De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Roel Grit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Roel Grit"— Transcript van de presentatie:

1 Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Roel Grit
Mensen en projecten Roel Grit

2 Opbouw boek PM

3

4 Uitvoeren project

5 Hoofdstuk 1 Het project Wat is een project?
Van improvisatie via project naar routine Soorten projecten Aandachtspunten projectmatig werken Faseren Doel van faseren Voorbeeld van fasering Levenscyclus van een project Projectdoelen moeten SMART zijn

6 Projecteigenschappen
(Duidelijk) éénmalig doel Een project moet worden opgestart Een project heeft een opdrachtgever Meestal multidisciplinair Tijdelijk d.w.z. startdatum en einddatum Eigen (vast) budget Eigen projectorganisatie

7 Via project naar routine
Door bij een project gebruik te maken van een plan van aanpak breng je een soort routine in projectmatig werken

8 Principes projectmatig werken
Eerst denken, dan doen! Project doordenken van voor naar achter ÈN van achter naar voor. Werken van grof naar fijn: Top-Down werken: Grote lijnen eerst, dan details!

9 Klein project

10 Fasering

11 Faseren van een project
Vraag: Waarom wordt fasering toegepast?

12 Levenscyclus project

13 Doelen/opdrachten moeten SMART zijn
Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar & Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

14 Hoofdstuk 2 Mensen en projecten
Lijnorganisatie Projectorganisatie Opdrachtgever Gebruikers Projectleider Projectleden Taakgericht en mensgericht leiderschap Werken in een project Teamrollen volgens Belbin Teamafspraken Brainstormen Onderhandelen Besluiten nemen in een project Samenhangende projecten Een project uitbesteden

15 Lijnorganisatie

16 Projectorganisatie

17 Projectorganisatie Stuurgroep Beheersen meerdere projecten
Informatie-uitwisseling Bestaat uit directielid + projectleiders Linking pin Verschillende Projecten in één bedrijf Werkgroep Uitvoering deeltaken Bestaat uit projectleden Samenwerking

18 Het project en omgeving
Stake holders Ext. Opdrachtgever Leveranciers Consultants Klanten Overheid Referentiegroep Projectleider Werkgroepleiders Secretaris Archivaris Projectleden Interne opdrachtgever Afdelingen Andere projecten Directie Moeder organisatie (eigen bedrijf) Projectgroep Buitenwereld Uitwisseling van: - Informatie - Geld - Middelen - Mensen

19 Projectomgeving

20 Teambuilding

21 Tweebazen probleem

22 Belbin groepsrollen Bedrijfsman - uitvoerder - organisator
‘Plant’ - onafhankelijk denker - ‘generator’ - ideeën mens Brononderzoeker - extern gericht - enthousiast Voorzitter - procesbegeleider - coördinator Vormer - prestatiegericht - gedreven Monitor (waarschuwer) - kritisch - analyserend Afmaker/zorgdrager - ordelijk - efficient Groepswerker - sociaal - vriendelijk, mild Specialist

23 Stuurgroep

24 Programma en project

25 ‘Competenties’ Projectleider
enthousiast anderen kunnen motiveren het lef hebben zich als leider te gedragen taakgericht kunnen werken goede communicatieve vaardigheden bezitten om kunnen gaan met conflicten hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden (helicopterview) vooruit kunnen denken pro-actief zijn kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met de opdrachtgever kunnen omgaan met onzekerheden kunnen organiseren en delegeren.

26 Verantwoordelijkheden Projectleider
Onderhandelen met opdrachtgever Zorgen voor juist plan van aanpak (PvA) Bekend maken van PvA bij … Goedkeuring verkrijgen PVA … Voortgang rapporteren aan … Zorgen voor externe communicatie De dagelijkse leiding nemen binnen het team Werkverdeling binnen het projectteam Voorzitten van de projectteamvergaderingen Zorgen voor een goede motivatie binnen projectteam Oplossen van conflicten Projectleden "uit de wind houden" Bewaken van de planning, budget en kwaliteit Voorschrijven hulpmiddelen en technieken


Download ppt "Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Roel Grit"

Verwante presentaties


Ads door Google