De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 4a!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 4a!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 4a!

2 Onze klas!

3 Wij maken er een zonnig schooljaar van!

4 Opening: Welkom Even voorstellen!
Juf Natasja van Veelen-Strijbis en juf Damiëtte de Korte-Wink Onze werkdagen: Juf Natasja: maandag, dinsdag, woensdag (om de week) Juf Damiëtte: woensdag (om de week), donderdag, vrijdag Gedicht

5 Inhoud: In de klas Aan het werk Veiligheid en M5 De vakken Het LVS
Zorg

6 Alvast even een nadenkertje:
Wat vindt u leuk om te doen in de klas? Beroep Hobby Muziek Sport Creatief

7 In de klas: Groepsvorming in de eerste weken
Veel aandacht voor de regels en routines Veilige sfeer is de basis, dan kom je tot leren School- en klassenregels: zelf en positief formuleren Dagelijks terugkoppelen Groepshulpen / groepsnamen Positieve benadering: welk gedrag willen we wel? Tussendoor veel bewegen in de klas! Afmelden bij ziekte: voor 8.30 uur bellen of een mail Excursies of hulp: briefje mee of via een mail Zending: elke vrijdag Woensdag groente- en/of fruitdag

8

9

10

11

12

13

14 Aan het werk: Dagritme op bord Halve uren, korte spanningsboog
Groepjes, tweetallen of toetsopstelling Directe instructiemodel De vier beren Instructietafel Stoplicht Timer RT vooral in de klas juf Ada buiten de klas op dinsdag (dyslexie, rugzak) Levelwerk en uitdagend werk

15 Ook nog samen spelen!

16 M5: Melden, Meten, Maatregelen, Maatwerk en Menselijk
Anoniem melden via de website Meldformulier Pester in beeld krijgen De pester krijgt hulp Openheid in de groep Rondje langs de groepen door M5 team Begeleiding door Richard van der Grijn van Indus

17 Maar ook: Veel aandacht voor de omgang met elkaar
Werken aan een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig voelt Samen evalueren met parels en puzzels Zonnetje van de week Leerkracht-kind gesprekken (HGW) Oudergesprek HGW in oktober: ouders vertellen over hun kind: waardevol! Samenwerking met ouders

18 Godsdienst: Methode: ‘Startpunt’ Kinderbijbel
Bidden en danken, ook vanuit de kinderen Ruimte voor gesprekken en belevenissen van de kinderen Zingen Kring

19 Taal Werken met thema’s: Woordenschat Taalbeschouwing Stellen
Methode: ‘Taal op Maat’ Werkboek Niet alle lessen Werken met thema’s: Waar woon jij? Wat eten we vandaag? Woordenschat Taalbeschouwing Stellen Grammatica Naamwoorden Telwoorden Lidwoorden Methodetoets na ieder thema

20 Spelling: Methode: ‘Strategisch spellen’ Elke dag spelling
Ongeveer 20 nieuwe woorden per week Spellingkaarten (knijpers) ter ondersteuning Maandag en dinsdag de woorden aanbieden en een oefendictee van eerder aangeboden woorden (herhaling) Elke woensdag leren Elke donderdag dictee Elke vrijdag de foutjes verbeteren Digitaal oefenen met BLOON

21 Lezen: Methode: ‘Strategisch lezen’
Ieder leest op zijn eigen Avi-niveau en kan verder 1. Begin: klassikale instructie 2. Instructie in een klein groepje 3. De rest leest in hun leesboek op eigen niveau 4. Leerkracht maakt een leesrondje

22 Maar ook: Plezier in het lezen Leeshoek in de klas
Circuit met infoboeken en strips Leesboeken van thuis meenemen mag Voorlezen in de klas en thuis Woordenschat Lezen bij de andere vakken Bibliotheek: lidmaatschap voor kinderen gratis Avi toets wordt regelmatig afgenomen Streven is E4 beheersen Duo-lezen met groep 7

23

24

25

26 Schrijven: Methode: ‘Pennenstreken’ Herhalen cijfers en schrijfletters
Starten met aan elkaar schrijven Starten met hoofdletters Aandacht voor schrijfhouding en pengreep 3 x per week Potlood In principe starten met vulpen halverwege het jaar Verhalen schrijven Kleurenpen Schrijfmuziek

27 Rekenen: Methode: ‘Wereld in getallen’ Projecttaken
Weektaken op niveau * of ** of *** Formulier weektaak Weektaak thuis afmaken Extra werk op eigen niveau: bijwerkboek, plusboek, oefenboek Routeboekje Schrift, werkboek Computer Methodetoetsen: iedere 4 weken

28 Rekentaal: erbij en eraf
Begrijpend lezen Concreet materiaal Groep 4: Automatiseren Oriëntatie op de getallen tot 100 Sommen + en - tot en met 20 Sommen + en - tot en met 100 Tafels van vermenigvuldiging 1 – 10 Geld Tijd: halve en hele uren analoog en digitaal Meten Sommendictees en tempotoetsen

29 Wat kunt u thuis oefenen?
Tafels Klokkijken Automatiseren sommen tot 10 Tafelblad en rekenplacemat om mee te nemen

30 Geschiedenis: Methode: ‘Argus Clou’ Boek en werkboek Digibord

31 Muziek: Methode: ‘Moet je doen’
Zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen Doe-vak

32 Gym en bewegen: Donderdagmiddag gym Gymspullen Sportief gedrag
Gastlessen “Doe ff gezond” Fittest “Doe ff gezond” In de klas tussendoor ook zoveel mogelijk bewegen! Bijv. Met move to learn Gezonde tussendoortjes en woensdag fruitdag

33

34

35 Begrijpend lezen: Humpie Dumpie Oefenboek Cito Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen vaker op het rooster Zeer belangrijk bij alle andere vakken en bij keuze vervolgonderwijs

36 Nieuwsbegrip: Vanaf tweede helft groep 4 Actuele onderwerpen
Samenwerken in tweetallen Toetsen Woordenschat Filmpje Jeugdjournaal Huiswerk: ‘Andere tekstsoort’ thuis maken Controle door de leerkracht

37 Natuur en techniek: Methode: ‘Natuniek’ Digibord Boek en werkboek
Thema’s natuur en techniek wisselen elkaar af Klassikaal en leren samenwerken Weizigt School TV: Huisje boompje beestje

38 Knutselen en tekenen: Creatief bezig zijn Motoriek
Verschillen tussen kinderen Verschillende technieken en materialen Zoveel mogelijk aansluitend bij thema’s

39

40 Verkeer: ‘Stap vooruit’ krant Actueel Digibord
Praktische verkeerslessen

41 Het LVS (leerlingvolgsysteem)
CITO leerlingvolgsysteem Niet-methodegebonden Niveau I t/m V (lijst bij het rapport) Toetsen in groep 4: DMT, AVI, Spelling, Rekenen-wiskunde, Begrijpend lezen Twee toetsmomenten per jaar: januari/februari en juni De AVI toets wordt vaker afgenomen

42 Zorg: Groepsplannen: HGW: handelingsgericht werken
voor lezen en rekenen Sociaal-emotionele ontwikkeling volgen IB: Leontine Teeuw Vertrouwenspersoon: Karin van den Oever SMW

43 Is uw telefoonnummer veranderd. Is uw e-mailadres veranderd
Is uw telefoonnummer veranderd? Is uw adres veranderd? Verdere bijzonderheden? Graag even doorgeven!

44 Heeft u nog vragen? Kijk gerust even rond! Bedankt voor uw komst!

45


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 4a!."

Verwante presentaties


Ads door Google