De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Israelzondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Israelzondag."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Israelzondag

2 De Heere, de heerser der aarde, zegt: Israël, Israël, eens zal u de wereld aanvaarden en weten, waarom Ik u spaarde. Dan komt, zonder stokken of zwaarden men tot u: Het ga u wel!

3 Eens zullen de mensen het weten en roepen van stad tot stad: De God op de Sion gezeten is de Enige! Laat ons vergeten de haat onzer twisten en veten en gaan wij naar Hem op pad!

4 God zegt: In het laatste der dagen, dan zullen, o Israël, de volken u vinden en vragen: vergeef wie u hebben geslagen! en Ik zal hen met zich doen dragen mijn zegen, het ga hun wel.

5 Eens zullen zij 1 uit de joden aangrijpen, die in hun waan zich aan u vergrepen, u doodden, en zeggen: Ach, zie onze noden; met u is de God aller goden, o mens, laat ons met u gaan!

6 Eens zullen de volken u eren, o volk dat Ik heb gesticht; eens zullen die 't aardrijk regeren tot Mij en elkaar zich bekeren, dan wordt in mijn stad, spreekt de Heere, 't verzoeningsmaal aangericht.

7

8 Blij met de WET

9

10 Hoor Israël, de HEERE, enig is onze God - Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

11 Laat voor dit woord des HEEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat.

12 Gij zult het aan den lijve meedragen, op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven, alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis. Looft God, o gij verlosten, looft God! Hij brengt u thuis!

13

14

15

16

17 Wel thuis, goede zondag! Vanavond dienst uur


Download ppt "Welkom Israelzondag."

Verwante presentaties


Ads door Google