstelling woonprogrammatie in 2013 2015 Overzicht stand van zaken + opstart voorbereiding cyclische herziening

4 4 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen Overzicht regionale woningmarkten

5 5 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen September ’15 Geen ROP + geen ingevulde vragenlijst Wachten op advies CBS alvorens bestendiging deputatie

6 6 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen Periode 2012-2017 21 gemeenten  bijkomend bestemmen 16 gemeenten  voldoende juridisch aanbod

7 7 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen Periode 2017-2022 11 gemeenten  bijkomend bestemmen 26 gemeenten  voldoende juridisch aanbod

8 8 01_woonprogrammatie West-Vlaanderen Op de planning: Krachtlijnen voor de woonprogrammatie (PRS-WV): Taakstelling op regionaal woningmarktniveau en aangeleverd door de provincie Woonprogrammatie via een cyclisch systeem  Planperiode 2012 – 2022 met evaluatie in 2017 Meer flexibiliteit in de verdeling van de woonbehoefte 2017: evaluatiejaar

9 9 02_reservepakket wonen Wat? Reservepakket aanwenden voor: - onverwachte demografische evoluties - gebruiken voor realisatie speciale woonprojecten +/- 2070 wooneenheden Voorwaarden & kader waarbinnen pakket kan worden aangewend 1.Algemene voorwaarden 2.Specifiek kader

10 10 02_reservepakket wonen 1.Algemene voorwaarden I.Netto-pakket gekend en goedgekeurd II.Bestemmingswijzigingen volgens PRS-WV en GRS gemeente 2.Specifiek kader (afgetoetst in deputatie op 25/06/2015) I.Sociaal objectief II.Bovenlokaal karakter

11 11 02_reservepakket wonen I.Sociaal objectief Indien voldaan aan volgende voorwaarden: - Sociaal objectief nog niet behaald - netto-pakket te beperkt - Sociaal objectief niet haalbaar binnen huidige woonaanbod - Aantonen hoe netto-pakket aan te wenden - Aantonen reeds voldoende inspanningen geleverd (voortgangstoets) - RUP moet sociale huisvestiging juridisch bestemmen

12 12 02_reservepakket wonen I.Sociaal objectief II.Bovenlokaal karakter I.f.v. strategische projecten die voldoen aan de definitie van het PRS-WV (o.a. betaalbaar wonen) 1. Strategisch projectgebied 2. Strategisch project Oplossen van de juridische problematiek rond permanente bewoning in verblijfsrecreatie (vernietiging RUP’s door Raad van State)

13 13 02_reservepakket wonen I.Sociaal objectief II.Bovenlokaal karakter “Een strategisch project vereist een integrale visievorming voor een thema of gebied dat qua schaal, complexiteit en omvang het lokale overstijgt. De complexiteit van het project kan liggen in de nood aan integratie van diverse ruimtevragen of in de betrokkenheid van verschillende overheden en betrokkenen waardoor een participatieproces noodzakelijk is. De focus van een strategisch project ligt dan ook ofwel op realisatie en ontwikkeling en/of op het integreren van de visies van diverse betrokkenen of overheden van een gebied of thema. Het resultaat vormt dus geen standaardoplossing voor een bepaald probleem, maar is vernieuwend en heeft een voorbeeldfunctie. Het resultaat is een denk- en ontwerpoefening die als basis dient voor de uitbouw van een lange termijnvisie voor een gebied of thema en die leidt tot een innoverend resultaat die een positieve impact heeft op een bepaalde omgeving. Indien het strategisch project plaatsvindt in een duidelijk af te bakenen gebied spreekt men over een strategisch projectgebied. Indien het thematisch is of een ruimer gebied omschrijft dat niet duidelijk af te bakenen is spreken we over een strategisch project.”(PRS-WV, gecoördineerde versie 2014 p. 348)

14 14 02_reservepakket wonen I.Sociaal objectief II.Bovenlokaal karakter 1. Strategische projectgebied: - het project overstijgt het lokale niveau en heeft een duidelijk bovenlokaal karakter (door de schaal, complexiteit en omvang); - het project heeft een duidelijk afgebakende contour waarbinnen de functie wonen dient voorzien te worden; - het project heeft een voorbeeldfunctie en vernieuwend karakter; - binnen het project wordt gewerkt aan een degelijke ruimtelijke visie waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan ontwerpmatig onderzoek voor (de)het betreffende (deel)project(en); - de omvang van het ‘pakket wonen’ staat in verhouding met de schaal van het project; - het toegewezen netto-pakket van de gemeente is nul of te beperkt om het project te verwezenlijken.

15 15 02_reservepakket wonen I.Sociaal objectief II.Bovenlokaal karakter 1. Strategische projectgebied 2. Strategisch project: - het project overstijgt het lokale/gemeentelijk niveau en heeft een duidelijk bovenlokaal karakter; - het project heeft een voorbeeldfunctie en vernieuwend karakter; - het toegewezen netto-pakket van de gemeente is nul of te beperkt om het project te verwezenlijken; - In lijn met het principe van duurzame mobiliteit kunnen de wooneenheden bestemd worden in gemeenten met station die in het PRS zijn opgenomen als ‘hoofddorp’. Dit als stimulans om duurzame mobiliteit te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Hierbij zal de link met de in opmaak zijnde visie op de verschillende deelruimtes binnen de provincie bepalend zijn. - De wooneenheden kunnen ook toegewezen worden aan strategische projecten in het kader van betaalbaar wonen. De provincie kan als kennispartner fungeren naar de gemeenten fungeren in functie van de concrete uitwerking van het strategisch project op het terrein.

16 03_vragen


Download ppt "Woonprogrammatie West-Vlaanderen Een stand van zaken 29 September 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google