De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juf Theda juf Claudia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juf Theda juf Claudia"— Transcript van de presentatie:

1 juf Theda (tkalkwijk@koosmeindertsschool.nl) juf Claudia (cvleeuwen@koosmeindertsschool.nl)

2 Indeling van de week Goed van start Directe instructiemodel De verschillende vakken Overige onderwerpen

3 Rooster dagelijks op het bord inclusief lesdoel Dagelijkse vakken: taal, rekenen, spelling en lezen Maandag geschiedenis, dinsdag natuur/techniek en handvaardigheid, donderdag aardrijkskunde, vrijdag verkeer en tekenen Ongeveer drie keer per week zelfstandig werken Dinsdag en vrijdag gym

4 Lessen in het begin van het schooljaar voor een fijn en positief leerklimaat Samen met de leerlingen Klassenvergaderingen met vooral aandacht voor wat goed gaat, oplossingen voor wat beter kan en versterken groepsgevoel We maken afspraken en stellen regels op die zichtbaar in de klas hangen

5 Na een korte instructie kunnen snelle leerlingen aan de slag Daarna ruimte voor leerlingen die meer nodig hebben Instructie op maat (drie niveaus) Uit de methode “Station Zuid” (technisch lezen):

6 Enkele keren per week Werkmap met verschillende oefeningen (woordenschat, informatieverwerking en tafels) Omgaan met uitgestelde aandacht Leren taak aanpakken en problemen oplossen Stoplicht: “op rood”, dus niemand storen

7 Lessen met de leerkracht en zelfstandig werken Werkboek, werkschrift, eventueel: plusschrift, maatschrift Onderwerpen: structuur herkennen in getallen, tafels 1 tot en met 10 geautomatiseerd, vlot optellen en aftrekken tot 1000, metriek, rekenen met geld, klokkijken Ook op de computer

8 De lesstof wordt aangeboden in thema’s Vaste onderdelen:woordenschat, schrijven, taalbeschouwing,luisteren/spreken Leerkrachtgebonden les in boek en een zelfstandige les in het werkboek

9 4 lessen per week van gemiddeld een half uur Elke week een spellingcategorie aan de hand van een voorbeeldwoord Voorbeeldwoorden op spellingkaarten in de klas Ook thuis oefenen: woorden mee op papier Elke donderdag een woorddictee. Na 3 weken een controledictee, herhaling en remediering

10 Lezen: “Station Zuid” – Nieuwe methode – Technisch en vloeiend lezen en leesbevordering – Dagelijks Schrijven: “Pennenstreken” – Herhalen en automatiseren methodehandschrift

11 Digitaal op www.nieuwsbegrip.nlwww.nieuwsbegrip.nl Teksten met een actueel onderwerp Aan de actuele tekst zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld De actualiteit zorgt voor betrokkenheid, enthousiasme en motivatie Ook op de computer

12 Aardrijkskunde: ”Blauwe planeet” – Verkenning van de ruimte om je heen via thema’s als waterhuishouding en wegen en start kaartvaardigheid Geschiedenis: “Speurtocht” – Beeldvorming: Hoe leefden mensen? Waar woonden ze? Wat voor werk hadden ze? – Tijdbalk: 5 tijdvakken van Jagers en boeren tot ontdekkers en hervormers Natuur en Techniek: “Natuniek” en Nieuws uit de natuur

13 Creativiteit: handvaardigheid en tekenen Muziek: zingen in de klas Museumbezoek en Koorenhuis Levensbeschouwing: “Kleur” Verkeer: “Klaar over”

14 Juf Chantal en meester René Dinsdagmiddag en vrijdagochtend Mondeling of briefje als kind niet mee kan doen Goede gymkleding en schoenen, geen sieraden en lang haar in elastiekje Na de gymles douchen de kinderen, dus een handdoek mee

15 Woorden van de week Redactiesommen Woordenschat naar aanleiding van zaakvakken Toets zaakvakken aan het einde van een blok Toetsen worden een week van te voren opgegeven en melding via de mail

16 De les start om 8.30 Bij ziekte voor aanvang van school bellen of mailen Afscheid ‘s morgens in de gang Hand geven aan de juf bij naar binnen- en naar huis gaan ‘s Ochtends geen ruimte voor besprekingen, wel om afspraak te maken voor na schooltijd Luizenzakken en tassen aan de kapstok Overblijflijst en informatieschrift

17 In ieder geval fruit mee op woensdag Gezond trakteren, alleen in eigen gebouw (liever geen traktatie voor het team maar een boekenbon) Gezond 10-uurtje

18 3x Per jaar rapport Citotoetsen in januari en mei (spelling, rekenen, lezen, woordenschat, begrijpend lezen, drieminutentoets) Na de eerste twee rapporten tienminutengesprekken Tussentijds afspreken kan altijd

19 De klas – Taaklijst taken in de klas die de leerlingen in 2- of 3 tallen uitvoeren (samen verantwoordelijk voor de klas) – Tafelgroepen met per week andere materiaalchef. Deze deelt en haalt materialen op Materialen – Stabilo: éénmalig door school verstrekt. Stuk of kwijt, dan zelf vervangen – Elke leerling neemt een eigen A4-23rings multomap mee naar school

20 2 Luizenouders 1 Of 2 klassenouders 2 Ouders feestcommissie E-mail adres doorgeven


Download ppt "Juf Theda juf Claudia"

Verwante presentaties


Ads door Google