De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van polis tot keizerrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van polis tot keizerrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Van polis tot keizerrijk
Athene versus Sparta

2 Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.C. – 500 n.C.
De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap in de Griekse stadstaat. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.

3 Akropolis, Rhodos Betekenis: hoge stad

4 Lay-out van een polis

5 Bestuursvormen

6 Tirannie Alleenheerser Machthebber is onrechtmatig
aan de macht gekomen

7 Monarchie Alleenheerser Koning is rechtmatig aan de macht gekomen

8 Herodotus over een koning:
Hard, zelfzuchtig en onbenaderbaar ‘... daarbij werd bepaald dat niemand rechtstreeks toegang tot de koning had, maar dat elk contact via tussenpersonen moest lopen. Geen mens mocht een blik op de koning slaan en het was iedereen streng verboden in zijn bijzijn te lachen of te spuwen.’ (Historiën 1.99) Aan welk KA kun je dit koppelen?

9 Democratie Demos en Cratei Volksvergadering Perikles

10 H2 De tijd van Grieken en Romeinen
Bestuursvormen Monarchie Koning heeft de macht rechtmatig Griekenland geen politieke eenheid wél een culturele eenheid Tirannie Machthebber is onrechtmatig aan de macht gekomen Oligarchie Adel heeft de macht en laat niemand anders toe 507 v. Chr. Aristocratie Adel heeft de macht maar werken samen met de rijken bv handelaren Democratie Bestuur waarbij het volk beslist H2 De tijd van Grieken en Romeinen H2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat

11 Gedachtengang: Sparta – ‘Spartaans karakter’
Gedachtengang: Sparta – ‘Spartaans karakter’. Mannen werden opgeleid tot sterke soldaten. Militaristische samenleving Athene – Centrum van filosofie en wetenschap

12 Politiek Sparta - Aristocratie Athene - Na verschillende bestuurvormen uiteindelijk: Democratie( volksvergadering) Democratie anders dan nu: - Alle burgers stemden mee - Slaven, vrouwen en buitenlanders waren geen burgers

13 Conflicten tussen de poleis:

14 Overeenkomsten: Culturele eenheid -geloofden in dezelfde goden -hadden dezelfde culturele tradities (Olympische spelen) -spraken veelal dezelfde taal.

15 H2 De tijd van Grieken en Romeinen
-Onderzoek -Systematisch -Feiten Plato +/-600 v. Chr. Rationeel / filosofisch denken wetenschappelijk denken mythisch denken Wat is goed en wat is fout? Rechtvaardig onrechtvaardig? -Ratio (verstand) -Systematisch -Feiten Aristoteles H2 De tijd van Grieken en Romeinen H2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat


Download ppt "Van polis tot keizerrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google