De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?
Cuneraschool, Rhenen 26 mei 2015

2 Agenda Aanleiding Context (maatschappelijk en wettelijk kader)
Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij Procedure/planning Afsluiting (21.00u)

3 Goed om daarover open en tijdig met elkaar in gesprek te gaan!
Aanleiding Verhuizing naar nieuw gebouw Vragen vanuit (nieuwe) ouders of de school overstapt naar een ander rooster Tijden zijn veranderd Omgeving verandert Sluiten de huidige schooltijden dan nog wel aan? Goed om daarover open en tijdig met elkaar in gesprek te gaan!

4 Maatschappelijke context
Schooltijden zijn bepalend voor de inrichting van ons leven: Voor kinderen Voor ouders Voor leerkrachten Voor BSO’s, verenigingen Voor de maatschappij Het veranderen van schooltijden moet dus goed afgewogen worden!

5 Hoe is de zeggenschap over schooltijden geregeld?
Informeren Raadplegen: Ouderraadpleging verplicht! MR bepaalt procedure Beslissen: Directie neemt voorgenomen besluit Oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. vaststelling van onderwijstijden Personeelsgeleding heeft instemmingsrecht over werk- en pauzetijden

6 Wettelijke context Leerlingen:
In 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs ( gemidd. 940 lesuren per jaar) Schooldag mag langer dan 5,5 uur per dag duren Geen verplichte verdeling meer van 3520 lesuren in onderbouw en 4000 lesuren in bovenbouw Zelfs 4 dagen mag, maximaal 7x per jaar

7 Wettelijke context Leerkrachten: Naleven Arbeidstijdenwet
Minimaal half uur pauze aaneengesloten verplicht bij werkdag langer dan 5,5 uur Naleven CAO PO Half uur vrije pauze (zonder kinderen) tussen 10-14u is verplicht Na toestemming P(G)MR te splitsen in 2x kwartier

8 Mogelijke schooltijdenmodellen
Huidige “klassieke” schooltijdenmodel Continurooster Vijf gelijke dagenmodel Bioritme-model 7-tot-7-model/Dagarrangement Flexibele onderwijstijden Deze zijn nog experimenteel. Nog niet structureel financierbaar

9 Huidig klassieke schooltijdenmodel
Lang blok onderwijs in de ochtend (3,5 uur) Lange middagpauze met mogelijkheid tegen betaling over te blijven Kort blok onderwijs in de middag ( 2uur) Alle kinderen hebben woensdagmiddag vrij, maar de groepen 5 t/m 8 zijn een kwartier later uit De groepen 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij

10 Huidig schooltijdenmodel
u 11.45/ u u  15.00 u maandag Vso Onderwijs Tso/vrije tijd Nso/vrije tijd dinsdag woensdag donderdag vrijdag of Pauze groep 5-8 onderwijs groep 5-8 Nso/ vrije tijd

11 Pluspunten Kinderen en ouders zijn eraan gewend
Alles is nu georganiseerd en er op ingericht Fijne lange woensdagmiddag zodat kinderen kunnen afspreken Kinderen kunnen tot rust komen/eten/spelen Tussen de middag rust voor leerkracht; Kinderen en leerkrachten zijn er even tussen uit Minder opvoedtaken leerkracht

12 Minpunten Pauze net te lang/te kort
Er moet tussenschools iets geregeld worden TSO onrustig/ niet leuk/ te duur/ te lang/ onveilig Leerkrachten hebben daar in de middag last van Verschil in schooltijden onderbouw en bovenbouw Wisselende schooltijden verwarrend Gebroken dagen Schooldag is lang

13 Continurooster Lang blok onderwijs in de ochtend
Korte middagpauze waarin alle kinderen op school blijven Kort blok onderwijs in de middag Alle kinderen hebben nog steeds op woensdagmiddag vrij De groepen 1 t/m 4 blijven ook op vrijdagmiddag vrij

14 Mogelijk voorbeeld van een Continurooster
u u u 14.30 u maandag Vso Onderwijs pauze Nso/vrije tijd dinsdag Pauze woensdag donderdag vrijdag Nso/vrije tijd of pauze groep 5-8 of onderwijs groep 5-8

15 Goed afwegen of een continurooster
Plussen / Minnen De tijd tussen de middag wordt korter Alle kinderen blijven over Er blijft een overblijfvoorziening nodig ivm de rust/ pauzetijden van de leerkrachten Woensdagmiddag blijft vrij voor alle kinderen Vrijdagmiddag blijft vrij voor onderbouw Alle kinderen zijn eerder thuis of gaan eerder naar BSO/Oppas (hogere kosten KOV?) Schuiven met werktijden voor ouders/ leerkrachten Goed afwegen of een continurooster voldoende oplevert! Hoe bevalt dit  vragen aan teamleden Heggerank en Vonder.

