De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omgevingsvergunning Platform regionale steden en gemeenten, 11 maart 2015, Waregem Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omgevingsvergunning Platform regionale steden en gemeenten, 11 maart 2015, Waregem Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO."— Transcript van de presentatie:

1 De omgevingsvergunning Platform regionale steden en gemeenten, 11 maart 2015, Waregem Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO

2 VVSG - Wat komt aan bod? Voortraject Wat omvat de omgevingsvergunning? Bevoegdheidsverdeling Digitale afhandeling van de omgevingsvergunning Een aantal kleinere aspecten van de omgevingsvergunning Wanneer treedt de regelgeving in werking? Aandachtspunten bij voorbereiding omgevingsvergunning Ondersteuning en meer info Overleg regionale steden en gemeenten, Oudenaarde, 18 september 20142 -11-10-2015

3 VVSG - Omgevingsvergunning: een langlopend traject 2011: Startnota en Conceptnota. VVSG staat positief tegenover de omgevingsvergunning: mits resultaat van oefening meer bevoegdheden voor gemeenten betekent én gemeenten worden vergoed. 2013: voorontwerp van decreet omgevingsvergunning 2014: goedkeuring van decreet omgevingsvergunning 2014: voorontwerp omgevingsvergunningsbesluit 2015: lijst van gewestelijke en provinciale projecten Overleg regionale steden en gemeenten, Oudenaarde, 18 september 20143 -11-10-2015

4 VVSG - Wat is de omgevingsvergunning? NuStraks Stedenbouwkundige vergunningOmgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen VerkavelingsvergunningOmgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden MilieuvergunningOmgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit Meldingsplicht Ronde van Vlaanderen4 -16 april 2014 Toekomst: socio-economische machtiging (voor winkelvestigingen) natuurvergunning? onroerend erfgoed? nog andere …?

5 VVSG - Inhoud decreet & besluit Regelt wel: de procedures Voor een aanvraag in eerste aanleg en in adm. beroep Taakverdeling tussen overheden Als beide onlosmakelijk met elkaar verbonden, dan verplicht samen indienen (ontvankelijkheidsvoorwaarde, geen koppelingsregel meer) Regelt niet: Vergunningsplicht Inhoudelijk: beoordelingscriteria, voorwaarden Rechterlijk beroep: RvVb (voor beide aspecten) Handhaving wel ‘decr. handhaving omgevingsvergunning’ (HH milieu en RO dichter bij elkaar) Ronde van Vlaanderen5 -16 april 2014

6 VVSG - Bevoegdheidsverdeling Gemeenten principieel vergunningverlenende niveau Tenzij op een lijst van Vlaamse of prov. Projecten VL: oa gewestwegen, gebouwen met functie wonen, industrie en ambacht van minstens 50.000m2 buiten Antwerpen en Gent Prov: fietspaden binnen bovenlokaal fietsnetwerk, niet langs weg of waterweg gelegen, golfterreinen 8 tot 18 holes, gebouwen met handelsdeel minstens 15.000m2 buiten centrumsteden Tenzij klasse 1 Vlarem-inrichting: dan ook bouwaspect door provincie VVSG: maak lijst van gemeentelijke projecten voor als stedenbouwkundig aspect doorweegt op milieuaspect standpunt omgevingsvergunning6 -4/02/2015

7 VVSG - Digitale afhandeling van de omgevingsvergunning Digitale bouwaanvraag nu al mogelijk in enkele gemeenten Omgevingsvergunningsbesluit: Aanvraag kan digitaal verlopen Afhandeling moet digitaal verlopen Vlaamse overheid nog niet klaar met ‘Omgevingsloket’ VVSG: Koppel invoering omgevingsvergunning met digitale afhandeling ervan Digitaal indienen verplicht voor professionelen Overleg regionale steden en gemeenten, Oudenaarde, 18 september 20147 -11-10-2015

