De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LONGPUNT 17-9-2015. Snurken en het slaap apnoe syndroom Tamara Blonk, longarts Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LONGPUNT 17-9-2015. Snurken en het slaap apnoe syndroom Tamara Blonk, longarts Jeroen Bosch Ziekenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 LONGPUNT 17-9-2015

2 Snurken en het slaap apnoe syndroom Tamara Blonk, longarts Jeroen Bosch Ziekenhuis

3 Inhoudsopgave Snurken Slaap apnoe syndroom Bij de huisarts Bij de longarts Bij de KNO-arts Behandeling van slaap apnoe

4 Wat is snurken? Trillen van de zachte delen van de neusholte, mond en keel Tijdens de slaap ontspannen de spieren Soms is de oropharynx (deel van mond-/keelholte) zo nauw dat die bijna dichtvalt Bij een mondademhaling kan de tong naar achteren in de keel zakken

5 Oorzaken van snurken Overgewicht Anatomie/ erfelijkheid Gebruik van alcohol en slaapmiddelen Slaaphouding Leeftijd

6 Weetjes over snurken 1:5 mannen en 1:10 vrouwen snurkt op volwassen leeftijd Snurkgeluid kan toenemen tot ongeveer 85 dB 15% van de snurkers heeft ook een slaap apnoe syndroom Herkennen van slaap apnoe patiënten tussen de snurkers is belangrijk vanwege de nadelige gevolgen op de lange termijn

7 Slaap apnoe syndroom - wat gebeurt er? Perioden van ademstilstand tijdens de slaap of verzwakking van de ademhaling Na perioden van ademstilstand kan weer een normale ademhaling plaatsvinden De perioden van ademhalingstilstand duren >10 seconden

8 Slaap apnoe syndroom – wat gebeurt er? Het koolzuur loopt op en het zuurstof gehalte daalt, het lichaam krijgt een signaal om wakker te worden De patiënt krijgt een schrikreactie of wordt wakker, voordat hij de diepe slaap fase bereikt Overdag is hij/zij minder uitgerust en kan zomaar in slaap vallen

9 Weetjes over slaap apnoe syndroom Er bestaan meerdere vormen van slaap apnoe: Centraal slaap apnoe syndroom (CSAS) Obstructief slaap apnoe syndroom (OSAS) Gemengd slaap apnoe syndroom Onbehandeld SAS geeft een verhoogd risico op: Hart- en vaatziekten Neurocognitieve achteruitgang

10 Veelvoorkomende klachten Hevig snurken, wakker schrikken Abnormale slaperigheid overdag Vermoeidheid Ochtendhoofdpijn Prikkelbaarheid Extreem transpireren gedurende de slaap Spierpijn door spierverzuring Vaak moeten plassen in de nacht Problemen met partner Verhoogde kans op depressie/ burn-out Verhoogde kans op ongevallen

11 Wanneer langs de huisarts?

12 Bij de huisarts… I Wordt een anamnese afgenomen: Soort slaapprobleem Klachten overdag Slaappatroon Alcoholgebruik, gebruik van medicatie Andere verschijnselen, bijv. snurken, rusteloze benen, kuitkrampen

13 Bij de huisarts… II Wordt een bloedonderzoek gedaan Wordt de halsomtrek gemeten en de stand van de kin Kan worden gevraagd om een slaapdagboek bij te houden, waarna een vervolgconsult plaats vindt Voorbeeld slaapdagboek:

14 Bij de huisarts… III Bij verdenking op een OSAS verwijst hij/zij u naar de neuroloog, KNO-arts of longarts In de regio Den Bosch kan hij/zij ook zelf een slaaponderzoek aanvragen

15 Wanneer verwijzen naar de specialist? Anamnese, vragenlijsten en lichamelijk onderzoek kunnen OSAS niet uitsluiten of aantonen…

16 Bij de longarts… I Wordt de mate van slaperigheid bepaald, bij? Lichte aandacht (bijv. tv kijken, lezen) Matige aandacht (bijv. vergaderingen) Veel aandacht (bijv. autorijden) Epworth Sleepiness scale:

