De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Maandag 30 augustus 2010 Groep 4a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Maandag 30 augustus 2010 Groep 4a."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Maandag 30 augustus 2010 Groep 4a

2 Welkom! Wie zijn wij?

3 Algemeen Aankomsttijden op school –Deuren 8.20 uur en 13.25 uur open –Aanvang 8.30 uur en 13.30 uur Overblijf –Vaste overblijf via automatische incasso –Strippenkaart (zie ABC) Afwezig –Briefje of telefoontje –Verlof altijd schriftelijk bij directie Informatiekaarten –Geef wijzigingen altijd aan leerkracht én directie door Gesprekje met leerkracht na 15.30 uur

4 Algemeen Directie beschikbaar voor vragen: –dagelijks van 8.30-9.00 uur Luizencontrole – voor en na iedere vakantie Schoolregels –Onze school is leuk en gezellig….. –Hygiëne en netheid binnen de school –Pestprotocol Website van de school −www.scolucas.nl/djwereld

5 “Bas-project” Bouwen aan een adaptieve school Hoe kunnen wij er nog beter voor zorgen, dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? Hoe kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs (verder) vergroten? Hoe kunnen wij het pedagogisch klimaat (omgaan met elkaar) verbeteren? Hoe kunnen wij de kinderen nog meer actief bij het onderwijs betrekken? Vier studiemiddagen dit schooljaar

6 Project “Gezond gewicht” In Den Haag 18% jeugd te dik! –Doel: Voorkomen dat kinderen met matig overgewicht ernstig overgewicht krijgen –Ondersteund door Jeugd Gezondheidszorg –Wat gaat er gebeuren: Gymleerkracht: meten en wegen Registratie in leerlingvolgsysteem Doorverwijzen Jeugd Gezondheidszorg Lesprogramma “Ga Voor Gezond” –Voeding, bewegen, zelfvertrouwen, je eigen lichaam

7 Rekenen Methode “Wis en Reken” –5 x per week –Realistisch rekenen: herkenbare situaties –Automatiseren tot 20 –Optellen en aftrekken tot 100 –Tafels 1 t/m 5 en 10 –Klokkijken hele en halve uren kwart voor en kwart over –Varia

8 Taal en Spelling Methode “Taaljournaal” –3 x per week spelling n.a.v. woordlijsten –Dagelijks taal –Maandag: introductie woordenlijsten Startopdracht taaloefeningen –Dinsdag en donderdag: taalactiviteiten –Woensdag: taaloefeningen –Vrijdag: portfolio van de taalactiviteiten om de week toets en taalspel

9 Technisch lezen Methode “Leestheater” –1 x per week voortgezet technisch lezen –Dagelijks starten met 15 min. zelfstandig lezen –Dagelijks 15 min. voorlezen –Dagelijks flitsen op computer o.b.v. moeders –Verandering AVI-indeling gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs –2 toetsmomenten, januari en juni I.p.v. DMT en AVI wordt nu de toets Technisch Lezen afgenomen (leestempo en leestechniek).

10 Begrijpend lezen Methode “Goed gelezen” –2 x per week –Klassikale les Leerkracht gestuurd (boekles) –Bakkaarten op niveau Zelfontdekkend leren (weektaak)

11 Schrijven Methode “Pennenstreken” –2 à 3 x per week –Hoofdletters en verbindingen –Verzorging in werk –Vulpen (en stabilo)!

12 Wereldoriëntatie Methode “De Grote Reis” –2 x per week –Thema’s Natuurkunde/ Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis –Geen werkboek en toetsen –Veel klassengesprekken en soms werkbladen

13 Verkeer Methode “Wijzer door het verkeer” –1 x per twee weken –Praktijkgericht –Geen leerlingboeken maar m.b.v. digibord –Projectweek “De verkeersslang” –Vakleerkracht praktijklessen Verkeer

14 Catechese Methode “Waardeneducatie” –1 x per week –Thematisch werken Waarheid, liefde, levenskunst, respectvol gedrag, geweldloosheid (6 lessen per thema) –Sociaal-emotionele ontwikkeling

15 Expressie Tekenen/Handvaardigheid –2 x per week –Handvaardigheidlokaal Muziek “Muziek moet je doen” –1 x per week Techniek “Techniektorens” –1 x per maand

16 Gym 2 x per week –Dinsdagochtend 11.10 – 12.00 uur –Donderdagmiddag 13.15- 14.00 uur (!) Douchen verplicht, tenzij doktersverklaring Schoenen zonder zwarte zolen

17 Zelfstandigheid Zelfstandig werken –Kleurensysteem dobbelsteen –Uitgestelde aandacht –Zelf werk nakijken a.d.h.v. nakijkboekjes Weektaken –4 per week (spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen) Groepsleider ( wisselend per dag ) –Verantwoordelijk voor materialen in groepje Klassenbeurt ( wisselend per week ) –Schoonmaken van de klas eind van de dag – Handdoeken vervangen

18 Ouders Intekenlijst hulpouders activiteiten Ouderwerkgroep Ouderbijdrage

19 Afsluiting Vragen? Blijf vooral voor de professionele, leuke, leerzame, informatieve workshops!!!


Download ppt "Informatieavond Maandag 30 augustus 2010 Groep 4a."

Verwante presentaties


Ads door Google