16 Vijf gelijke dagenmodel
Vijf gelijke schooldagen Voor alle kinderen gelijk Geen lange vrije woensdag- en vrijdagmiddag Aaneengesloten blok onderwijs met korte lunchtijd met leerkracht in de klas

17 Mogelijk voorbeeld van een vijf gelijke dagenmodel
u u u 13.45 u maandag Vso Onderwijs Pauze Nso/vrije tijd dinsdag woensdag donderdag vrijdag

18 Plussen voor ouders/ kinderen
Duidelijker weekrooster Een evenwichtiger ritme/structuur voor kinderen, ouders en onderwijs Alle leerjaren gelijke uren en eenzelfde rooster Meer effectieve lestijd Vrije tijd voor kinderen is beter verdeeld Ouders meer mogelijkheden bij kiezen werkdagen Betere overgang naar Voortgezet onderwijs Makkelijker instappen in buitenschoolse activiteiten Loopt meer in de pas met nieuwe onderwijstijden op andere scholen

19 Minnen voor ouders/ kinderen
Wennen aan nieuw ritme Zwaarder voor de jongste kinderen: Van 23,5 uur p/w naar straks 25 uur p/w) (Andersom: bovenbouw gaat van 25,75 uur p/w naar 25) Aanpassen ouders: Werktijden Opvang Extra kosten door langere opvang na schooltijd? Overbruggingsjaar is nodig: Uitgangspunt is gemidd. 940 uur p.j. over 8 jaar Onderbouw maakt nu 880 uur Bovenbouw maakt nu 1000 uur

20 Plussen voor team Meer medewerkers krijgen dezelfde werktijdfactor waardoor meer uitwisseling en mobiliteit mogelijk is Onderwijs is evenwichtiger over de week heen in te plannen Er ligt minder druk op ma/ di/ do Meer tijd en ruimte om na school te overleggen Meer mogelijkheden voor studiemomenten

21 Minnen voor team Wennen aan nieuw ritme
Lunchen met kinderen in de klas Geen overblijfkrachten meer Ervaren van grotere werkdruk Minder contact met collega’s tot 13.45u Niet meteen aansluitend oudergesprekken Is het onderling te regelen met pauze tijden? Aanpassen: Werktijdfactor Werktijden en - dagen Contracten? Privesituatie

22 Argumentenkaart De voor en nadelen van het huidige model zijn de vorige keer besproken en op placemats uitgewerkt. Deze zijn terug te vinden op de website van school. Daar staat ook deze zogenaamde argumentenkaart. Herkent u deze nog? Hierop kunt u alles wat we vanavond bespreken nog even nalezen. Kort wil ik met u de argumenten voor en tegen het huidige model nog even doorlopen. Wat zijn voor u de plussen (ouders betrekken, volgende sheet nog niet laten zien)

23 Procedure/planning Vandaag: 1e informatiebijeenkomst over 3 basismodellen Is er behoefte aan het verder uitwerken van 1 of 2 alternatieven naast het huidige model? Zo ja,  dan verder uitwerken Presentatie van uitwerking in 2e informatiebijeenkomst na zomervakantie 2015 Ouderraadpleging (enquête) over wenselijkheid alternatief Besluit schoolleiding  instemming MR nodig, zowel van oudergeleding als van personeelsgeleding Voorbereiding van eventuele wijziging schooltijden Eventuele invoering nieuw model:

24 Afsluiting Vragen/ zorgen/ suggesties?
Presentatie en informatiemateriaal staan op schoolwebsite Mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen per


Download ppt "Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?"

Verwante presentaties


Ads door Google