De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bindingen Nova Scheikunde VWO hoofdstuk 1. Metaalbindingen (deel van de) buitenste elektronen laten los van het atoom. Zwerven in “elektronenzee”. -Sterke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bindingen Nova Scheikunde VWO hoofdstuk 1. Metaalbindingen (deel van de) buitenste elektronen laten los van het atoom. Zwerven in “elektronenzee”. -Sterke."— Transcript van de presentatie:

1 Bindingen Nova Scheikunde VWO hoofdstuk 1

2 Metaalbindingen (deel van de) buitenste elektronen laten los van het atoom. Zwerven in “elektronenzee”. -Sterke binding -Geleid goed elektriciteit -Geleid goed warmte -Vervormbaar

3 Covalente binding Ook wel atoombinding Binding tussen atomen in een molecuul -Gedeeld elektronenpaar -Covalentie (Hoeveel elektronen tot edelgas) = aantal bindingen

4 Vanderwaalsbinding Binding tussen moleculen -Meestal vrij zwak -Afhankelijk van -Molecuulmassa -Molecuuloppervlak

5 Ionbinding Binding tussen ionen in zouten -Sterke binding -Aantrekking tussen + en – deeltjes

6 Wat is (een) zout?

7 Wat is een zout. Verbinding tussen metaalatomen en niet-metaal atomen. Vaste stof bij kamertemperatuur Bros Metalen en niet-metalen in de vorm van ionen.

8 Ionen Positieve ionen -Altijd metalen -+1 tot +4 -1 uitzondering: NH 4 + Negatieve ionen -(verbinding van) niet-metalen --1 tot -3 Naamgeving: tabel 7 p. 28

9 Verhoudingsformule Geeft de verhouding waarin ionen in een zout voorkomen aan. NaCl CaCl 2 Cu 2 CO 3 (OH) 2

10 Naamgeving -Positief ion voorop -Meerdere ionsoorten v.e.e element? -ijzer(II) en ijzer(III) (binas 40A) -Samengesteld ion meerder keren? Haakjes -Verhoudingsformule zo simpel mogelijk

11 Voorbeeld Zout van Fe 3+ en SO 3 2-

12 Voorbeeld Zout van Fe 3+ en SO 3 2- Fe 2 (SO 3 ) 3 IJzer(III)Nitriet

13 Wat is een zout. -Metaal + niet-metaal of niet-metalen -Ionbinding -Bros -Vast bij T=298K -Verhoudingsformule -Geleid stroom als vloeibaar

14 Alle stoffen Metalen Atomen van metalen Metaalbinding Metaalrooster Moleculaire stoffen Zouten Atomen van niet-metalen Atoombinding VanderWaalsbinding Molecuulrooster Covalentie Structuurformules Naamgeving Verbinding van metalen en nietmetalen Ionbinding Ionrooster Verhoudingsformule Naamgeving

15 Water Zeer bijzonder stof Relatief hoog smelt en kookpunt – Vergelijk H 2 O, H 2 S, H 2 Se en H 2 Te Vaste fase drijft op vloeibare fase Hoge warmtecapaciteit Diamagnetisch – Wat is dat?

16 Waar zijn de elektronen? H 2 H 2 O HF

17 Elektronegativiteit Maat voor hoe hard een atoom aan een bindend elektronenpaar trekt. (Binas 40A) H: EN= O: EN= F: EN=

18 Waar zijn de elektronen? H 2 H 2 O HF

19 Water

20 Water = dipool δ-δ- δ+δ+

21 Waterstofbruggen Sterke intermoleculaire binding Tussen H-atoom (in NH, OH, HF) en O (in OH of O=) of N (in NH) of F (in FH)

22 Oplosbaarheid Hydrofiel of hydrofoob?

23 Mol

24 Rekenen HClC 13 H 18 O 2 1 atoom/molecuuluuu ggg 144 atomen/moleculen ggg # atomen/moleculen in 12,00 g XX # atomen/moleculen in 36,46 g XX # atomen/moleculen in 206,3 g XX

25 1 mol 6,02∙10 23

26 Huh? Een paar snoepjes (2!) Een dozijn eieren (12 dus) Een gros appels (144) Een mol moleculen (6,02∙10 23 ) 1 mol deeltjes van 1,00 u weegt precies 1,00 g

27 BiNaS 98 en 99 BiNaS 99 Atoommassa in u of atoommassa in g/mol. BiNaS 98 Molecuulmassa in u of molecuulmassa in g/mol

28 Grootheid Hoeveelheid stof: n Eenheid: mol Molaire massa (molmassa): M Eenheid: g/mol

29 Waarom? Hoe weeg ik stoffen af?

30 Berekenen 2 H 2 + O 2  2 H 2 O Hoeveel gram water ontstaat er als ik 2,0 gram waterstofgas verbrand?

31 Berekenen 2 H 2 + O 2  2 H 2 O 2 moleculen H 2 reageert tot 2 moleculen H 2 O 1 molecuul H 2 reageert tot 1 molecuul H 2 O 1 mol moleculen H 2 reageert tot 1 mol moleculen H 2 O

32 Berekenen 2 H 2 + O 2  2 H 2 O 1 mol moleculen H 2 reageert tot 1 mol moleculen H 2 O 1 mol moleculen H 2 weegt 2*1,008 = 2,016 g 2,00 g H 2 is dus 2,00/2,016 = 0,992 mol H 2

33 Berekenen 2 H 2 + O 2  2 H 2 O 1 mol moleculen H 2 reageert tot 1 mol moleculen H 2 O 0,992 mol moleculen H 2 reageert tot 0,992 mol moleculen H 2 O

34 Berekenen 2 H 2 + O 2  2 H 2 O 1 mol moleculen H 2 O weegt 2*1,008 + 16,00 = 18,02 g 0,992 mol moleculen H 2 O wegen 0,992 * 18,02 = 17,8 g

35 Eenheden en grootheden


Download ppt "Bindingen Nova Scheikunde VWO hoofdstuk 1. Metaalbindingen (deel van de) buitenste elektronen laten los van het atoom. Zwerven in “elektronenzee”. -Sterke."

Verwante presentaties


Ads door Google