De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie niet- Europese bestemmingen Maandag 5 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie niet- Europese bestemmingen Maandag 5 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie niet- Europese bestemmingen Maandag 5 oktober 2015

2 ALGEMEEN Steeds 1 semester (enkel het eerste) Beperkte mogelijkheden beurs Resultaat: min. 65% en cse 85% Leuven draagt kandidatuur voor => MAAR gastuniversiteit selecteert! Strikte vereiste talenkennis (TOEFL-score) Studenten uit de laatste fase masterjaar krijgen voorrang

3 BASISREGELS U blijft ingeschreven als student aan KU LEUVEN U betaalt inschrijvingsgeld aan KU LEUVEN Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt goedgekeurd door de erasmusdienst!! Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt opgesteld rekening houdend met vereisten van masterprogramma rechten KU LEUVEN

4 BESTEMMINGEN Australi ë : Adelaide, Melbourne, Sydney Singapore: Singapore USA: Duke, Michigan, Northwestern, Illinois Zuid-Afrika: Potchefstroom, Stellenbosch ERASMUS MUNDUS PROJECTEN Meer info: http://www.kuleuven.be/internationaal/studenten /studereninhetbuitenland/Erasmusmunduspartnersh ips/Erasmusmunduspartnerships http://www.kuleuven.be/internationaal/studenten /studereninhetbuitenland/Erasmusmunduspartnersh ips/Erasmusmunduspartnerships

5 DOSSIER Formulier kandidatuurstelling Resultaten indien bachelor in de rechten niet aan KU LEUVEN werd behaald. Eigen motivatiebrief (Nederlands) Eventueel bewijs van kennis van Engels Voorstel vakkenprogramma (steeds over de 2 masterjaren heen) DEADLINE DEADLINE indienen dossier (gans dossier via KU Loket + formulier kandidaatstelling binnen brengen infopunt): Woensdag 25 november 2015 (12u)!

6 ELEKTRONISCHE INDIENING Via KU Loket (tabblad “aanvraag studieperiode buitenland”) Per bestemming een dossier indienen (max. 3) Meer informatie over indiening elektronisch dossier: zie http://www.kuleuven.be/internationaal/ia m/studenten/aanvraagprocedure-voor- studieperiode-in-het-buitenland

7 SELECTIE Selectiecomit é beslist op basis van: Resultaten: min. 65% en cse 85% Talenkennis Voorstel vakkenprogramma (motivatie) 2 de fase meesterstudenten krijgen voorrang Dossier wordt doorgestuurd naar gastuniversiteit. Partneruniversiteit selecteert!

8 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA Vertrekken vanuit Leuvens vakkenprogramma Keuze major/minor wordt zeer belangrijk: - Niet alle klemtoonvakken hebben een equivalent aan de gastuniversiteit - Voor equivalenties plicht- en klemtoonvakken: zie erasmus website: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/stude ntenportaal/internationaal/rechten

9 MODELTRAJECT Eerste semesterTweede semester EERSTE FASE Insolventierecht (6) International and European Human Rights Law (6) Religie (eventuele programmatie) Internationaal privaatrecht (6) Substantive Law of the European Union (6) 2 Klemtoonvakken (6) + (6)1 Klemtoonvak (6) 1 Reflectiecollege (4) Masterproef deel I, a (werkcollege) (3)Masterproef deel I, b (werkcollege) (3) Masterproef deel I, c (seminarie) (4)Masterproef deel II, a (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) (3) TWEEDE FASE 3 Klemtoonvakken (6) + (6) + (6) 1 Keuzevak (4) Religie (indien nog niet gevolgd) (3) 1 Klemtoonvak (6) 3 Keuzevakken (4) + (4) + (3) 1 reflectiecollege (4) Global Law (3) Masterproef deel II, b (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) (12)

10 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt in het 1 ste semester (in de 2 de fase van de master) U stelt een programma op van 30 stp. (berekend op basis van lokale studiepunten aan gastuniversiteit) U neemt de klemtoonvakken op die u nodig heeft op de major/minor te vervolledigen {U neemt de plichtvakken op die u nog nodig zou hebben} U vult, indien nodig, verder aan met keuzevakken en/of reflectiecollege tot u aan 30 stp. komt. U werkt bij uw terugkeer de rest van het programma af in Leuven

11 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (LEUVEN) major strafrecht/minor economisch recht 1 e fase MASTER (LEUVEN) major strafrecht/minor economisch recht Insolventierecht International and European Human Rights Law Religie 663663 Internationaal privaatrecht Substantive Law of the European Union 6666 Bijzonder strafrecht (= major 1) European Criminal Law (= major 2) 6666 Marktrecht (= minor 1)6 Reflectiecollege4 Werkcollege (deel I, a)3Werkcollege (deel I, b)3 Seminarie (deel I, c)4Masterscriptie (deel II, a)3 Totaal 1 e semester34Totaal 2 e semester28 major sociaal recht/minor publiekrecht 2 de fase MASTER (DUKE) major sociaal recht/minor publiekrecht Business Associations (equiv. vennootschapsrecht) (= minor 2) Copyright (equiv. intellectuele rechten) (= minor 3) Sentencing and Punishment (equiv. strafrechtelijk sanctierecht) (= major 3) “4” = 10 ECTS “3” = 7,5 ECTS “2” = 5 ECTS Het strafproces (= major 4)6 Vb. Sales and Value Added Tax Law (equiv. BTW) “2” = 5 ECTS Keuzevak 433433 27,5Reflectiecollege4 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33,5Totaal 2 e semester26

