De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Staten &de Programmabegroting Kaderstellen & Controleren met het PS-begrotingsformat 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Staten &de Programmabegroting Kaderstellen & Controleren met het PS-begrotingsformat 1."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Staten &de Programmabegroting Kaderstellen & Controleren met het PS-begrotingsformat 1

2 Programma Wat: de PS-formats onderdelen, syntaxis en cyclus Hoe: Begrotingsstukken gebruiken bij Kaderstellen en controleren © PP in taal 2

3 Waarom ooit een PS-format? Informatie begroting ook begrijpelijk voor niet- ingewijden Kaderstellling & Controle nieuwe rol van PS in duale verhoudingen Meer logische samenhang binnen de begroting en tussen de verschillende stadia in P&C cyclus © PP in taal 3

4 Duale verhouding GS en PS Van wie is de begroting? ? Op welk (detail)niveau worden beslissingen genomen/gevraagd? Productenraming / Instrumenten Bestuurlijk: grote lijn / Politiek: detail Welke informatie is wel/niet nodig? Hyperlinks! naar onder- of achterliggende documenten

5 Formats Blik onder de motorkap Drie belangrijke onderdelen: Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten Een strenge syntaxis Een integrale cyclus © PP in taal 5

6 Doelenboom / causale cascade © PP in taal 6

7 Doelenboom versie 2016 © PP in taal 7

8 Instrumenten – Output tabel © PP in taal 8

9 Met een toelichting © PP in taal 9

10 Meerjarenoverzicht baten & lasten © PP in taal 10

11 Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen) Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer _ onderhouden en verbeteren Instrument: (doen_ding) Toetsen van _ de veiligheid van primaire waterkeringen Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd © PP in taal 11

12 Een bijna integrale cyclus in het format © PP in taal 12 Jaarvolgorde: Verantwoording Zomernota Kaderbrief Begroting + Productenraming Cyclus: Kaderbrief Begroting + Productenraming Zomernota Verantwoording

13 Kaderstellen & controleren Door: vragen, beleidsinitiatieven, amendementen, moties Vooral Kaderstellen Controleren Kaderbrief Begroting Zomernota Verantwoording © PP in taal 13

14 Hoe?: Steekwoorden & zoeken Steekwoordenlijst: Maak een lijst steekwoorden van voor uw partij -politiek- belangrijke onderwerpen Zoeken: Synchroon: U zoekt binnen deze begroting Diachroon: U zoekt binnen een of meer cycli () Hyperchroon: U zoekt in de beleidsachtergrond © PP in taal 14

15 Syn- en hyperchroon zoeken U zoekt in: begroting & productenraming & beleidsplan Met de “Google-functie” van Acrobat reader © PP in taal 15

16 Zoeken naar steekwoord: “fiets” (FietsPPartijNH.NL) © PP in taal 16

17 Meer weten? Op de webpagina kunt u deze presentatie herbeleven –en de SWBC…. www.ppintaal.nl/ProgrammabegrotingNH © PP in taal 17


Download ppt "Nieuwe Staten &de Programmabegroting Kaderstellen & Controleren met het PS-begrotingsformat 1."

Verwante presentaties


Ads door Google