De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Dinsdag 29 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Masteropleiding Dinsdag 29 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Masteropleiding Dinsdag 29 september 2015

2 Programma 29 september 2015 1. Programma master Mw. dr. H.E.M. Daelmans 2. Wetenschappelijke stageMw. dr. I.J. van Wijk 3. Coschappen in het buitenlandMw. drs. I.P. Tesink Mw. drs. E. Goldsteen 4. Intake, normen en peildataMw. dr. H.E.M. Daelmans 5. Procedure IntakeDhr. L. van Lieshout 6. VragenAllen 2

3 Programma master 3

4 Doelstellingen masteropleiding geneeskunde Beroepsvorming Academische vorming Groei tot basisarts die voldoende competenties heeft en zelfstandig kan werken als ANIO/AIOS/promovendus etc. Voldoende keuzemogelijkheden bieden om in het profileringsjaar de aansluiting naar de vervolg carrière te maken 4

5 Hoe bereiken jullie die doelen Programma met opbouw Van oefenen in simulaties via oefenen in duo’s onder strikte supervisie, tot oefenen in het zorgteam met supervisie op afstand Van werkcolleges en practica tot symposia en eigen bijdrages in patientpresentaties. PICO’s enz. Door het volgen van patiënten en hun ziekteverloop en -beleving Door in veel ziekenhuizen en instellingen te leren Misschien door naar het buitenland te gaan Door in jaar drie je eigen programma te kunnen kiezen Door drie jaar van rijke leeromgeving waarin je zelf navigeert 5

6 Professionele ontwikkeling In symposia Aandacht voor beroepskeuze Formuleren van je eigen leerdoelen per coschap Portfolio als ‘werkboek’ 6

7 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd? 1 e en 2 e masterjaar Voorbereidend Coschap, klinisch training onderwijs (KTO) en Coschappen 3 e masterjaar Profileringsjaar Mix: Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’ 7

8 Opbouw masteropleiding, jaar 1 en 2 Voorbereidend coschap > in simulaties oefenen Klinisch training onderwijs > leren toepassen van kennis in de praktijk Coschappen > een rol in het zorgteam rondom een patiënt Patientcontacten altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid 8

9 Welke coschappen zijn er in jaar 1 en 2? Voorbereidend coschap Interne geneeskunde Heelkunde Neurologie Psychiatrie Verloskunde/gynaecologie Kindergeneeskunde Ouderengeneeskunde Dermatologie, KNO en Oogheelkunde Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde 9

10 Waar loop je je coschappen? Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam maar ook (ver) daarbuiten Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde) Huisartsenpraktijken Diverse instellingen m.b.t. maatschappij & gezondheid (sociale geneeskunde) Veel mogelijkheden in het buitenland ! 10

11 In welke ziekenhuizen loop je coschappen? VUmc Amsterdam – OLVG-west (SLAZ) Amsterdam - Spaarne Gasthuis Haarlem - Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Medisch Centrum Alkmaar Ziekenhuis Amstelland Amstelveen - Gemini Ziekenhuis Den Helder*) - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Westfries Gasthuis Hoorn - Waterland Ziekenhuis Purmerend - Zaans Medisch Centrum Zaandam – Reinier de Graaf Groep Delft - Tergooi ziekenhuizen Hilversum/Blaricum - MC Zuiderzee Lelystad – BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam-Noord – St. Jansdal Harderwijk *) In Den Helder en Harderwijk is huisvesting geregeld, welke door VUmc wordt vergoed 11

12 Krijg je een vergoeding voor je reiskosten? Iedere masterstudent krijgt bij de start van de coschappen een totaalbedrag uitgekeerd als tegemoetkoming in de reiskosten voor de gehele masteropleiding Bij deze regeling gelden twee tarieven (hoog en laag), waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en studenten die geen recht hebben op een ov-jaarkaart Hoog tarief: € 1.600,- Laag tarief: € 400,- www.med.vu.nl (praktische informatie)

13 Hoe is de masteropleiding opgebouwd? Start met voorbereidend coschap (VCP) in het KTC KTO = klinisch training onderwijs. –Klinisch redeneren –Vaardigheids- en relevante kennistrainingen –Eerste patiëntcontacten in duo’s Coschappen –Deel van zorgteam en leren in kliniek, op poli, diensten –Je werkt met een boekje waarin leermomenten en feedback worden verzameld 13

