De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN SAW B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN SAW B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN SAW B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

2 INFORMATIEVAARDIGHEDEN MODULE III INFORMATIE OPZOEKEN EN CONSULTEREN

3 Website bibliotheek Ontsluitingsmiddelen – Catalogi LIMO (Associatie KU Leuven) Unicat (Belgische Universiteiten) Antilope (tijdschriften (geen artikels!)) – Databanken Ontsluiten via LIMO Rechtstreeks zoeken – Websites bevoegde overheidsdiensten – Websites van belangrijke organisaties – Websites algemeen Zoekmachines: bv. google > google scholar Informatie opzoeken

4 Bibliotheken – Openbare vs. VakbibliothekenVakbibliotheken – Gedrukte/fysieke exemplaren Full-tekst via databankendatabanken – Aanmelden via LIMO om inhoud te kunnen conslulteren – Afzonderlijke registraties noodzakelijk Bv. GoPress Full-tekst via websites van overheidsdiensten, organisaties, … vindplaatsen

5 Per type bron (zie module I) – Zie vademecum bronnen voor overzicht per type bron, overzicht van tijdschriften per domein en databanken ontsluitingsmiddelen

6 Belgisch Staatsblad (databank wetgevingsindex) en justel (databank wetgevingsindex + databank geconsolideerde wetgeving) Belgisch Staatsblad justel Juriwel: de Vlaamse welzijns,- gezondheids- en gezinsregelgeving, geïntegreerd in de Vlaamse CodexVlaamse Codex Overzicht – Belgielex (kruispuntbank wetgeving) Belgielex Overzicht van wetgeving/parlementaire voorbereiding/rechtspraak – Rechtslinks Rechtslinks Onsluitingsmiddelen juridische bronnen: regelgeving opzoeken

7 Federale overheidsdiensten – FOD Binnenlandse zaken FOD Binnenlandse zaken Domeinen: veiligheid en preventie (politionele veiligheid, private veiligheid, integrale veiligheid), civiele veiligheid, crisiscentrum, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen – FOD Mobiliteit en vervoer FOD Mobiliteit en vervoer Verkeersveiligheid – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding, welzijn en diversiteit op het werk – FOD Sociale zekerheid FOD Sociale zekerheid alle wetgeving die bijdraagt tot een betere sociale bescherming van de burgers, sociale rechten, rechtvaardig en doeltreffend solidariteitssysteem Onsluitingsmiddelen juridische bronnen: regelgeving opzoeken

8 Federale overheidsdiensten – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Gezondheidszorg – FOD justitie FOD justitie Gevangenissen, justitiehuizen, veiligheid en criminaliteit, bemiddeling, strafrechtelijke uitspraken en gevolgen Programmatorische overheidsdiensten – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie beleid voor maatschappelijke integratie Onsluitingsmiddelen juridische bronnen: regelgeving opzoeken

9 Regionale overheidsdiensten – Regionale overheid VlaanderenVlaanderen Gezin, welzijn en gezondheid Cultuur, sport en vrije tijd (jeugd) Economie en werk onderwijs Lokale overheidsdiensten – VVSG VVSG Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's, nieuws, publicaties en projecten Sociaal beleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheid Onsluitingsmiddelen juridische bronnen: regelgeving opzoeken

10 Parlementaire voorbereiding – Federaal parlement Federaal parlement – Kamer Kamer – Senaat Senaat – … Overzicht: Belgielex Belgielex Onsluitingsmiddelen juridische bronnen: regelgeving opzoeken

11 Ontsluitingsmiddelen statistische bronnen: lokale statistieken Lokale statistieken demografie cultuur arbeidsmarkt wonen Welzijn en kansarmoede mobiliteit onderwijs

12 … Ontsluitingsmiddelen statistische bronnen: regionale statistieken regionale statistieken Studiedienst Vlaamse Regering Studiedienst Vlaamse Regering jongeren Personen met een handicap Personen met een handicap gezondheid

13 Ontsluitingsmiddelen statistische bronnen: Federale statistieken Federale statistieken Federale overheidsdiensten Statistics Belgium politie justitie Jongeren NICC JOP Jongeren NICC JOP

14 Checklist  inhoudelijk relevant ? Bruikbaar (module IV)  Actueel  Belang van wetenschappelijke TS-artikels!  Wetenschappelijke bronnen > niet-wetenschappelijke bronnen  Evaluatie betrouwbaarheid! (module IV)  Primaire > secundaire bronnen  Mix van bronnen  Sociaal-wetenschappelijke bronnen, juridische bronnen en statistische bronnen Evaluatie zoekresultaten


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN SAW B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."

Verwante presentaties


Ads door Google