De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Personeelsplanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Personeelsplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Personeelsplanning
Wat is dat? Ik leg stelling neer: Zonder strategische pp planning geen toekomst. Vragen wie is er mee eens en wie niet

2 Strategische personeelsplanning is het structureel in kaart brengen, implementeren en evalueren van de instroom, doorstroom en uitstroom van de organisatie met als doel een optimale ondersteuning van de organisatiedoelstellingen.

3

4 “tijdelijke krachten”
“Prospects” Recruitprogramma (om)Scholing Samenwerking externe leveranciers Flexpartnership “Most wanted” Recruitment (om)Scholing “Talenten” Alternatieve inzet Tijdelijke uitleen Retentiebeleid Tijdelijk flexibiliseren “tijdelijke krachten” Tijdelijke inhuur Tijdelijk dienstverband Collegiale inleen “Zorgenkindjes” Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacement “Key-players” Retentieplan: POP Beloning- en bonusbeleid Opleiding(en) Wat doe ik eraan om mijn bedrijf interessant te makenis nu belangrijk? Veel mensen zie ik denken das mooi maar is alleen maar voor grote bedrijven. IS dat zo want wa “Huidige kern” Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacementplan Flexibiliseren 4

5 Samenvatting Zichtbaar Aantrekkelijk Waardering Kennis
Samenvatting = eigenlijk klein maken. Hoe? Ben je zichtbaar voor de potentiele nieuwe medewerkers Wat is aantrekkelijk? Kennis van Mensen maar ook van de markt, ontwikkelingen en welke kennis past hierbij. Hebben de mensen het gewenste niveau.

6 Doen we dit? http://www.heerlijkanders.nu/ https://www.edco.nl/nl/
Voorbeeld noemen van 10 jaar onder een steen.

7 Cijfers DE BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN NEDERLAND 1950 TOT NU De totale Nederlandse bevolking is sinds 1950 van ruim 10 miljoen mensen gegroeid naar bijna 16,9 miljoen op dit moment (1 januari 2015): een groei van bijna 70 procent. De beroepsbevolking is in diezelfde periode gegroeid van 6,4 miljoen naar 11,3 miljoen anno nu: een groei van 76,5 procent. Direct na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege de jaren zestig neemt het aantal geboortes sterk toe om vanaf dat moment sterk af te nemen. Het gevolg hiervan is vanaf goed zichtbaar geworden. De eerste mensen van de babyboom generatie waren toen 15 en dus onderdeel van de beroepsbevolking. Doordat het aantal mensen tot 15 jaar ieder jaar kleiner werd omdat er ieder jaar minder geboortes waren dan het jaar ervoor en het aantal mensen boven juist jaar op jaar toenam, steeg het aandeel ‘mensen in de beroepsbevolking’ gestaag. Vanaf 1980 begint dit percentage zich langzaamaan te stabiliseren omdat ook het aandeel 65+ers gestaag toe blijft nemen. Dit percentage groeit tot de millenniumwisseling gestaag door om daarna een vlucht te nemen: de vergrijzing zet nu echt door. Anno 2015 zijn of worden mensen die in 1947 geboren zijn 68 jaar: in de bevolkingspiramide is een duidelijke piek te zien bij het aantal 68-jarigen. Binnen de gehele beroepsbevolking de vergrijzing ook goed zichtbaar aan het worden: het aandeel ‘50 tot 65 jarigen is sinds 2003 toegenomen van 20 procent van de totale beroepsbevolking naar ruim 28 procent in Dit is vooral ten koste gegaan van de leeftijdsklasse ‘30 tot 50 jarigen’: van 52 procent in 2003 naar 44 procent in Het aandeel van mensen tot 30 jaar is tamelijk stabiel: 27 procent in 2003 en 26 procent in De verhoging van de AOW-leeftijd is ook al zichtbaar: het aandeel 65+ers is van 1,5 naar bijna 3 procent gestegen. DE BEVOLKINGSPROGNOSE VAN NEDERLAND TOT EN MET 2060. In 2013 was die piek van het aantal mensen in de beroepsbevolking in Nederland. Tot 2040 zal de beroepsbevolking vermoedelijk krimpen tot 10,5 miljoen: een afnamen van personen, terwijl verwacht wordt dat in deze periode het totale inwonersaantal verder toe zal nemen tot bijna 18 miljoen. Van (verdere) ontgroening is volgens de prognose geen sprake: het aantal jaarlijks aantal jongeren tot 15 jaar neemt in absolute aantallen tot 2040 licht toe. Doordat het aantal 65+ers nog tot dan sterk zal toenemen zal er grote druk komen te staan op de verzorgingsstaat: er zijn minder mensen werkzaam en dus zal er minder loonbelasting binnenkomen bij het rijk, terwijl de zorgkosten juist sterk toe zulle nemen door de aanhoudende groei van het absolute aantal ouderen

8 Waar ontstaan de tekorten
Bron: Intelligence Group

9 Wat stroomt uit op scholen

10 Werklozen

11 Ontwikkeling vacatures

12 Latent werkzoekenden

13 Hoe kunnen we hier als MKB mee omgaan?
Koers waar ga je naar toe, waarom en wat verwacht je van…… Mensen blijven stimuleren voorbeeld noemen van 10 jaar onder een steen Beoordelen, italiaanse methode, afhankelijkheid,

14 Stellingen Zonder strategische personeelsplanning geen toekomst.
Flex is alleen maar voor Piek Ziek. Zonder Personeelspool kunnen we niet overleven. MKB ondernemers missen de vaardigheid en tijd om aan strategische personeelsplanning te doen.. Ik leg stelling neer: Zonder strategische pp planning geen toekomst. Vragen wie is er mee eens en wie niet Personeelsplanning is een flexibele schil en vaste kern.


Download ppt "Strategische Personeelsplanning"

Verwante presentaties


Ads door Google