De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 4BBL / 4KBL - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 4BBL / 4KBL - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 4BBL / 4KBL

2 Programma 18:30 Algemene informatie 19:00 Decaan Koen Smeets Mentor Terugkijken deze presentatie in de ELO, opdrachten ML

3 Mentoren/coaches klas 4
BBL: 4BBA Linda van de Bool en Koen Smeets 4BBB Mario de Vriend 4BBC Brenda Peulen,Elma Thomassen en Koen Smeets KBL: 4KBA-BT Ellis Vennekens (afwezig) 4KBA-IE/ET Louis Peters 4KBA-MT+4KBB-VT Piet Mestrom 4KBB-HA Wil Thijssen 4KBC-Z&W Franca Peulen

4 Het huidige onderwijs VMBO = voorbereiding op MBO Diploma behalen
Maar daarnaast ook aandacht voor: - Persoonlijke ontwikkeling - Sociale vaardigheden - Leervaardigheden Individuele coaching - Welbevinden - Motivatie en werkhouding - Toekomstbeeld en doelen - Studievoortgang

5 Samen leerling school ouder(s)/verzorger(s) Team VMBO BB/KB

6 Het examen Leerjaar 3 èn 4 zijn examenjaren
Alle toetsen tellen mee voor het schoolexamen

7 Examen en PTA Programma van Toetsing en Afsluiting
Geeft informatie over Welke toetsen afgenomen worden Wanneer toetsen afgenomen worden Hoe zwaar de toetsen meetellen voor het examen Houd zelf de behaalde cijfers bij!

8 Examen en cijfers Schoolexamencijfer (SE-cijfer): Eindcijfer:
Eindcijfer leerjaar 3 (SE1) telt 1 x Eindcijfer leerjaar 4 (SE2) telt 2 x Eindcijfer: Schoolexamencijfer telt 1 x Centraal examencijfer telt 1 x

9 Examen en vakken Beroepsgericht vak telt dubbel
Culturele en Kunstzinnige Vorming moet met een voldoende afgerond zijn Lichamelijke Opvoeding moet met een voldoende afgerond zijn Maatschappijleer cijfer telt mee t.a.v. slagen / zakken Rekentoets gemaakt hebben

10 Examen en slagen Geslaagd als… Eén 5 en rest voldoende
Eén 4 of twee 5-en en rest voldoende + 1 compensatiepunt nodig! Het gemiddelde van de CE-vakken moet voldoende zijn! Voor Nederlands minimaal een 5 behaald

11 Examen en slagen Voorbeeld 1: Nederlands 6 Engels 7 Wiskunde 5 Natuurkunde 6 Maatschappijleer 7 Metaaltechniek 5 De leerling in voorbeeld 1 is gezakt, want hij heeft 3 vijven (metaaltechniek telt dubbel), en dat is er één teveel.

12 Examen en slagen Voorbeeld 2: Nederlands 6 Engels 6 Wiskunde 5 Biologie 5 Maatschappijleer 6 Zorg en welzijn 6 Ook de leerling in voorbeeld 2 is gezakt, want hij heeft 2 vijven, maar geen 7 ter compensatie.

13 Belangrijke data Cijferstaat 1 - vrijdag 17 oktober Docentenspreekuur 1 - woensdag 5 november + donderdag 6 novermber Stageweek klas 4 - maandag t/m vrijdag Cijferstaat 2 - vrijdag 19 december Docentenspreekuur 2 - dinsdag 20 januari + donderdag 22 Januari Cijferstaat 3 - vrijdag 27 februari Cijferstaat 4 - vrijdag 27 maart Definitieve SE-lijst - dinsdag 14 april Docentenspreekuur - dinsdag 14 april Laatste schooldag - woensdag 22 april Start CSE - maandag 11 mei Galabal - vrijdag 5 juni Uitslag - donderdag 11 juni Diploma-uitreiking - woensdag 8 juli !!!

