De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

2 Diensten 09:30 voorganger: br. E. Gort, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west De collecte is bestemd voor Compassion: Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Diensten 09:30 voorganger: br. E. Gort, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west De collecte is bestemd voor Compassion: Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Mededelingen kerkenraad

3 Deze week zijn jarig: 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus:Kim Bareman 15 augustus:Tamara van Middelkoop 16 augustus:Marta Wisselink 17 augustus:Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus:Kim Bareman 15 augustus:Tamara van Middelkoop 16 augustus:Marta Wisselink 17 augustus:Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis

4 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

5 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

6 175 C

7 ● Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

8 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

9 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

10 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

11 Psalm92:1, 2 ● Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

12 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 ● Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

13 Psalm 77: 3 3 Zou de Heer zijn volk verstoten? Heeft de toorn zijn hart gesloten? Is zijn gunst voorgoed voorbij? Blijft niet wat Hij eenmaal zei? Kan God zijn gena vergeten? Heb ik steeds vergeefs geweten, dat des Allerhoogsten kracht stand houdt tot het laatst geslacht?

14 Psalm 77: 4 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

15 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 ● Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

16 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 ● Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

17 Thema Mozes spreekt verder met de HEER in de ontmoetingstent, buiten de legerplaats. 1. De plaats van die tent. 2. De naam van die tent.

18 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a ● LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

19 5 Dit vertroost mij, geeft mij moed, zijn mijn zonden als scharlaken, Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken. Hij zal mij terzijde staan, Jezus neemt de zondaars aan. LvdK 436: 5, 6, 7

20 6 Hoe 't geweten spreekt in mij, hoe de wet mij aan wil klagen, Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, en mijn zonden weggedaan, Jezus neemt de zondaar aan. LvdK 436: 5, 6, 7

21 7 Jezus neemt de zondaars aan, mij ook heeft Hij aangenomen, doet de hemel opengaan. Tot mijn Heiland mag ik komen, die mij troost en bij zal staan. Jezus neemt de zondaars aan. LvdK 436: 5, 6, 7

22 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

23 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 ● Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

24 Gezang 89, Gz 14: 1, 4 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag be-erven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

25 Gezang 89, Gz 14: 1, 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

26 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

27 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

28 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 ● Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

29 1 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgota. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht, Lam Gods dat de zonde wegneemt; Lam van God voor ons geslacht Gezang 162: 1, 4

30 4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht! Gezang 162: 1, 4

31 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion

32 182 E 4-stemmig

33 Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Compassion


Download ppt "Psalm92:1, 2 Exodus33:1 - 11 Psalm77:3, 4 Exodus33:7a LvdK436:5, 6, 7 Gezang89:1, 4 Gezang162:1, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west."

Verwante presentaties


Ads door Google