14 14

15 Hoe wordt er getoetst? Eind voorbereidend coschap: stationsexamen Eind KTO: klinisch redeneer toets (entreetoets) en tussenbeoordeling In coschap: stagebeoordelingen, klinisch redeneer toetsing VGT (4x per jaar) Portfolio hele jaar door 15

16 Toetsing VCP en coschappen Formatief (tussenbeoordelingen) Summatief (eindbeoordelingen) VGT en portfolio 16

17 Wat houdt het 3e masterjaar in? Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) Keuzeonderwijs (8 weken) Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland 17

18 Profileringsjaar Op verschillende manieren in te vullen Semi-artsstage (SAS) Schakelstage Wetenschappelijke stage (WS) Verlengde wetenschappelijke stage Keuzeonderwijs (KO) 18

19 Semi-arts stage en Schakelstage Dr. Hester Daelmans en Drs. Aphrodite Jacobs

20 Welke varianten zijn er? Regulier (SAS, WS en KO) Met verlengde wetenschappelijke stage (WS en KO samen) Met schakelstage (SAS en KO samen) Wetenschappelijke stage en keuzeonderwijs apart onderdeel dat in M1 voorafgaand aan de coschappen of in M3 gedaan kan worden Bij goed functioneren in vervolgopleiding heeft iedereen kans op korting 20

21 Wat is bijzonder aan de semi-artsstage? De semi-arts is verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid Duur = 16 weken Klinisch, poliklinisch, extramuraal Je moet patiënten longitudinaal kunnen volgen Je hebt een eigen zaaltje of eigen spreekuren 21

22 Wat is de procedure voor plaatsing van de semi-artsstage? Er is een vast aanbod van stageplaatsen (op Blackboard) Je geeft je voorkeur(en) voor discipline aan op het betreffende aanmeldformulier Het zelf regelen van een stageplek is in principe niet toegestaan De datum van de semi-artsstage staat vast (exacte datum eind M1)

23 Hoeveel studenten krijgen hun eerste keuze? 95 % van de studenten wordt geplaatst op de discipline van eerste voorkeur

24 Kenmerken schakelstage Onderdelen semi-artsstage –Disciplinegebonden kennis en –vaardigheden –Algemene competenties (CANMeds) –Discipline-overstijgende competenties (patiëntveiligheid, doelmatig werken, onderwijskwaliteiten etc.) –Extra competenties door de vervolgopleider bepaald –Dit kan per discipline anders zijn –Solliciteren op beschikbare plekken –70 plekken per jaar Als je schakelstage gedaan hebt dan –Kan je dat vermelden op je CV bij sollicitatie –Heb je kans op korting in de vervolgopleiding (dat wordt na 2 jaar bekeken) 24

25 Informatie en Contact Informatie: www.med.vu.nlwww.med.vu.nl Email: semi-arts@vumc.nlsemi-arts@vumc.nl schakeljaar@vumc.nl Telefoon:020 – 444 8011

26 Keuzeonderwijs Dr. Hester Daelmans en drs. Aphrodite Jacobs

27 Welke typen keuzeonderwijs zijn er? Keuze onderwijs: -1. Aangeboden keuzeonderwijs: Lijst met goedgekeurde keuzevakken op Blackboard -2. Zelf geregeld keuzeonderwijs Verlengde wetenschappelijke stage: - Ongedeelde verlenging van de wetenschappelijke stage Schakelstage -Ongedeelde verlenging van de semi-artssstage (dedicated schakeljaar)

28 Wat zijn mogelijke combinaties? 1 x 8 weken Combinatie van meerdere keuzevakken: - Maximum van 2 keuzevakken - In ieder geval 1 keuzevak van minimaal 2 weken (2+6 / 4+4 / 3+5 / 1x8 weken) - Niet meer dan 8 weken totaal Extra-curriculair keuzeonderwijs moet worden aangevraagd

29 Wat kun je doen? –Patiëntgebonden, klinisch keuzeonderwijs –Niet-patiënt gebonden en preklinisch keuzeonderwijs –Keuzeonderwijs in het buitenland

