De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken."— Transcript van de presentatie:

1 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 1 Georganiseerde criminaliteit: analyse, dreiging en aanpak Prof. Dr. Tom Vander Beken Wetenschappelijke Nascholing Universiteit Gent, 18 januari 2008

2 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 2 Intro “Since the plotters were flexible and resourceful, we cannot know whether any single step or series of steps would have defeated them. What we can say with confidence is that none of the measures adopted by the U.S. government from 1998 to 2001 disturbed or even delayed the progress of the al Qaeda plot. Across the government there were failures of imagination, policy, capabilities, and management. The most important failure was one of imagination. We do not believe leaders understood the gravity of the threat.” (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004: 9)

3 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 3 Overzicht 1. Georganiseerde criminaliteit: spook en dreiging 2. Meten en doen: analyse en beleid 3. Risico, dreiging, schade en kwetsbaarheid 4. Instrumenten om (georganiseerde) criminaliteit te « meten » 5. Toekomst en criminaliteitsanalyses 6. Georganiseerde criminaliteit in België. Wat? 7. De rondtrekkers: een geval apart? 8. Conclusies

4 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 4 1. Georganiseerde criminaliteit: spook en dreiging Georganiseerde criminaliteit als prioriteit op de veiligheidsagenda. Associaties met « zware » en « bedreigende » criminaliteit waarvoor speciale maatregelen gerechtvaardigd zijn. Geen overeenstemming over wat het precies is, wel dat het gaat over het samenplegen van ernstige misdrijven met een zekere bestendigheid waarbij er (minstens) bereidheid bestaat om gebruik te maken van geweld, corruptie of andere afschermingstechnieken. De nadruk ligt niet op het soort misdrijf (moord, diefstal, fraude – ernstig volstaat) maar op de wijze waarop het wordt gepleegd (« georganiseerd »). Definitie als kompas. Spokenjagen voor criminologen?

5 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 5 2. Meten en doen: analyse en beleid a. Waarom analyses van criminaliteit? b. Wat moeten/willen we weten?

6 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 6 2a. Waarom analyses van criminaliteit? Criminaliteit/veiligheid is belangrijk voor vele beleidsvoerders. Opdat een geschikt antwoord geleverd zou kunnen worden t.a.v. het fenomeen, is het noodzakelijk dat de beleidsvoerders geïnformeerd worden ( preventief en/of repressief, operationeel, tactisch en strategisch). Analyses hebben tot doel kennis en inzicht te verschaffen, niet louter informatie te verschaffen. Analyses moeten helpen prioriteiten te stellen.

7 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 7 2b. Wat moeten/willen we weten? Het aanleveren van kennis over criminaliteitsfenomeen is: meer dan het rapporteren over de activiteit van de wetshandhavingsdiensten: (on)beduidende activiteit van de wetshandhavers kan (on)beduidende fenomenen “creëren”; ideeën aanreiken om vooruit te denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen (meer dan een rapport over de situatie van vorig jaar); niet alleen cijfers aanreiken over daders/verdachten, groepen of activiteiten maar een rangschikking van deze elementen om verschillen aan te tonen in ernst, gevaarlijkheid, …en inzicht verlenen in het risico en dreiging van criminaliteit, de schade daardoor veroorzaakt en de kwetsbaarheid van de omgeving.

8 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 8 3a. Risico, dreiging, schade en kwetsbaarheid Het risico is de kans dat gedrag (een gebeurtenis) zich voordoet dat ongewenst (doelstelling) is. De dreiging van criminaliteit hangt af van de mogelijkheden van de potentiële wetsovertreders (capability) en hun bereidheid om criminaliteit te plegen (intent). De schadelijkheid van de criminaliteit hangt af de (economische, emotionele, fysieke, intellectuele, politieke) negatieve gevolgen van de realisatie van de dreiging. De kwetsbaarheid hangt af van de mogelijkheden tot criminaliteit die de omgeving deze potentiële wetsovertreders biedt.

