De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi 29 september 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi 29 september 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi 29 september 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen

2 Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen die zich elders gaan vestigen

3 Onthaalbeleid: 6 vragen 1. Instroom en profiel anderstalige nieuwkomers? 2. Capaciteit & infrastructuur? 3. Omkadering & werkingsmiddelen? 4. Toeleiding & inschrijving? 5. Waar worden de lessen georganiseerd? 6. Ondersteuning scholen?

4 Instroom & profiel Minderjarigen (-18 jaar) Aantal Waarvan > 12 jaar Waarvan tussen 5 jaar – 12 jaar Waarvan tussen 2,5 jaar – 5 jaar Waarvan tussen 0 jaar < 2,5 jaar

5 Capaciteit & infrastructuur Capacitei t septembe r 2015 Vrije plaatsen septembe r 2015 Extra capaciteit binnen bestaande schoolinfrastructuur Extra capaciteit buiten bestaande schoolinfrastructuur Korte termijn Langere termijn Korte termijn Langere termijn School

6 Toeleiding & inschrijving Toeleiding & inschrijving: Waar worden de lln ingeschreven? Concentratie Spreiding Waar worden de lessen georganiseerd: In de school van inschrijving Taalbad

7 Ondersteuning AgODi: vraaggestuurd (1) T.a.v. schoolbesturen: Ondersteuning op het vlak van de interpretatie en het toepassen van het regelgevend kader inzake inschrijvingsrecht, de organisatie van het onthaalonderwijs en de oprichting van nieuwe vestigingsplaatsen; Doorverwijzing naar andere schoolbesturen met scholen in de regio die ervaring hebben met de opvang van anderstalige nieuwkomers; Doorverwijzing naar LOP’s in de regio die hun ervaring met betrekking tot de opvang en toeleiding van anderstalige nieuwkomers willen delen (cf. kaart); Doorverwijzing naar derden die de schoolbesturen kunnen ondersteunen in de (pedagogische en didactische) opvang van kinderen van asielzoekers: pedagogische begeleidingsdiensten & CLB.

8 Ondersteuning AgODi: vraaggestuurd (2) T.a.v. lokale besturen: Faciliteren van lokaal overleg Ondersteuning op het vlak van de interpretatie en het toepassen van het regelgevend kader inzake inschrijvingsrecht, de organisatie van het onthaalonderwijs en de oprichting van nieuwe vestigingsplaatsen; Doorverwijzing naar andere regio’s/ LOP’s die ervaring hebben met de opvang van anderstalige nieuwkomers (cf. kaart); Doorverwijzing naar derden die kunnen ondersteunen in de opvang van kinderen van asielzoekers: pedagogische begeleidingsdiensten, CLB, sociale tolken, vluchtelingenwerk, verenigingen van etnisch-culturele minderheden, de integratiesector; Doorverwijzing naar interessante informatiedossiers (o.a. dossier van Klasse). …

9 Collectieve opvangcentra & LOP’s

10 Contactpersonen LOP’s http://www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/ge meente.htm Veerle Van de Velde v.vandevelde@ond.vlaanderen.be 02 553 92 07 Sara De Meerleer Sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be 02 553 92 12


Download ppt "Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi 29 september 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google