30 Wat kan er b.v. uit het aanbod bij VUmc en partnerziekenhuizen worden gedaan? Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie Interne (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie) Traumachirurgie Psychiatrie crisisdienst of polikliniek Angst Neonatologie Anesthesie Cardio thoracale chirurgie Ondernemend gedrag (faculteit economische wt). Klinische / chirurgische anatomie Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek Medische microbiologie

31 Wat regelden studenten zelf? Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis Cardio thoracale chirurgie LUMC Bewegingswetenschappen studie en praktijk revalidatiegeneeskunde V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australië Laboratoriumonderzoek Haematologie University New York Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei

32 Aanmelden keuzevakken De aanmeldprocedure en aanmeldformulieren voor aangeboden en zelfgeregeld keuzeonderwijs staan vermeld op www.med.vu.nl (Formulieren).www.med.vu.nl Het aanmeldformulier moet uiterlijk 10 weken voor aanvang worden ingeleverd bij de balie van het Onderwijs Service Centrum geneeskunde

33 Informatie en Contact Informatie:www.med.vu.nlwww.med.vu.nl Email: keuzeonderwijs@vumc.nlkeuzeonderwijs@vumc.nl Telefoon:020 – 444 8011

34 Toetsing: profileringsjaar Stagebeoordeling semi-artsstage Toets (verlengde) wetenschappelijke stage Toets keuzeonderwijs Stagebeoordeling schakelstage 34

35 Toetsing profileringsjaar Formatief (tussenbeoordelingen) Summatief (eindbeoordelingen) VGT en portfolio 35

36 Wetenschappelijke stage Dr. Inge van Wijk, Coördinator Wetenschappelijke Stages

37 Wetenschappelijk Onderzoek = Basis van alle huidige kennis = Essentieel voor verbetering van de patiëntenzorg

38 Wetenschappelijke Stage Essentieel onderdeel van de academische vorming in de masteropleiding Zelf organiseren: belangrijke keuzes maken

39 Doel Wetenschappelijke Stage Leren een beperkt wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en er over te rapporteren (mondeling en schriftelijk→vorm van publicatie..) Wetenschappelijk leren denken en handelen als arts Wetenschappelijk onderzoek begrijpen en op waarde kunnen schatten Zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kennis

40 Groot Europees onderzoek naar voeding, leefstijl en welbevinden Peuters zonder toegang tot tuin meer kans op obesitas op kinderleeftijd MRI herkent gevaarlijke bijwerkingen MS-medicijnen Wetenschappelijk onderzoek in VUmc

41 Onderzoeksinstituten VUmc Cancer Center Amsterdam Neuroscience Campus Amsterdam Institute for Cardiovascular Research MOVE EMGO+

42 Plan laatste levensfase van patiënten met dementie op tijd Baarmoederhalskanker soms gerelateerd aan zeldzame HPV-typen Extra vezels stimuleren afweersysteem te vroeg geboren kind Wetenschappelijk onderzoek in VUmc

43 Welke keuzes maken? 1.Welk onderwerp en waar 2.Type onderzoek 3.In M1 of in M3 4.Duur van de stage

44 Keuze 1: Onderwerp en locatie Start met kiezen van onderwerp/onderzoeksveld Zoek daarna pas locatie (waar men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitvoert) Meestal: aansluiten bij al lopend onderzoek.

45 61% van de stages: in VUmc 39% van de stages: extern  Elders in Nederland  In buitenland Locaties wetenschappelijke stages vorig jaar

46 Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek VUmc (gemeten door middel van impact van publicaties): Al vele jaren in de top 3 van alle universiteiten van Nederland

47 Voorbeelden externe locaties vorig jaar -Nederlands Kanker Instituut -AMC, UMCU, LUMC,.. -Partnerziekenhuizen: SLAZ, MCA, KG, SPZ -Lausanne, Zwitserland -Weill Cornell Medical College, USA -Harvard Medical School, US -Trondheim, Noorwegen -Cambridge, UK -Melbourne, Australië -Chinese University, Hongkong -Yogyakarta, Indonesië

48 Buitenland Plan ruim: kies bij voorkeur voor een verlengde wetenschappelijke stage Start tijdig met de organisatie Neem contact op met Bureau Internationale Samenwerking (eventueel voorbereidende cursus volgen)

49 Keuze 2: Type onderzoek Welk type onderzoek past bij mij? Prospectief / retrospectief / statusonderzoek / laboratorium / fundamenteel / translationeel / patiëntgebonden / dierexperimenteel / kwalitatief / kwantitatief onderzoek … Informeer jezelf goed, voorafgaand aan de stage.