9 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 9 3b. Risico, dreiging, schade en kwetsbaarheid DREIGING (daders) RISICOKWETSBAARHEID (omgeving) SCHADE (maatschappij)

10 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 10 4. Instrumenten om (georganiseerde) criminaliteit te « meten » Er bestaan verschillende mogelijkheden om « zinvolle » analyses van (georganiseerde) criminaliteit te maken, vanuit (een combinatie van) verschillende invalshoeken: a. Dreiging b. Kwetsbaarheid c. Schade d. Risico

11 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 11 4a. Dreigingsanalyses De doelstelling is het meten van de bereidheid (intent) en de mogelijkheden (capability) van de daders of groepen en deze te rangschikken volgens hun gevaarlijkheid …). KNOWLEDGE RESOURCES RISK CAPABILITY EXPECTATION DESIRE INTENT HARM THREAT

12 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 12 4b. Kwetsbaarheidstudies De doelstelling is het detecteren van zwakke punten in de (legale) omgeving die misbruikt zouden kunnen worden door (georganiseerde) criminaliteit (geen beïnvloeding door wetshandhavingsactiviteit): Kwetsbaarheidstudies van economische sectoren (IRCP- studies diamant, transport, afval,…); Omgevingsanalyses die politieke, economische, sociale, technologische en environmentele (PESTE) evoluties gebruiken om (toekomstige) criminaliteitstrends in kaart te brengen; Scenario studies over « onzekerheden »; Crime proofing studies over wetgeving en producten;…

13 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 13 4c. Schadelijkheidsanalyses De doelstelling ligt bij het evalueren van de gevolgen (harm) veroorzaakt door (georganiseerde) criminaliteit. Rangschikken van fenomenen/groepen/kwetsbaarheden in functie van hun schadelijke gevolgen; Moeilijk en veel kritiek mogelijk: wat is schadelijkheid (economisch, emotioneel, fysiek, intellectueel, politiek…)? hoe meet en vergelijkt men dit? Voorbeelden: Benadering in het VK (NCIS en SOCA)

14 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 14 4d. Risico analyses De doelstelling is het risico te analyseren, waarbij analyses van dreiging, kwetsbaarheid en schadelijkheid worden gecombineerd. Dit is een « ideaal » model want het: combineert analyses van het fenomeen (dreiging), de mogelijkheden voor criminaliteit in de omgeving (kwetsbaarheden) en van de schadelijkheid; en geeft kennis aan beleidsvoerders die niet enkel gebaseerd is op de activiteit van wetshandhavers zodat het gemakkelijker wordt prioriteiten te stellen op het vlak van preventie en repressie.

15 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 15 5. Toekomst en criminaliteitsanalyses a. Omgevingsanalyses overschat b. Werken met onzekerheden: scenario’s c. Criminaliteitscenario’s voor Europa

16 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 16 5a. Omgevingsanalyses overschat Omgevingsanalyses gaan ervan uit dat het: 1. mogelijk is belangrijke trends in de samenleving te dedecteren waarvan aangenomen wordt dat zij zich in de toekomst verder zullen zetten (voorspelling) 2. mogelijk is deze trends aan een criminaliteitsbeeld te linken (causaal verband) Dit is heel moeilijk vol te houden gezien de complexiteit van de maatschappelijke ontwikkelingen én van criminaliteit. Het voorspellen en unilateraal verbanden leggen is eerder een « kunst » dan een wetenschap. Bovendien stelt het de toekomst als statisch en onontkoombaar (belang voor beleidsmaker?) voor.

17 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 17 5b. Werken met onzekerheden: scenario’s De scenario-techniek laat toe na te gaan of men voorbereid is op mogelijke toekomstige situaties. Scenario’s stellen niet één bepaalde toekomst voor maar verschillende alternatieve werelden, waarop al dan niet geanticipeerd kan worden. Uitgangspunt zijn belangrijke « onzekerheden » die als een toekomstig verhaal worden uitgewerkt.