17 Bij de longarts… I Er volgt nader onderzoek naar de aanwezigheid van het metabool syndroom Nuchter bloedonderzoek (glucose, cholesterol) Bloeddrukmeting

18 Bij de longarts… II Wordt een slaaponderzoek (polygrafie) aangevraagd Er wordt bepaald wat voor ademstops te zien zijn (m.b.v. ademhalingsflow, zuurstofsaturatie, buik-/ borstbewegingen) De kwaliteit van de slaap wordt beoordeeld (slaapfases, hoeveelheid diepe slaap, dutjes overdag) Er wordt bepaald hoeveel stops er zijn per uur (apnoe/ hypopnoe index/ AHI) <5 geen OSAS 5-15 mild OSAS 15-30 matig ernstig OSAS >30 ernstig OSAS

19 Bij de longarts… III Een polygrafie kan gewoon in de thuissituatie plaatsvinden U komt ‘s avonds voor een instructie U krijgt een kastje mee naar huis U slaapt zoals altijd, na alles aangesloten te hebben U brengt het kastje ‘s ochtends weer terug naar het ziekenhuis

20 Bij de longarts… IV De polygrafie wordt uitgelezen door de afdeling klinische neurofysiologie (KNF) Deze uitslag wordt besproken in een multidisciplinair overleg (KNO-arts, neuroloog, longarts, KNF-laboranten)

21 Alle patiënten met verdenking op een slaap apnoe syndroom gaan ook naar de KNO-arts

22 Bij de KNO-arts… I Wordt de anatomie beoordeeld Mogelijke oorzaken van verminderde neuspassage: Scheefstand neustussenschot Slijmvlieszwelling o.b.v. hyperreactiviteit/ allergie/ roken Poliepen Neus schelp hypertrofie

23 Bij de KNO-arts… II Wordt gekeken naar obstructie van de nasopharynx Vergroting neusamandelen of lokale tumoren En de mondholte; oro-/ hypopharynx Lange huig Grote tonsillen Slap palatum Grote tong

24 Behandeling van OSAS… I Doel van de behandeling: -Vermindering van de klachten overdag -Verlaging van de AHI met minstens 50% -Risicovermindering op de lange termijn Conservatieve therapie: -Gewichtsreductie -Vermindering van alcoholconsumptie -Stoppen met roken -Positietherapie

25 Behandeling van OSAS… II In ernstige gevallen van overgewicht (BMI >40 kg/m2) kan bariatrische chirurgie (maagbandje) worden overwogen Er is geen aangetoonde effectieve medicamenteuze behandeling MRA heeft bij licht tot matig OSAS de voorkeur: mandibulair repositie apparaat

26 Behandeling van OSAS… III Neusoperatie alleen heeft geen bewezen effect op de ernst van het OSAS Hyoid-thyroid pexie Chirurgische behandelingen: UPPP (uvulo palato pharyngo plastiek)

27 Behandeling van OSAS… IV Behandeling met positieve druk beademing of CPAP (continuous positive airway pressure) I ndien CPAP geen optie meer is kan uitgebreide kaakchirurgie (bimaxillaire osteotomie) worden overwogen Laatste redmiddel is tracheostomie (zeldzaam)

28 SnörEx ® : - “Boil & Bite” Behandeling van OSAS… V

29 Take home messages Niet alle snurkers hebben ook een slaap apnoe syndroom Er zijn meer mogelijke oorzaken voor vermoeidheid dan alleen slaap apnoe De huisarts kan goed bepalen of een slaaponderzoek nodig is De behandeling van slaap apnoe is altijd multidisciplinair Slaap apnoe kan (onbehandeld) ernstige gevolgen hebben op de kwaliteit van leven en kan op de lange termijn leiden tot hart-/ vaatziekten

30 Vragen uit de zaal?

31 Bronvermelding NHG standaard slaapproblemen CBO richtlijn OSAS Vanderveken et al. Am J Respir Crit Care Med 2008


Download ppt "LONGPUNT 17-9-2015. Snurken en het slaap apnoe syndroom Tamara Blonk, longarts Jeroen Bosch Ziekenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google