De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mind Us INCLUSIE Voorwoord De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veronderstelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar hoe vanzelfsprekend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mind Us INCLUSIE Voorwoord De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veronderstelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar hoe vanzelfsprekend."— Transcript van de presentatie:

1 Mind Us INCLUSIE Voorwoord De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veronderstelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar hoe vanzelfsprekend is dat en dan vooral voor mensen met een beperking? Mensen met een beperking wonen steeds vaker in de wijk. De verbinding van deze groep mensen met de wijk komt nauwelijks tot stand. Als we willen werken aan inclusie, zullen de werkwijzen onder de loep genomen moeten worden, zal meer, waar mogelijk en wenselijk, vanuit cliënt-perspectief gewerkt moeten worden Bij schaduwdraaien worden werknemers aan een ervaringsdeskundige gekoppeld. Schaduw-draaien

2 Mind Us Schaduwdraaien Schaduwdraaien houdt in een deelnemer (werknemer) vergezellen voor een periode van een halve of een hele dag. De deelnemer: Wordt geobserveerd door de schaduw-draaier. Geeft de schaduw-draaier een beleving van iemands dagelijks werk. Wordt gekoppeld aan iemand met dezelfde doelstellingen Schaduw-draaien

3 Mind Us Doel: De deelnemer beter leren omgaan met bepaalde situaties en het uitwisselen van kennis. Dit gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De organisatie inzicht te geven in de knelpunten op de werkvloer en het functioneren van de deelnemers. Het inlevingsvermogen van de deelnemer vergroten. De cliënt wordt serieuzer genomen. Verhogen van de mate van inclusie van de cliënt. Schaduw-draaien Deelnemer Organisatie Cliënt

4 Mind Us Kennismaking met bespreking dagindeling en leerdoelen 1 e observatieperiode 1 e evaluatie van tips en tops m.b.t. leerdoelen 2 e observatieperiode 2 e evaluatie van tips en tops m.b.t. leerdoelen Afronding of verdere planning van acties en leerdoelen en leerproces Vraag na gesprek aan de cliënt: Hoe vond je het gesprek? Schaduw-draaien Acties

5 Mind UsSchaduw-draaien Resultaat De deelnemer: functioneert na deze dag beter zit lekkerder in zijn vel heeft meer zelfvertrouwen kan beter zijn doelen bepalen straalt dit ook uit naar de mensen met wie hij direct en indirect samenwerkt De organisatie: krijgt inzicht in het functioneren van de deelnemers krijgt te maken met een beter gemotiveerde deelnemer De cliënt: krijgt te maken met een beter gemotiveerde contactpersoon wordt serieuzer genomen door een beter inlevingsvermogen van de deelnemer wordt aangemoedigd te werken aan een verhoogde staat van inclusie Deelnemer Organisatie Cliënt

6 Mind UsSchaduw-draaien Stap 1 Stap 2 Stap 3 Er wordt een werknemer geselecteerd Schaduw-draaier en werknemer worden met elkaar in contact gebracht Er wordt een dag afgesproken

7 Mind UsSchaduw-draaien Reflectie 1.Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt? Keren die regelmatig terug? Herken je hierin patronen? Welke? 2.Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tips die we vandaag besproken hebben? 3.Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tops die we vandaag besproken hebben? 4.Wat betekent dat voor jouw werk? 5.Wat was een interventie die de koers wijzigde? 6.Wat was een interventie die mislukte? 7.Waren er momenten dat je je ongemakkelijk voelde? Waarom? 8.Waren er momenten dat je je geïnspireerd voelde? Waarom? 9.Welke andere dingen vielen je aan jezelf op? 10.Hoe kan dit helpen met het verhogen van de staat van inclusie van de cliënt? 11.Zijn er nog andere zaken die ter sprake moeten komen, of die we vergeten zijn? 12.Hoe vond je het vandaag? Voorbeschouwing Wat is je motivatie om mij te vragen? Zijn er gesprekken waarbij je je ongemakkelijk voelt? Hoe zien die er uit? Wat is naar jouw mening het resultaat tot nog toe m.b.t. inclusie van de cliënt?

8 Mind UsSchaduw-draaien Individuele rapportage Om het maximale effect van schaduwdraaien te verkrijgen, wordt niet op individuele basis gerapporteerd. Er wordt wel na 14 dagen een rapportageformulier ingevuld voor latere verwerking. Deze vindt u in de volgende dia. Eind-/tussen- rapport Rapportage over een periode schaduwdraaien 1.Ranglijst organisatorische knelpunten 2.Top 3 van tips en tops (geanonimiseerd) 3.Belevingen van de cliënten 4.Percentage van deelnemers die na schaduwdraaien beter functioneren lekkerder in hun vel zitten meer zelfvertrouwen hebben beter zijn / haar doelen kan bepalen Het schaduwdraaien als zinvol hebben ervaren

9 Mind Us Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en regelmatig terugkeren? Welke zijn dat? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tips die we besproken hebben? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tops die we besproken hebben? Is er naar jouw mening na schaduwdraaien een verhoogde kans dat de cliënt een verhoogde staat van inclusie verkrijgt? Ja/nee Na schaduwdraaien functioneer je beter. Ja/nee zit je lekkerder in je vel. Ja/nee heb je meer zelfvertrouwen. Ja/nee kun je beter je doelen bepalen. Ja/nee Ik vind schaduwdraaien wel/niet zinvol omdat… Schaduw-draaien Rapportage formulier


Download ppt "Mind Us INCLUSIE Voorwoord De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veronderstelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar hoe vanzelfsprekend."

Verwante presentaties


Ads door Google