14 Vragen? DECAAN

15 College Den Hulster Ouderavond Leerjaar 4BBL-KBL vanaf nu:
1.Na het vmbo (decaan) 2.Mentor (algemene zaken)

16 Wat kun je gaan doen? Verder leren (naar MBO)
Full-time met STAGE of Werken en leren Leeftijd gebonden: Werken: leerplicht!! Militaire Dienst, Politie (leeftijd) l

17 Algemene termen: M.B.O.: Middelbaar Beroepsonderwijs
veelal ondergebracht binnen: R.O.C.: Regionaal Opleidingen Centrum binnen een ROC opleidingen op MBO niveau. Gilde opleidingen is een voorbeeld van een ROC

18 ROC / MBO Gilde Opleidingen : Limburg (met locaties in Venlo)
Summa College : Eindhoven Sint Lucas : Eindhoven en Boxtel Ter AA : Helmond Nijmegen : Nijmegen Arcus : Zuid-oost Limburg Leeuwenborgh : Zuid-Limburg De Rooij Pannen : Eindhoven, horeca Verder weg studeren: denk aan reiskosten !

19 ROC / MBO instroom niveau
Vmbo Basisberoeps niveau 2 Vmbo Kaderberoeps niveau 3(+4) bij NIET behalen van diploma: - Terugkomen op Den Hulster - Entree onderwijs

20 2 Leerwegen: B.O.L. B.B.L. Beroepsopleidende Leerweg
Ik ga naar school. (STAGE) B.B.L. Beroepsbegeleidende Leerweg Ik ga werken.(en leren!!)

21 Sectoren in het MBO: Groen Economie Techniek Hospitality en Wellness*
Zorg en Welzijn

22 Informatie boekjes Gilde
Per opleiding informatie over: inhoud BBL en/of BOL niveau (via DECAAN of open dag)

23 Sector Groen: CitaVerdeHorst en Roermond
Overige ROC’s info via internet of open dagen overzicht in magister, ELO , opdrachten ML.

24 Meeloopdag (DOEN !!) Via de opleiding zelf of via de decaan

25 Informatie Mentor Vakdocent Decaan
Beroepentest (MENTOR) Keuze voor je kiezen VMBO+ LC DATA, (PC, start, alle programma’s, beroepsvoorlichting) of via internet Internet: websites bijvoorbeeld: Onderwijsbeurs Eindhoven: 27-9 (flyer via decaan…straks meenemen?) Voorlichtingsavonden: 24, 25, 26, 27 november ( info oktober in magister daarna opgeven bij decaan!!) zie volgende DIA Open Dagen: januari/februari/maart 2015 (overzicht in magister)

26 Voorlichtingsavonden 2013:
Maandag november: Gilde Hagerhofweg Dinsdag november: College Den Hulster Woensdag 26 november: Gilde Groenveldsingel Donderdag 27 november: Gilde Laaghuissingel Via decaan opgeven door middel van formulier Informatie opleidingen straks via magister, ELO-ML

27 Handelingsopdracht! decaan
Iedere leerling in VMBO 4 moet een handelingsopdracht maken! Opdracht over leren en werken (Inhoudelijk: 9 opdrachten waarvan 4 gemaakt MOETEN worden: wat heb je gedaan om tot een keuze voor een nieuwe opleiding te komen?) Voor vrijdag 13 maart 2015 inleveren!

28 Gratis advies: Begin nu! Zorg ook zelf voor informatie! Vraag iets!
Kijk om je heen! Maak een weloverwogen keuze!

29 Contact : Decaan: Koen Smeets Telefoon: 077- 3590329
of via algemeen nr school

30 VRAGEN

31 Op zoek naar een opleiding Terug naar de teamleiders:
Voor iedereen: Veel succes! Op zoek naar een opleiding Terug naar de teamleiders:

32 Naar de mentor/coach… Linda van de Bool (4BBA) C2.05
Mario de Vriend (4BBB) C2.16 Brenda Peulen (4BBC) C2.14 Elma Thomassen (4BBC) C2.30 Koen Smeets (4BBA en 4BBC) C2.10 Ellis Vennekens (4KBA-BT) Afwezig Louis Peters (4KBA-IE/ET) B0.23 Piet Mestrom (4KBA-MT + 4KBB-VT) C2.29 Wil Thijssen (4KBB-HA) C2.03 Franca Peulen (4KBC) C2.05


Download ppt "Ouderavond 4BBL / 4KBL - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google