12 COMBINATIE ERASMUS - ONDERZOEKSMASER In 2 de fase Moeilijkheid: zoeken naar equivalent vak voor methodologisch opleidingsonderdeel ‘Methods of Legal Research’ (1 ste fase) of ‘Principles of Law’ (2 de fase) Voorstel vakkenprogramma moet door academische erasmuscoördinator in samenspraak met coördinator onderzoeksmaster worden goedgekeurd.

13 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (LEUVEN) major economisch recht/minor internationaal en europees recht 1 e MASTER (LEUVEN) major economisch recht/minor internationaal en europees recht Insolventierecht International and European Human Rights Law 6666 Internationaal privaatrecht6 Constitutional Law of the EU (= minor 1) International Business Law (= minor 2) 6666 Judicial Protection in the EU (= minor 3)6 Methods of Legal Research6Interdisciplinary Study of Law Comparative Law 6666 Themavak 15 Masterthesis Part I: Individual Research Training6 Totaal 1 e semester30Totaal 2 e semester35 major economisch recht/minor internationaal en europees recht 2 e MASTER (NEW YORK) major economisch recht/minor internationaal en europees recht Religie (op afstand) 3Substantive Law of the EU6 Corporations (equiv. Vennootschapsrecht) (= major 1) Survey of Intellectual Property ( equiv. intellectuele rechten) (= major 2) “ 4 ” = 10 ECTS Marktrecht (= major 3)6 History and Theory of International Law seminar (equiv. Principles of Law) “2” = 5 ECTS 25 ECTS Judicial Lawmaking6 Themavak 25 Masterthesis Part II: Joint Research Training6 Masterproef III: masterscriptie7,5Masterproef III: masterscriptie7,5 Totaal 1 e semester32,5Totaal 2 e semester36,5

14 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt 1 e semester (in 1 e Fase): U stelt een programma op van 30 studiepunten : (berekend op basis van Leuvense waardering studiepunten gastuniversiteit) o De equivalenties voor de 2 plichtvakken (zie website erasmus voor erkende equivalenties) International and European Human Rights Law Insolventierecht o Vul verder aan met: Keuzevakken aangeboden door gastuniversiteit Max. 1 reflectiecollege aangeboden door gastuniversiteit Werkcolleges en seminarie aangeboden door gastuniversiteit Eventuele klemtoonvakken indien nodig

15 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA Na uw verblijf: o 2 de semester 1 e FASE: neem resterende plichtvakken op en vul verder aan met: Klemtoonvakken Keuzevakken Reflectiecollege Werkcollege (deel I, b) Masterscriptie (deel I, a)  Tot u aan 60 studiepunten komt o 2 de FASE: vul verder aan met: {De plichtvakken uit het 1 e semester – Insolventierecht en/of International and European Human Rights Law - indien deze niet aan de gastuniversiteit konden gevolgd worden} Klemtoonvakken (tot u 4 klemtoonvakken uit de major en 3 klemtoonvakken uit de minor heeft opgenomen) Keuzevakken Reflectiecollege Masterscriptie  Tot u minimum 120 studiepunten komt

16 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (MELBOURNE) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht 1 e fase MASTER (MELBOURNE) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht Human Rights and Terrorism (equiv. International and European Human Rights Law) “12,5” = 7,5 ECTS Internationaal privaatrecht Substantive Law of the European Union 6666 International Economic Law (equiv. International Business Law) (= major 1) Family Law (equiv. familiale geschillenrecht) (= minor 1) “12,5” = 7,5 ECTS Judicial Protection in the EU (= major 2) 6 Vb. Patent Law (equiv. intellectuele rechten) “12,5” = 7,5 ECTS Keuzevak4 “50 lokale credits” = 30 ECTS Reflectiecollege4 Werkcollege (deel I, b)3 Masterscriptie deel I, a3 Totaal 1 e semester30Totaal 2 e semester32 major internationaal en europees recht/minor privaatrecht 2 de fase MASTER (LEUVEN) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht Insolventierecht Religie 6363 Constitutional Law of the EU (= major 3) The Law of International Organisations (= major 4) Goederenrecht (= minor 2) 666666 European Contract Law (= minor 3) 6 Keuzevak 4343 Reflectiecollege4 Global Law3 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester26

17 TOT SLOT Wijzigingen vakkenprogramma zo snel mogelijk doorgeven en voorleggen aan erasmusdienst Examens verlopen volgens de normen van de gastuniversiteit Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven gebeurt op het einde van het jaar op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet naar Leuvense punten/tabel) Indien men 2 de zit heeft, kan men niet vertrekken (wegens vroege start academiejaar gastuniversiteit) Er wordt een zeer grote zelfstandigheid verwacht (regeling huisvesting, etc.)

18 VRAGEN ?


Download ppt "Infosessie niet- Europese bestemmingen Maandag 5 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google