De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7!. Inhoud Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7!. Inhoud Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7!

2 Inhoud Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders

3 Even voorstellen Mark Thoonen (ma t/m do) Rian van Kessel / Sharon van den Berg (vr) Juf Sanne (ma & di) Overige dagen

4 Samen met de combiklas Natuniek (dinsdag middag) Gym (dinsdag ochtend) Gym (donderdag ochtend) Buiten spelen Uitstapjes

5 Ouders Groepsouder? Hulp bij andere activiteiten. 13-10? Vragen en/of opmerkingen? U bent altijd welkom. Loop gerust even binnen na schooltijd. Klassenlijst graag even controleren op juistheid.

6 Een eerste indruk… Groep 7: Een echte leerklas.

7 Samen- werken

8 Zelf oplossingen bedenken…

9 Visie van Het Venster (1) -Plezier op school -Ontwikkeling van talent -Eigen inbreng in het onderwijs -Respectvol met elkaar omgaan -Ontwikkelen van vaardigheden als: *Samenwerking*Communiceren *Kritisch denken*Leren leren *Reflectie op eigen leerhouding, proces en product *Probleemoplossend denken

10 Visie van Het Venster (2) In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: -Zelfstandigheid -Vertrouwen -Ontwikkeling -Eigenheid -Transparantie.

11 Wat maakt dit jaar anders dan andere jaren? Leerklas. Er wordt duidelijk meer van de werkhouding en zelfverantwoordelijkheid verwacht. Naast een boekenbeurt en spreekbeurt maken de kinderen een werkstuk. Voorleeskampioen. Kinderpostzegelactie 23 september (12.00 uur uit). Verkeersexamen in april. Entreetoets. Plusklas.

12 Leerklas Groep 7 vormt een stevige voorbereiding op groep 8 en ook al voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen qua stof, ook qua tempo en werkhouding. Werkhouding: veel aandacht voor het zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen! Duidelijk verschil met groep 6.

13 Zelfstandigheid ontwikkelen Zeer belangrijk! Zelf zorgdragen voor gymspullen, spullen die op tijd op school moeten zijn enz.. Fietsensleutels goed opbergen. Achter zoekgeraakte spullen aangaan. Ziek geweest? Zelf navraag doen. Eigen werk nakijken. Wat doe ik met teveel gemaakte fouten?

14 Verschuiving binnen de leergebieden. Technisch lezen wordt iets verminderd (maar blijft belangrijk!). Werkwoordspelling naast de ‘gewone’ spelling. Naast een spreekbeurt ook een werkstuk.

15 De spreekbeurt Wordt thuis voorbereid. Een papier met steekwoorden wordt tijdens de spreekbeurt gebruikt. Duurt 10 tot 15 minuten, exclusief vragen. Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie.

16 Werkstuk Wordt getypt. Een ander onderwerp als de spreekbeurt. Eens in de vier tot zes weken spullen mee naar school. De kinderen beantwoorden een aantal vragen over hun werkstuk nadat zij het hebben ingeleverd. Moet uiterlijk één week vóór de meivakantie ingeleverd zijn. Eerder mag dus ook (planning). Wordt beoordeeld op inzet en inhoud.

17 Boekenbeurt Op een leuke, aantrekkelijke manier een boek bespreken. Achtergrondinformatie geven van een schrijver en/of illustrator. Met powerpoint. Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie.

18 POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan Werken met een doel Inzicht in eigen leerproces Aanbod op niveau Stukje individueel onderwijs

19 Verkeersexamen Het landelijke schriftelijk examen. Het praktisch examen. Een aantal weken voor het examen worden de fietsen gekeurd. Voorbereiding zowel in de klas (theorie) als thuis (praktijk). Dode Hoek Project.

20 Kinderpostzegelactie Steunt kinderdoelen in binnen- en buitenland. Op woensdag 23 september. Kinderen zijn dan om 12 uur uit. Vergt een goede voorbereiding in de klas.

21 Voorleeskampioen Stukje tekst van max. 4 min. De winnaar/winnares strijdt tegen groep 8. Daarna lokale wedstrijd tegen andere scholen. Vervolgens evt. regio-, kwart- en halve finales. Landelijke finale rond de maand mei.

22 CITO Entree Toets 16 taken: rekenen, taal, woordenschat, spelling, studievaardigheden. Verdeeld over twee à drie weken. Geeft een eerste indruk voor het advies in groep 8 maar ook waar in groep 8 nog aan gewerkt kan en moet gaan worden. Wordt in april afgenomen (weken voor de meivakantie).

23 Plusklas Uitdaging voor de betere leerlingen. Per klas 2 kinderen. Bij voldoende plek meer. Bij kinderen die in aanmerking komen wordt gekeken naar de resultaten maar ook naar de werkhouding en het inzicht. 1x in de twee weken een middag naar het Commanderij College. Van januari groep 7 t/m december groep 8.

24 Methodes (1) Rekenen: Pluspunt. Werken op verschillende niveaus. Taal en spelling: Taal op Maat en Spelling op Maat. Begrijpend lezen: Goed Gelezen. Werken op niveau. Inzicht is belangrijk.

25 Methodes (2) Zaakvakken: Geschiedenis en aardrijkskunde: Brandaan en Meander. Natuur/techniek: Natuniek. Verkeer: Wijzer door het verkeer. Toetsen ook thuis leren! Samenvatting en werkboek. Op de dag van de toets weer mee naar school.

26 Methodes (3) Engels: Groove me. Werkt met liedjes. Schrijven: Pennenstreken. Ontwikkeling van eigen handschrift en blokletters. Muziek: Moet je doen. Handenarbeid/tekenen: Uit de kunst.

27 Z.W. (weektaak) Iedere week nieuwe weektaak. Individuele opdrachten, samenwerkingsopdrachten, interactieve opdrachten (computer). Leren plannen (‘agenda’ invullen en hanteren), zelf nakijken, samenwerken. Weektaak op niveau: zowel qua opdrachten (‘Mijn taak’) als hoeveelheid. Niet af -> thuis afmaken.

28 Van alles wat Vensterviering  2x per jaar. Ouders welkom. Huiswerk Leesplezier (National Geographic, Taptoe, Voetbal International, etc) Vensterpraat. Site groep 7a en 7b. Z.s.m. (Pocket)Woordenboek Nederlands aanschaffen.

29 Bedankt voor de aandacht! Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7!. Inhoud Even voorstellen Samen met de combiklas Ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google