8 VVSG - VVSG standpunt gaat ook in op: Verduidelijk rol omgevingsambtenaar Aanplakking affiche: leg verantwoordelijkheid en bewijslast bij aanvrager Informatievergadering: leg verantwoordelijkheid bij vergunningverlener (dus niet altijd gemeente) Geen herinvoering advies RO in ontvoogde gemeenten Geef 30 dagen adviestermijn in vereenvoudigde procedure (= procedure zonder openbaar onderzoek) Overleg regionale steden en gemeenten, Oudenaarde, 18 september 20148 -11-10-2015

9 VVSG - In werking treding Decreet: minimaal 1 jaar voorbereidingstijd Verzameldecreet: minimaal 6 maanden voorbereidingstijd VVSG: jaar voorbereidingstijd blijft nodig Overleg regionale steden en gemeenten, Oudenaarde, 18 september 20149 -11-10-2015

10 VVSG - Wat kan een gemeente (al) doen? Optimaliseren vergunningstraject, waarom? Beter, geïntegreerd beoordelen van aanvraag Aandacht voor klantgerichte dienstverlening Krappe termijnen: 30 d ontvankelijk en volledigheid 60 d beslissing in vereenvoudigde procedure 105 d beslissing in gewone procedure 120 d beslissing met advies POVC 20 d advies in vereenvoudigde dossiers aan prov./Vl.Oh. (geen advies = geen beroep mogelijk) 30 d aktename meldingsplichtige handeling of exploitatie Hoe? andere organisatiewijze: Meer energie steken in het informele voortraject Andere werkorganisatie; bv frontoffice versus backoffice Nadenken over aanpassen organogram Aanpassing fysieke locatie van stedenbouwkundige en milieudienst: aparte diensten behouden of fysiek samenzetten Meer samenwerken, bv. herkennen onvolledige dossiers Ronde van Vlaanderen10 -16 april 2014

11 VVSG - Wat kan een gemeente (al) doen? Overwegen retributie voor analoge aanvragen Op papier indienen blijft mogelijk Gemeenten moeten deze inscannen Kunnen hiervoor een retributie ontvangen Hoogte afhankelijk van reële digitaliseringskost Criterium indien professionelen betrokken bij aanvraag: retributie bij analoog indienen Ronde van Vlaanderen11 -16 april 2014

12 VVSG - Wat kan een gemeente (nog) niet doen Eigen software aanpassen Regelgeving is nog niet definitief Omgevingsloket nog niet klaar Voorbereiden van: Diensten voorbereiden op digitaal afhandelen Digitaal in ontvangst nemen Digitaal adviezen aanvragen en lezen Digitale beslissing nemen Digitaal inzage en uitleg geven. College: ontvangst en ondertekening van digitale documenten, uitleg via projector Uitzondering: digitale bouwaanvraag Ronde van Vlaanderen12 -16 april 2014

13 VVSG - Ondersteuning Omgevingsvergunningscommissie (‘POVC’) Adviseert gemeenten bij meer ingewikkelde aanvragen (bv bij veel adviesinstanties of de voormalige klasse 1 bedrijven) Subsidie Gemeenten die instappen in het ‘Omgevingsloket', kunnen beroep doen op een éénmalige subsidie. Deze bedraagt tussen de 7.500 en 12.500 euro, afhankelijk van het aantal dossiers Vormingen: najaar 2015: door Vlaamse overheid Helpdesk door Vlaamse overheid Ronde van Vlaanderen13 -16 april 2014

14 Meer info of reacties: www.omgevingsloket.be en www.vvsg.be/omgeving Pocket: ‘Het omgevingsvergunningendecreet ontleed’, uitgeverij Politeia Xavier Buijs (RO) tel. 02-2115610 e: xavier.buijs@vvsg.be Steven Verbanck (milieu) tel. 02-2115612 e: steven.verbanck@vvsg.be www.omgevingsloket.be www.vvsg.be/omgevingxavier.buijs@vvsg.besteven.verbanck@vvsg.be


Download ppt "De omgevingsvergunning Platform regionale steden en gemeenten, 11 maart 2015, Waregem Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO."

Verwante presentaties


Ads door Google