De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7B. Wie is meester Arthur? Baarlo/Wijchen Lezen 7 januari 1974 Wielrennen & squash Wielrennen & squash.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7B. Wie is meester Arthur? Baarlo/Wijchen Lezen 7 januari 1974 Wielrennen & squash Wielrennen & squash."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7B

2 Wie is meester Arthur? Baarlo/Wijchen Lezen 7 januari 1974 Wielrennen & squash Wielrennen & squash

3 Programma Vakgebieden: – Rekenen – Taal / spelling – Technisch lezen / begrijpend lezen – Wereldoriëntatie – Verkeer – Sociaal-emotionele ontwikkeling – Schrijven – Engels – Expressie – Gym Takenbrief Huiswerk Agenda Website/contact met leerkracht Vragen

4 Rekenen Methode ‘Pluspunt’: -Per 3 weken toetsmoment (= 1 blok) -12 blokken op jaarbasis -Nieuwe doelen en toetsdoelen -Tablets: veel verwerking + correctie -Oefenen/automatiseren

5 Rekenniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen hetzelfde. Niveaus: * ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster en ** sterren

6 Taal algemeen Methode ‘Taal Actief’: - - Per 3 weken toetsmoment - - 4 e week: ‘R-H-V’ - - 8 thema’s van 4 weken - - 4 leerstofdomeinen: a. a. Woordenschat b. b. Taal verkennen c. c. Spreken & luisteren d. d. Schrijven

7 Taalniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen gelijk. Niveaus  elke les na instructie ‘eerst proberen’, dan: * ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster Zelfstandige verwerking: **/*** sterren

8 Spelling Methode ‘Taal Actief’: - - Per 3 weken toetsmoment - - 4 e week: ‘R-H-V’ - - 8 thema’s van 4 weken - - 3 leerstofdomeinen: a. a.woorden b. b.werkwoorden c. c.leestekens

9 Spellingniveaus De basisinstructie is voor alle kinderen gelijk. Niveaus  elke les na instructie ‘oefendictee’, dan * ster ** sterren *** sterren Verlengde instructie: * ster Zelfstandige verwerking: **/*** sterren

10 Technisch lezen Estafette lezen Voorlezen Vrij lezen Schoolbieb

11 Begrijpend lezen Methode ‘Tekstverwerken’: 4 lessen, daarna een toets Leerkrachtgebonden Tekstboek en werkboek in één. Eventueel preteaching op pc Methode ‘Nieuwsbegrip’: koppeling actualiteit

12 Wereldoriëntatie Geschiedenis ‘Argus Clou’ Aardrijkskunde ‘Geobas’ Natuur ‘Leefwereld’ Verkeer ‘Wegwijs’

13 Geschiedenis Totaal 5 thema’s Na elk thema volgt een toets –Thuis leren –Leerling verantwoordelijk

14 Thema’s: 1.Jagers/boeren & Grieken/Romeinen; 2.Monniken/ridders & steden/staten; 3.Ontdekkers/ridders & regenten/vorsten 4.Pruiken/revoluties & burgers/stoommachines 5.Wereldoorlogen & tv/computers

15 Aardrijkskunde Totaal blokken 9 T/m les 3 basissles Na elk blok volgen 2 toetsen: Topografie Europa Vragen (economie, natuur, cultuur, klimaat, enz.) –Thuis leren –Leerling verantwoordelijk

16 Inhoud 1.Een groot land (EU) 2.Zeeklimaten 3.Landbouw in Polen 4.Wonen in een wereldstad 5.De Alpen 6.Industrie in Duitsland. 7.Verhuizen naar een ander land 8.Toendra en taiga 9.Tsjechië tot je dienst

17 Natuur Biologie Natuurkunde Techniek Omgaan met de omgeving

18 Verkeer Instructielessen en proefexamens Verkeersexamen (april) –Fietsenkeuring –Theorie-examen –Praktijkexamen

19 Sociaal-emotionele ontwikkeling Nieuwe online methode ‘Kwink’ Thema’s zijn bijvoorbeeld: samenwerken, omgaan met verschillen en preventie van pesten. 1x per week: 45 minuten

20 Schrijven Methode ‘Pennenstreken’: Blokschrift + herhaling methodeschrift Voorbereiding op groep 8

21 Engels Online methode ‘Groove me’: Wekelijks 2 lessen Koppeling aan populair lied Luisteren-praten-verwerken 3 e week: toets

22 Muziek Vakleerkracht Hannie Hanenberg Zang, dans, bespelen van instrument

23 Handvaardigheid en tekenen Methode ‘Moet je doen’ Eigen lessen Individueel / groepje (samenwerken) Technische opdrachten (ontwerpen/onderzoeken)

24 Gym Spelles op donderdag Toestelles op donderdag Geen spuit deodorant Sportstimulering –gastlessen –Sportdag

25 Takenbrief Wekelijks een takenbrief (wordt in 15-16 herzien)takenbrief – zelf plannen – variatie in stof Praktijk / afspraken - Verkeerslicht - Kleurenblokjes - Instructietafel - Samenwerken

26 Huiswerk Toetsen leren (zaakvakken) Takenbrief (indien niet af) 1x per week werkblad / werkboek Krantenartikel, boeken- en spreekbeurt

27 Agenda Toetsen Huiswerk Leren Overig

28 Overig Orthodontist/tandarts/dokter etc. Kinderwerk op website Groepsouder: Brenda Vissers (Thor) Bij rapport 2: voorlopige indicatie VO

29 Nog vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7B. Wie is meester Arthur? Baarlo/Wijchen Lezen 7 januari 1974 Wielrennen & squash Wielrennen & squash."

Verwante presentaties


Ads door Google