De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting CONCEPT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting CONCEPT."β€” Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting CONCEPT

2 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Elektrische velden Rondom geladen voorwerpen is een elektrisch veld aanwezig. De raaklijn aan een veldlijn geeft de richting aan van de elektrische kracht op een positieve lading in dat punt. De veldlijnendichtheid geeft aan hoe sterk het elektrische veld in dat punt is. Bij een homogeen veld zijn de veldlijnen evenwijdig. Het veld is dan overal even sterk. Bij een radiaal veld zijn de veldlijnen rechte lijnen die vanuit één punt komen. Voor de kracht op een geladen deeltje in een elektrisch veld geldt: 𝑭 𝐞π₯ =π’’βˆ™ 𝑬 Hierin is E de elektrische veldsterkte (in N/C), Fel de elektrische kracht (in N) en q de lading (in C) van dat deeltje. Figuur 1 Figuur 2 CONCEPT

3 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Elektrische krachten Ladingen kunnen elkaar afstoten of aantrekken. De grootte van de elektrische kracht tussen twee ladingen hangt af van de grootte van de ladingen en hun onderlinge afstand. Voor de kracht tussen twee (punt)ladingen geldt de wet van Coulomb: 𝑭 𝐞π₯ =π’‡βˆ™ 𝑸 𝟏 βˆ™ 𝑸 𝟐 𝒓 𝟐 Hierin is: Fel de elektrische kracht op elk van de ladingen (in N), Q1 en Q2 zijn de twee ladingen (in C), r is de onderlinge afstand (in m) en f is een constante (8,988βˆ™109 NΒ·m2Β·C-2). Figuur 3 CONCEPT

4 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes elektrisch versnellen In een rΓΆntgenbuis worden elektronen versneld. Tussen de kathode (negatief) en de anode (positief) zorgt het elektrisch veld voor een kracht op de elektronen die daardoor versneld worden. Tijdens het versnellen wordt elektrische energie omgezet in kinetische energie. Dat is vergelijkbaar met een vallend voorwerp in een zwaartekrachtsveld. Elektrische energie en zwaarte-energie zijn daarom vormen van potentiΓ«le energie. Figuur 3 CONCEPT

5 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes elektrisch versnellen Een geladen deeltje in een elektrisch veld bevindt zich in een krachtveld en daardoor is er in het deeltje energie opgeslagen: elektrische energie. Tijdens het versnellen wordt elektrische energie omgezet in kinetische energie. De hoeveelheid energie die tijdens het versnellen omgezet wordt hangt af van de lading en de versnelspanning. πš«π‘¬ 𝐞π₯ =π’’βˆ™ 𝑼 π€πŠ Hierin is: Ξ”Eel de omgezette elektrische energie (in J), q de lading (in C) van dat deeltje en UAK de versnelspanning tussen anode en kathode (in V). Figuur 5 CONCEPT

6 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes elektrisch versnellen In een lineaire deeltjesversneller worden geladen deeltjes meerdere malen versneld met dezelfde versnelspanning. De Β΄trucΒ΄ daarbij is dat de spanning omgekeerd wordt als het deeltje zich even buiten het veld bevindt (binnen een metalen versnelbuis). De energie die versnellers aan deeltjes geven wordt vaak uitgedrukt in eV (elektronvolt), MeV of GeV. Er geldt: 1 eV = 1,602Β·10-19 J Figuur 6 CONCEPT

7 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes magnetisch afbuigen In een cirkelvormige deeltjesversneller (zoals een cyclotron, zie figuur 7) worden geladen deeltjes afgebogen met een magnetisch veld. De lorentzkracht β€˜zorgt’ dan voor de middelpuntzoekende kracht. De richting van de lorentzkracht bepaal je met de rechterhandregel. Positief geladen deeltjes bewegen in de richting van de elektrische stroom, negatief geladen deeltjes in de tegengestelde richting. Figuur 7 CONCEPT Figuur 8

8 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes magnetisch afbuigen De lorentzkracht staat altijd loodrecht op de snelheid en daardoor zorgt die kracht nooit voor een toename of afname van de snelheid. Het enige effect van de lorentzkracht op bewegende geladen deeltjes is dat de richting van de snelheid verandert. In een homogeen magnetisch veld is zowel de lorentzkracht als de snelheid constant van grootte. Daardoor kan het deeltje in een cirkelvormige baan bewegen. Figuur 9 CONCEPT

9 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes magnetisch afbuigen Bij een cirkelbaan wordt de middelpuntzoekende kracht geleverd door de lorentzkracht. Daarvoor geldt: 𝑭 𝐦𝐩𝐳 = 𝑭 𝐋 of ingevuld π’Žβˆ™ 𝒗 𝟐 𝒓 =π‘©βˆ™π’’βˆ™π’— Hieruit volgt voor de straal r : 𝒓= π’Žβˆ™π’— π‘©βˆ™π’’ CONCEPT

10 Versnellen en afbuigen
12 Versnellen en afbuigen Elektrisch en magnetisch veld | vwo | Samenvatting Deeltjes magnetisch afbuigen Toepassingen: Cyclotron: De maximale snelheid van het deeltje hangt af van de lading, de massa, het magnetisch veld en de straal van het cyclotron: 𝒓= π’Žβˆ™π’— π‘©βˆ™π’’ Snelheidsfilter: Alleen bij de deeltjes met de juiste snelheid is de lorentzkracht gelijk aan de elektrische kracht: 𝑭 𝐞π₯ = 𝑭 𝐋 geeft 𝑬=π‘©βˆ™π’— Massaspectrometer: De ionen hebben gelijke energie, maar door het verschil in massa een andere snelheid en een andere baanstraal: π’’βˆ™π‘Ό= 𝟏 𝟐 βˆ™π’Žβˆ™ 𝒗 𝟐 en 𝒓= π’Žβˆ™π’— π‘©βˆ™π’’ Figuur 10 Figuur 11 Figuur 12 CONCEPT


Download ppt "Samenvatting CONCEPT."

Verwante presentaties


Ads door Google