50 Keuze 3: in M1 of M3 M1: de masteropleiding starten met de wetenschappelijke stage (met of zonder keuzeonderwijs) M3: de masteropleiding afronden met de wetenschappelijke stage (met of zonder keuzeonderwijs)

51 Keuze 3: in M1 of M3 Wetenschappelijke stage voor of na de coschappen: Na: Klinische ervaring, opstap naar opleidingsplek Voor: Doorlopende lijn wetenschappelijke vorming, stageplaats via KOW, wetenschappelijk gevormd de co- fase in, vervolgonderzoek is mogelijk (profilering). In voorgaande jaren (n=567) koos gemiddeld 43% van de studenten voor een wetenschappelijke stage in M1

52 Keuze 4: Duur van de stage Regulier: 16 weken Verlengd: 16 + 8 = 24 weken Alleen gebruik van gehele keuzeonderwijs van 8 weken In 2013-2014 koos 37% van de studenten voor een verlengde wetenschappelijke stage

53 ZELF kiezen en ZELF organiseren BEWUST KIEZEN Besteed bij jouw keuze voor een stage aandacht aan: Type werkzaamheden Onderzoeksomgeving Begeleiding (beschikbaarheid) Eigen ambities Planning

54 Verlengde wetenschappelijke stage: nog keuzeonderwijs? Bij wijze van uitzondering mogelijk, mét aantekening op diploma indien: Jouw verzoek (gemotiveerd) is goedgekeurd door de examinator keuzeonderwijs De afdeling plaats heeft en akkoord gaat (geen vergoeding) Je er zelf tijd voor kunt maken 1 keuzevak van max 8 weken (niet buitenland)

55 Hulp bij kiezen Focuscoördinatoren (cursus KeuzeOnderwijsWetenschap) Stagecoördinatoren (leden Commissie Wetenschappelijke Stages) Blackboard: ‘Course Wetenschappelijke Stages’ Onderzoeksinstituten Pubmed enz.

56 StudentenOnderzoeksPrijs VUmc Jaarlijkse uitreiking (dit jaar: 1 december) Win 1000 euro Kijk op BB, mail naar: studentenonderzoeksprijs@vumc.nl Studentenonderzoeksprijs

57 Leerzaam ? Student evaluaties 2013 – 2014, n=225 (1= geheel oneens – 5= geheel eens)

58 Interessant ? Student evaluaties 2013 – 2014, n=227 (1= geheel oneens – 5= geheel eens)

59 Vragen? Kijk op Blackboard Lees de werkwijzer in de stagemap Of mail: wetenschappelijkestage@vumc.nl

60 Bureau Internationale Samenwerking Drs. Irene Tesink en Drs. Els Goldsteen

61 Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland in de masteropleiding? Reguliere coschappen Keuzeonderwijs/keuzestages Wetenschappelijke stage Semi-artsstage

62 Wetenschappelijke stage in het buitenland? 16 weken of 24 weken (verlengd) Mogelijkheden via vakgroep/stagecoördinator Aanmeldprocedure: BB course ‘studeren in het buitenland’ Zie ook de BB Course: Wetenschappelijke stage

63 Waar kan ik voor reguliere coschappen naar het buitenland? Via BIS: Aruba, Sint Maarten, Zuid-Afrika en België Aanmeldprocedure: Tijdens de intake Zelf te regelen: Coschap huisartsgeneeskunde/sociale geneeskunde

64 Welke keuzestages zijn er mogelijk in het buitenland? –Keuzecoschappen (disciplinegebonden/tropen) Na je coschappen –Onderzoek/vakken –Stage bij een organisatie Aanmeldprocedure: BB Course ‘keuzeonderwijs’

65 En de Semi-artsstage? Mogelijkheden: O.a: Aruba Suriname Sint-Maarten Curacao

66 Welke praktische zaken moet ik regelen? Voorbereidingsbijeenkomst/tropencursus Goedkeuring VUmc Aanmelding bij BIS Financiën/subsidie Huisvesting zelf regelen Autohuur (rijbewijs!) Visum/vaccinaties Taalcursus

