De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Vermaatschappelijking van de zorg” Aanbod opleidingen/supervisie

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Vermaatschappelijking van de zorg” Aanbod opleidingen/supervisie"— Transcript van de presentatie:

1 “Vermaatschappelijking van de zorg” Aanbod opleidingen/supervisie

2 Centrum voor volwassenenonderwijs
Katholieke Hogeschool Leuven Sociale School Heverlee

3 3. Opleidingstraject ervaringswerker in de GGZ & verslavingszorg
Startvraag naar gecertificeerde opleiding voor ervaringsdeskundigen, met kwalitatieve garanties naar werkveld toe Niveau HBO of hoger beroepsonderwijs Basiswerkers, zelfstandig en in teamverband, met reflectieve verantwoording en theoretische achtergrond

4 CVO SSH Modulaire opleidingsprogramma’s Cursisten
Module = eenheid van 40 lestijden, 6 of 7 lesdagen Module-attesten leiden tot graduaatdiploma Flexibel onderwijs Praktijkgericht: docent uit werkveld, stage/werkplekleren, theorie gekoppeld aan praktijkvraagstukken, cursisten met ervaring (levensverhaal, ervaringen in sector) Cursisten Divers qua leeftijd, (vrijwilligers)werk, gezinssituatie, gezondheid, studieverleden, cultuur, … Persoonsgerichte aanpak: instapgesprek, coördinatoren-trajectbegeleiders, kleine klasgroepen Motivatie: hoger diploma halen, heroriëntatie, bijscholing

5 Missie CVO SSH Via onderwijs en vorming Met bijzondere aandacht voor
kansen verhogen op arbeidsmarkt persoonlijke emancipatie en ontplooiing bijdragen tot een solidaire samenleving Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving cursisten zonder diploma hoger onderwijs

6 Profiel van ervaringswerker
Onderscheid tussen Ervaringsdeskundige: beschikt over deskundigheid op een bepaald gebied die verworven is op grond van ervaringen op dat gebied Ervaringswerker: werkt in een professionele context (functieomschrijving, beroepsprofiel, arbeidsvoorwaarden) professioneel opgeleid binnen zes competentieclusters communicatieve vaardigheden (individueel; in en met groepen) sociaal-agogisch handelen samenwerken in team en met relevante actoren ethisch handelen verbinden met de samenleving professionele, reflectieve zelfhantering en zelfsturing

7 Kerntaken van de ervaringswerker
Presentie en herstelbegeleiding van de cliënt in zijn context: informatieverstrekking, ondersteuning en begeleiding in functie van individueel herstel, empowerment, maatschappelijke participatie Cliënt(perspectief) vertegenwoordigen in communicatie met context; brugfunctie opnemen Werken met zelfhulpgroepen en herstelgroepen Vertegenwoordigen cliëntperspectief en brugfunctie opnemen binnen het collegiale team Werken met het collegiale team, inclusief vorming en training

8 Programma 90 studiepunten met 5 leerlijnen
Ervaringsreflectie: begeleide beroepspraktijk (werkplekleren/stage). Van omgaan met & inzetten van eigen verhaal naar actief opnemen kerntaken Studieleerlijn: studievaardigheden, doelgericht werken Conceptueel: theoretische achtergronden en kaders rond identiteit, sector, psychologie, recht, gezondheidsleer, ethiek, sociologie Vaardigheden: communicatie, samenwerken, methodisch werken (vanuit empowerment, herstelondersteunende zorg, presentie, participatie; en ook vorming en educatieve activiteiten opzetten) Integrale opdrachten: afstudeerproject

9 Schooljaar Vormingsaanbod april-juni: module identiteit en module communicatie op 2x7 dagen Docenten: Luc Bevernage en Sultan Balli 24 cursisten, waarvan 3 afgehaakt 8 mannen, 13 vrouwen gemiddelde leeftijd: 45,6 10 werkzoekend, 4 werk andere sector, 7 OCMW/ziekenfonds 10 hoger onderwijsdiploma, 2 mislukte HO-ervaring, 6 SO diploma, 3 zonder SO diploma Bezoek aan Nederlandse onderwijs en werkveld te Zwolle en Groningen, met projectsubsidie van provincie Vlaams-Brabant

10 Schooljaar Vormingsaanbod 5 modules (november-juni), waarvan 3 nieuwe: sociaal-agogische vaardigheden, psychologische vraagstukken, taakgericht groepswerk Stappen richting erkend beroepsprofiel consultatie werkgevers in focusgroep (21/10, 2/12, 3/2) betrokkenheid van Zorgnet in bespreking in Intersectorale commissie Zorg

11 Uitwerking - actoren Aansturing: werkgroep met Vlabo, 107 netwerkcoördinatoren, Denk, CVO Klankbordgroep patiëntenvertegenwoordigers Praktische uitwerking en organisatie op niveau CVO-coördinatie Zorgnet - Intersectorale commissie Zorg in bespreking Provincie Vlaams-Brabant subsidieert project focusgroep werkgevers


Download ppt "“Vermaatschappelijking van de zorg” Aanbod opleidingen/supervisie"

Verwante presentaties


Ads door Google