De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Renaissance en Opstand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Renaissance en Opstand"— Transcript van de presentatie:

1 Renaissance en Opstand
Les 3: De kerkhervorming

2 Herontdekking van het Schrift
Ontwikkeling boekdrukkunst en alfabetisme Eind 15e eeuw nam Het aantal Bijbels toe door de ontwikkeling van de boekdrukkunst Nam het aantal geletterde toe Gevolg Het aantal mensen dat zelf de kritisch Bijbel leest, neemt toe Een aantal mensen legt de bijbel anders uit dan dé Kerk Sommige mensen wijzen de Kerk op haar tekortkomingen Erasmus Anderen keren de kerk de rug toe O.a. Luther en Calvijn

3 Hervorming a.k.a. Reformatie
Luther en Calvijn Wilden duidelijke en vergaande veranderingen van/in dé Kerk Deze kwamen er niet Hierdoor traden zij en/of stelden zij zich buiten de Kerk (ketters) Maarten Luther ( ) Johannes Calvijn ( )

4 Kritiek op de Rooms-katholieke kerk
Neemt in de 15e en 16e eeuw steeds meer toe Luxe van de kerk & geestelijken luxe leven haaks op armoede Rijkdom van de Kerk: land, gebouwen & geld haaks op armoede & wie betaalt hier voor Beelden verafgoden & relikwieën vereren staat haaks op het OT Misbruik macht door geestelijken Door misbruik van hun invloed op jouw leven & alleenrecht op uitleg van de Bijbel Aflatenhandel; in het handboek wordt specifiek op ingegaan op de Betaling voor vergeving van je zonden door “God”

5 Maarten Luther - een echte fundo
Ging nog verder in zijn kritiek Afschaffen Pausschap Celibaat Allerlei sacramenten (een gewijde handelingen die terug zouden zijn te voeren op Jezus’ handelen) Kloosterorden Doel Mensen moesten persoonlijk in contact komen met God Niet een laag ertussen Actie Hij vertaalde de Bijbel Wilde onderwijs voor gewone mensen op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg

6 Hervorming = afscheiding
De Paus gooide Luther – na zijn wilde voorstellen - in de ban. Vergaande Gevolgen Helaas voor de paus kreeg Luther steun van de Duitse vorsten! Dwars tegen de wil van de Keizer in! De vorsten keerden zich af van Rome en de Keizer, wat aardig voordelig bleek! Zij werden zelf hoofd van de Kerken Pakten alle bezittingen van de RK kerk af Volgens de Hervormde Leer (Protestantse Geloof) moest een onderdaan altijd naar de vorst luisteren Uiteindelijk sloot de keizer met de Duitse vorsten de Godsdienstvrede van Augsburg (1555)

7 Calvijn Calvijn stichtte in Zwitserland een eigen Kerk
Deze kerk had veel overeenkomsten met de Lutheranen, maar ook verschillen Een Calvinistische gemeenschap bestuurt zichzelf, dus geen vorst boven je Je mag tegen de wereldlijke machthebber in opstand komen, als die een slecht vorst is In de Nederlanden sloeg dit Calvinisme enorm aan. Echter, openlijk belijden van hun geloof kon (nog) niet. Men hield diensten buiten de stad, in het veld, de zogenaamde Hageperken De vorst wilde het protestantisme uit de Lage Landen verdrijven. Echter zonder hulp van de stadbesturen ging dit niet. De oorzaak van de Opstand was geboren.

8 Reformatie en Contrareformatie

9

10 Huiswerk Lees par 3 Maak 2-4


Download ppt "Renaissance en Opstand"

Verwante presentaties


Ads door Google