67 Meer informatie? Course op blackboard: “studeren in het buitenland”studeren in het buitenland Website: www.med.vu.nl/internationaal Email: international@vumc.nlinternational@vumc.nl Telefoon:020 - 4449834 Locatie: MF – D 222 Inloopspreekuur:elke dinsdag 12:00 – 13:30 uur Of mail voor een afspraak

68 Masterintake 2016 normen en peildata Hester Daelmans, programmaleider master VUmc

69 Wat is de intake masteropleiding? Intake: Methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben gehaald gedurende hun bacheloropleiding een voorlopige plaats in de masteropleiding aan te bieden Definitieve plaatsing na behalen en aangevraagd hebben van het bachelordiploma geneeskunde in VUmc 69

70 Wat doe je als je niet wilt of kunt starten? Intake is verplicht, je krijgt een voorlopige startdatum, je kunt deze wel teruggeven Binnen 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > -Je doet mee met een volgende intake (laagste categorie) Later dan 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > - Je geeft aan vanaf welke datum je weer beschikbaar bent en je wordt door planning master op een vrije plek ingedeeld (kans op studievertraging) 70

71 Hoe komen we tot normen? 4 intakedata verspreid over het jaar Gebaseerd op toetsrooster bachelor 15/16 Toetsdatum plus aantal dagen bepaald in Onderwijs Examen Reglement voor nakijken en invoeren van het cijfer –15 werkdagen voor alle toetsen m.u.v. VGT’s –25 werkdagen voor de VGT’s We geven bij de peildata en normen op de website de (her) tentamens aan die niet meegenomen worden op basis van bovenstaande regel 71

72 Welke peildata en normen zijn er in 2015-2016? Peildata 2016Norm peildatum Intake 1 7 maart 2016150 EC’s Intake 2 30 mei 2016150 EC’s Intake 3 19 september 2016155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen Intake 421 november 2016155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen 72

73 Welke normen en data gelden voor instroom hogere studiejaren? Dezelfde normen plus! Naast tentamens die niet worden meegeteld, zijn er specifieke tentamens die wel gehaald moeten zijn, geformuleerd. Zie informatie op de website. Voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen Toelichting op website (www.med.vu.nl)www.med.vu.nl Als je vrijstelling(en) hebt voor onderdelen van de bacheloropleiding, zorg dan dat die z.s.m. zijn aangevraagd en toegekend en geregistreerd in VU-net 73

74 Waarom intakes gedurende bachelorjaar 3? Instroom in de ziekenhuizen is, vanwege de patiëntenzorg, continu en gespreid. Pieken en dalen kunnen zo vooraf opgevangen worden. Intake heeft dan ook uitsluitend te maken met de start van de coschappen! Student weet op tijd zijn voorlopige instroomdatum Student en opleiding houden contact en stemmen af 74

75 Wat is de start van je masteropleiding? Je start je masteropleiding met –coschappen (VCP) of –wetenschappelijke stage Je bepaalt in welke volgorde je dit wilt doen Op deze volgorde baseer je de voorkeursdata bij de intake (datum van start coschappen) Indien je vrijstelling hebt voor het keuzeonderwijs (of bij hoge uitzondering voor de wetenschappelijke stage), meld je dat na de intake op het masterinloopspreekuur De voorlopige startdatum wordt definitief als je 180 studiepunten hebt behaald 75

76 Wat is wachttijd? Wachttijd is tijd waarin de student NIET KAN studeren omdat er geen onderwijs wordt aangeboden In 2016-2017 zal de wachttijd tussen bachelor en master geleidelijk gaan oplopen. 76

77 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding? Studeren –Wetenschappelijke stage –Coschappen (verplicht, afspraken met ziekenhuizen) Uitschrijven –Studieduur en eventuele studiefinanciering/prestatiebeurs of studievoorschot stopt dan Zie informatie over uitschrijven en inschrijven op www.med.vu.nl (praktische informatie)www.med.vu.nl 77

