De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze Huwelijksdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze Huwelijksdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze Huwelijksdienst
Voorganger : ds. K. Harmannij Collecte : Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

2 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

3 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
Gezang 167: 1 - 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

4 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Gezang 167: 1 - 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

5 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Gezang 167: 1 - 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

6 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

7 Beter met zijn tweeën dan alleen
Prediker 4: Beter met zijn tweeën dan alleen 7 Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte. 8 Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. 9 Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.

8 Prediker 4: 10 Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. 11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

9 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

10 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

11 Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan,
Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer!

12 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

13 Prediker 4: 12b Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

14 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

15 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Gezang 161: 1 - 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

16 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
Gezang 161: 1 - 4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

17 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Gezang 161: 1 - 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

18 Vader van het leven, ik geloof in U.
Gezang 161: 1 - 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

19 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

20 Zegen de HEER nu allemaal! De dienst aan hem vraagt u totaal.
Psalm 134: 1, 2 1 Zegen de HEER nu allemaal! De dienst aan hem vraagt u totaal. Dus steek uw handen uit naar hem: zegen de HEER met luide stem. 2 Let op het antwoord van de HEER: van waar hij woont daalt zegen neer. Ooit heeft hij met diezelfde macht hemel en aarde voortgebracht.

21 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

22 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

23 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

24 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

25 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

26 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

27 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië

28 De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven-Best als in Inaktelke.

29 Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen.

30 Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood
Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn:

31 Met de collecte-opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp

32 Zo nodig worden gezinnen ondersteund.

33 We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties.

34 En soms begint in Roemenië de start van iets moois…

35 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

36 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 141: 1 - 3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

37 moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart
Gezang 141: 1 - 3 2 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

38 die troont in ‘t licht daarboven Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 141: 1 - 3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ‘t licht daarboven Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

39 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

40 Gezang 182E 4-stemmig

41 Ds. K. Harmannij Gezang 167: Prediker 4: Opwekking 640: Prediker 4: 12b Gezang 161: Psalm 134: Opwekking 710: Gezang 141: Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke


Download ppt "Welkom in deze Huwelijksdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google