18 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 18 5c. Criminaliteitscenario’s voor Europa Dreiging (criminele groepen): toegang tot technologie en de rol van de publieke sector: Desperate violence, Hide and seek, Traditional variety en Cyber strategies ; Kwetsbaarheid (legale economie): de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en de regulering van economische sectoren: E sectors, Fortress Europe, Sieve en Fragmented vulnerability. (voorbeelden uit T. Vander Beken, ed., European Organised Crime Scenarios for 2015, 2006)

19 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 19 6. Georganiseerde criminaliteit in België. Wat? Een dalend aantal criminele organisaties (300 in 2002, 224 in 2006) Met slechts 5-9 leden, 30-39 jaar oud 41,8% Belgen, 12,3% Nederlanders, 4,6% Italianen, 4,3% Roemenen, … In toenemende mate horizontale structuur Vooral vermogenscriminaliteit (27,6%), financieel economische delicten (21,4%) drugs (17,8%), mensenhandel (9,8%)

20 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 20 7. De rondtrekkers: een geval apart? a. De rondtrekkers ontdekt b. Terechte beleidsaandacht? c. Mobiliteitstheorieën onder druk? d. Resultaten onderzoek.

21 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 21 a. De rondtrekkers ontdekt Uit analyses van de « diefstallenplaag » door de politie komt halfweg de jaren ‘90 het fenomeen van de « rondtrekkende dadergroepen ». Dit zijn (laatste definitie) groepen: die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven en handelszaken, waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van werf(voer)tuigen plegen; Waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de voormalige Oostbloklanden of een sedentaire dadergroep uitmaken, en Opereren of aangestuurd worden vanuit het buitenland of de grote agglomeraties, en die een belangrijk aantal feiten op een groot gedeelte van het grondgebied plegen […].

22 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 22 b. Terechte beleidsaandacht? Ook in buurlanden (mobiel banditisme, Osteuropäische Tätergruppe, délinquance itinérante) in beeld. Is dit een groep die bijzondere (beleidsmatige) aandacht verdient? Zijn dit « andere » inbrekers dan degene die we tot nog kenden? Zij zijn een kwantitatief belangrijke groep (Bij meer dan 25% van alle inbraken van veelplegende bendes zijn Oost-Europese daders betrokken) Zijn zij echt ook speciaal « mobieler » dan andere inbrekers? – (BOF 2007-2010).

23 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 23 c. Mobiliteitstheorieën onder druk? De theorie van het « afstandsverval » stelt dat daders criminaliteit dicht bij hun verblijfplaats plegen en dat het aantal feiten dat ze plegen, afneemt met de afstand. Is deze theorie toepasbaar op de rondtrekkers? Methode: Onderzoek alle inbraken uit de politiedatabank 2002-2006 (140.619 feiten), dossieronderzoek, interviews daders,….

24 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 24 d1. Afstandsverval alle inbraken

25 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 25 d2. Nationaliteit (algemeen)

26 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 26 d3. Grootsteden en nationaliteit

27 www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium Tom.VanderBeken@UGent.be T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken – Georganiseerde Criminaliteit – Gent – 18 januari 2008 27 8. Conclusies Georganiseerde criminaliteit is een heel beleidsmatig concept dat heel moeilijk te meten is. Het louter tellen van wat wetshandhavingsdiensten in het verleden gedaan hebben is een dominante maar geen verdedigbare benadering. Risicoanalyse- en scenariotechnieken kunnen zinvollere uitspraken doen over (toekomstige) criminaliteitsdreigingen. Georganiseerde criminaliteit bestaat maar ziet er misschien anders uit dan vaak voorgesteld. Rondtrekkende dadergroepen bestaan ook en lijken in verschillende opzichten speciaal. Dit roept interessante (wetenschappelijke) vragen op.


Download ppt "Universiteitstraat 4, B-9000 Ghent, Belgium T +32 (0)9 264 69 39, F +32 (0)9 264 84 93 Prof. Dr. T. Vander Beken."

Verwante presentaties


Ads door Google