De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” 11 oktober 2015 1 Hebreeën 3:1-6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” 11 oktober 2015 1 Hebreeën 3:1-6."— Transcript van de presentatie:

1 “…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” 11 oktober 2015 1 Hebreeën 3:1-6

2 “…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” *EINDE* (poeh, poeh… eindelijk) Hebreeën 3:1-6 543

3 3 Hebr.3 1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis:Christus Jezus.

4 4 2 Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis.

5 5 3 Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf.

6 6 4 Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.

7 7 5 En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden;

8 8 6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

9 9.

10 10 Romeinen 8:15-16 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,

11 11 Romeinen 8:15-16 maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: “Abba, Vader!” 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

12 12 Joh.14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

13 13 Joh.14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

14 ed 14

15 15.

16 16.

17 17 Gal.4:6-7 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

18 18 Jezus: De Vader zoekt aanbidders (Joh.4:23)

19 19 1Joh.4:18-19 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

20 20 Hebr.2:15 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

21 21 Romeinen 8:15 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, (…)

22 22 NB. De slavenmentaliteit is de grootste hindernis om de zegeningen van God de Vader te ontvangen!

23 23 Geboorterecht van “zonen”… : Luc.15:31 Je bent altijd bij mij…! ~ intimiteit met de Vader

24 24 Geboorterecht van “zonen”… : Luc.15:31 Je bent altijd bij mij…! en: Al het mijne is het jouwe…! ~ ontvangen van een “erfdeel” – Deelgenoot zijn

25 25 Ben je deel van het gezin… …óf [slechts] het vriendje uit de buurt?!

26 26 Hoor je erbij?!

27 27 Kortom: Wie ben je? En hoe gedraag jij je?! ~ Identiteit  Gedrag

28 28. ZoonKnecht

29 29. ZoonKnecht Verblijft altijd in het huis (thuis) Tijdelijk in het huis

30 30. ZoonKnecht Verblijft altijd in het huis (thuis) Tijdelijk in het huis “Vader”“Baas”

31 31. ZoonKnecht Verblijft altijd in het huis (thuis) Tijdelijk in het huis “Vader”“Baas” Aanvaard wegens wie je bent Aanvaard wegens wat je doet

32 32. ZoonKnecht Verblijft altijd in het huis (thuis) Tijdelijk in het huis “Vader”“Baas” Aanvaard wegens wie je bent Aanvaard wegens wat je doet Eens een zoon, altijd een zoon Tijdelijk aanwezig en ‘getolereerd’

33 33 ZoonKnecht Eens een zoon, altijd een zoon Tijdelijk aanwezig en ‘getolereerd’

34 34 ZoonKnecht Eens een zoon, altijd een zoon Tijdelijk aanwezig en ‘getolereerd’

35 35 ZoonKnecht Verblijft altijd in het huis (thuis) Tijdelijk in het huis Aanvaard wegens wie je bent Aanvaard wegens wat je doet

36 36 Romeinen 8:15-16 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,

37 37 Romeinen 8:15 maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: “Abba, Vader!”

38 “…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” Hebreeën 3:1-6


Download ppt "“…Deelgenoten (2)… Zoon of Knecht” 11 oktober 2015 1 Hebreeën 3:1-6."

Verwante presentaties


Ads door Google