De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7B

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7B"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7B

2 Assistent-trainer AWC F4
Wie is meester Arthur? Wielrennen & squash 7 januari 1974 Schalke’04 Karin, Jonas en Lente 7e jaar op Octopus Baarlo/Wijchen Lezen Assistent-trainer AWC F4

3 Programma Vakgebieden: Rekenen Taal / spelling
Technisch lezen / begrijpend lezen Wereldoriëntatie Verkeer Sociaal-emotionele ontwikkeling Schrijven Engels Expressie Gym Takenbrief Huiswerk Agenda Website/contact met leerkracht Vragen

4 Rekenen Methode ‘Pluspunt’: Per 3 weken toetsmoment (= 1 blok)
12 blokken op jaarbasis Nieuwe doelen en toetsdoelen Tablets: veel verwerking + correctie Oefenen/automatiseren

5 Rekenniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen hetzelfde.
* ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster en ** sterren

6 Taal algemeen Methode ‘Taal Actief’: Per 3 weken toetsmoment
4e week: ‘R-H-V’ 8 thema’s van 4 weken 4 leerstofdomeinen: Woordenschat Taal verkennen Spreken & luisteren Schrijven

7 Taalniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen gelijk.
Niveaus  elke les na instructie ‘eerst proberen’, dan: * ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster Zelfstandige verwerking: **/*** sterren

8 Spelling Methode ‘Taal Actief’: Per 3 weken toetsmoment
4e week: ‘R-H-V’ 8 thema’s van 4 weken 3 leerstofdomeinen: woorden werkwoorden leestekens

9 Spellingniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen gelijk.
Niveaus  elke les na instructie ‘oefendictee’, dan * ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster Zelfstandige verwerking: **/*** sterren

10 Technisch lezen Estafette lezen Voorlezen Vrij lezen Schoolbieb

11 Begrijpend lezen Methode ‘Tekstverwerken’: 4 lessen, daarna een toets
Leerkrachtgebonden Tekstboek en werkboek in één. Eventueel preteaching op pc Methode ‘Nieuwsbegrip’: koppeling actualiteit

12 Wereldoriëntatie Geschiedenis ‘Argus Clou’ Aardrijkskunde ‘Geobas’
Natuur ‘Leefwereld’ Verkeer ‘Wegwijs’

13 Geschiedenis Totaal 5 thema’s Na elk thema volgt een toets Thuis leren
Leerling verantwoordelijk

14 Thema’s: Jagers/boeren & Grieken/Romeinen;
Monniken/ridders & steden/staten; Ontdekkers/ridders & regenten/vorsten Pruiken/revoluties & burgers/stoommachines Wereldoorlogen & tv/computers

15 Aardrijkskunde Totaal blokken 9 T/m les 3 basissles Na elk blok volgen
2 toetsen: Topografie Europa Vragen (economie, natuur, cultuur, klimaat, enz.) Thuis leren Leerling verantwoordelijk

16 Inhoud Een groot land (EU) Zeeklimaten Landbouw in Polen
Wonen in een wereldstad De Alpen Industrie in Duitsland. Verhuizen naar een ander land Toendra en taiga Tsjechië tot je dienst

17 Natuur Biologie Natuurkunde Techniek Omgaan met de omgeving

18 Verkeer Instructielessen en proefexamens Verkeersexamen (april)
Fietsenkeuring Theorie-examen Praktijkexamen

19 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Nieuwe online methode ‘Kwink’ Thema’s zijn bijvoorbeeld: samenwerken, omgaan met verschillen en preventie van pesten. 1x per week: 45 minuten

20 Schrijven Methode ‘Pennenstreken’:
Blokschrift + herhaling methodeschrift Voorbereiding op groep 8

21 Engels Online methode ‘Groove me’: Wekelijks 2 lessen
Koppeling aan populair lied Luisteren-praten-verwerken 3e week: toets

22 Muziek Vakleerkracht Hannie Hanenberg
Zang, dans, bespelen van instrument

23 Handvaardigheid en tekenen
Methode ‘Moet je doen’ Eigen lessen Individueel / groepje (samenwerken) Technische opdrachten (ontwerpen/onderzoeken)

24 Gym Spelles op donderdag Toestelles op donderdag Geen spuit deodorant
Sportstimulering gastlessen Sportdag

25 Takenbrief Wekelijks een takenbrief (wordt in 15-16 herzien)
zelf plannen variatie in stof Praktijk / afspraken - Verkeerslicht - Kleurenblokjes - Instructietafel - Samenwerken

26 Huiswerk Toetsen leren (zaakvakken) Takenbrief (indien niet af)
1x per week werkblad / werkboek Krantenartikel, boeken- en spreekbeurt

27 Agenda Toetsen Huiswerk Leren Overig

28 Overig Orthodontist/tandarts/dokter etc. Kinderwerk op website
Groepsouder: Brenda Vissers (Thor) Bij rapport 2: voorlopige indicatie VO

29 Nog vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7B"

Verwante presentaties


Ads door Google