De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat
5.1: Problemen van de verzorgingsstaat 5.2: Opvattingen over sociaal – economische kwesties 5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat

2 5.1: Problemen van de verzorgingsstaat
1. Economische problemen: financiële onbetaalbaarheid 2. Politiek- bestuurlijke problemen: bestuurlijke onbeheersbaarheid 3. Sociaal- culturele problemen: veranderende gedragspatronen

3 5.2: opvattingen over sociaaleconomische kwesties
We bekijken de politiek- ideologische visies van vier stromingen op een tweetal kwesties: Sociaaleconomische vraagstukken, zoals werkgelegenheid De rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied

4 We kijken naar: De Liberale visie De Sociaaldemocratische visie
De Christendemocratische visie De Ecologische visie

5 Liberale visie Markteconomie: vraag en aanbod, deregulering
Vrije ondernemingsgewijze productie: - ruimte voor particulier initiatief Concurrentie: zowel in productie als op de arbeidsmarkt Terugdringing van de rol van de overheid

6 Sociaaldemocratische visie
Spreiding van kennis, macht en inkomen Een zekere mate van overheidsplanning Selectieve groei: rekening houden met het milieu Democratisering (voorstander van een gemengde economie, waarbij zowel de overheid als de markt een belangrijke rol spelen)

7 Christendemocratische visie
Gespreide verantwoordelijkheid Rentmeesterschap Gerechtigheid Solidariteit/ naastenliefde Echter: Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen de diverse christelijke partijen in de Nederlandse politiek: cu, cda en sgp.

8 Ecologische visie Economie van het genoeg Kleinschaligheid
Kringloopeconomie Overheid, burgers en bedrijfsleven dienen te kiezen voor een duurzame economie Voorbeeld: Groenlinks, Partij voor de Dieren. Groenlinks wordt ook tot de socialistische stroming gerekend

9 5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
VVD: Verzorgingsstaat is doorgeschoten Te veel overheidsinmenging/ Bureaucratie Te weinig particulier initiatief door teveel overheidsbemoeienis Te veel mensen afhankelijk van de verzorgingsstaat ‘Men’leert niet snel genoeg weer op eigen benen te staan

10 Maatregelen VVD Terugdringen van de overheiduitgaven
Privatiseren van delen van overheidsinstellingen Deregulering Imkrimping van het omvangrijke ambtenarenapparaat

11 5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
PvdA: Terugdringing van de overheidsuitgaven Privatisering van delen van overheidsinstellingen Deregulering Inkrimping van het ambtenarenapparaat Maar ook: Verminderen van sociale ongelijkheid Handhaven solidariteit met zwakkeren in de samenleving Verzorgingsstaat is verworvenheid en mag niet zomaar worden afgebroken

12 Maatregelen PvdA Een actief overheidsbeleid om economische groei te stimuleren Een actief overheidbeleid om sociale ongelijkheid terug te dringen Decentralisering Democratisering (van de arbeidsverhoudingen)

13 5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
Christendemocraten: Spreken liever over een verzorgingsmaatschappij of zorgzame samenleving Soevereiniteit in eigen kring/ subsidiariteit (blz 130) Particulier initiatief en onderlinge hulp Overheid dient een aanvullende rol te vervullen in de verzorgingsmaatschappij

14 Maatregelen CDA Overheidsbemoeienis terugdringen
Overheiduitgaven terugdringen Randvoorwaarden scheppen voor het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid


Download ppt "Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google