78 Ik heb een campuscontract, moet ik mijn kamer uit als ik me tijdelijk uitschrijf? Bij DUWO moet je in principe binnen een half jaar na beëindiging van je inschrijving je kamer verlaten. Als je buiten je schuld kiest voor uitschrijving omdat er sprake is van bijvoorbeeld wachttijd of ziekte, kan de studentendecaan contact opnemen met DUWO om duidelijk te maken dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Laat het weten als DUWO contact met je opneemt over je uitschrijving. Zie ook : www.duwo.nl www.duwo.nl ‘Veel gestelde vragen aan de studentendecaan’ (www.med.vu.nl > praktische informatie.www.med.vu.nl 78

79 Masterintake 2016 procedure Laurens van Lieshout, planner master VUmc

80 Wat kies je? Startdatum Voorbereidend Coschap (3 data) –Planning studiepad t/m Semi Artsstage –Wetenschappelijke Stage voorafgaand óf aansluitend op dit studiepad  Wil je eerst de wetenschappelijke stage doen, dan kies je een startdatum van minimaal 16 of 24 weken later (plan niet te strak) Coschap in het buitenland SCHAPPELIJKE 80

81 Wat is de procedure van de intake? Peildatum Intake is één week open Studenten gebundeld per categorie –A. studenten huidig cohort –B. studenten van vorige cohorten –C. studenten die bij eerdere intake studiepad binnen 2 weken teruggaven Loterij! Aparte regeling honoursstudenten en zij-instroom. Na twee weken ontvang je een mail met de uitslag

82 Hoe doe je mee aan de intake? In VU-net wordt op de peildatum gekeken hoeveel studiepunten je hebt Je ontvangt een week na de peildatum een mail waarin staat of je wel/niet meedoet aan de intake Een week voor de intake ontvang je een mail met inlogcode en procedure Geen uitnodiging maar volgens jou wel genoeg studiepunten? Kom langs op het masterinloopspreekuur! Meedoen aan de intake is verplicht

83 Hoe ziet de intake er uit?

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Wat betekent de uitslag? Toegewezen voorlopige startdatum Ziekenhuizen nog niet bekend Rooster 6 weken voor start van Voorbereidend Coschap

94 Samenvatting VOLDOE JE AAN DE NORM? KIES STARTDATUM COSCHAPPEN 3 START VOORKEUREN NEE NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4 LOTING UITSLAG INTAKE

95 Wat doe je als je niet een van je voorkeursdata hebt gekregen? Ruilen met een medestudent (ruilen is slechts 1x toegestaan) Teruggeven studiepad binnen twee weken na uitslag loting Wachtlijst –alleen als je eerder wilt starten –met behoud van oorspronkelijk studiepad –alleen weigeren als je al onderwijs (wetenschappelijke stage) volgt –als je niet wilt starten om een andere reden, dan wordt deze startdatum geregistreerd bij berekening wachttijd Formulieren hiervoor kun je per mail opvragen via master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl

96 Wat zijn de voorwaarden voor start masteropleiding? 7 weken voor de start van het studiepad: 180 EC’s behaald in VU-net In de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met jouw masterstudiepad (of eerder) je bachelorbul aangevraagd hebben In Studielink ingeschreven staan als masterstudent per eerste van de maand. Extra vragen beantwoorden in VU-net en formulieren zoals geheimhoudingsverklaring en bewijs “geen OV” uploaden. Inlogaccounts en medewerkerspas Vumc ophalen bij Servicepunt in Vumc (kelder)

97 Wat doe je als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald? Je mag niet starten en je studiepad vervalt Je ontvangt een formulier ‘teruggave studiepad’ en een formulier ‘wachtlijst’. Je geeft op het formulier ‘wachtlijst’ aan vanaf welke datum je door de masterplanning weer kunt worden ingedeeld. De planning zal je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen. Houd rekening met studievertraging Dit geldt ook voor studenten die later dan 2 weken na uitslag intake hun studiepad teruggeven 97

98 Met wie kan ik contact opnemen? Masterinloopspreekuur:Elke maandag 15:00 – 17:00 uur kamer D126 (MF) Email:master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl Telefoon: 020 – 444 8338 98

99 VRAGEN? 99

100 2 e voorlichtingsbijeenkomst master DONDERDAG 21 JANUARI 2016 13.30 -15.30 UUR Amstelzaal 100


Download ppt "Informatiebijeenkomst Masteropleiding Dinsdag 29 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google