De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei."— Transcript van de presentatie:

1 !ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei

2

3

4 Een avond en een nacht stilstaan bij vervolgde christenen De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

5 Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Op vrijdagavond 5 juni vanaf 19 uur tot 21 uur zal deze spreker eerst spreken voor kinderen van 10 - 13 jaar. Hij zal vertellen over de levens van kinderen uit de Vervolgde Kerk. Er zal ook gelegenheid zijn voor kinderen om jeugdboeken en andere spullen van Open Doors te kopen. Kinderen

6 Vanaf 22 uur zal deze spreker de Nacht van Gebed openen. Deze Nacht van Gebed zal doorgaan tot de volgende ochtend 6 uur. U bent niet verplicht om de hele nacht te blijven. Ook gedurende de nacht kunt u besluiten te komen. De bijeenkomst voor eerst kinderen en daarna voor volwassenen wordt gehouden in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 te Hardenberg (Heemse). U en jij zijn van harte uitgenodigd om bij deze avond en nacht aanwezig te zijn. Contactpersoon: Jannita Polman. Tel 0529-45 55 16 Volwassenen

7

8 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan Na de zegen zingen we Lb 381: 1, 2 Schriftlezing: Genesis 12 & 17 Tekst: Handelingen 2: 37-42

9 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

10 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

11 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

12 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

13 Gezang 381

14

15 Lezen van de Wet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

16 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

17 Gezang 381

18

19

20 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

21 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

22 Genesis 12: 1 - 3 Abram naar Kanaän 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

23 Genesis 17: 1 - 8 Verbond tussen God en Abram 1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn.

24 Genesis 17: 1 - 8 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu alsvreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

25 Handelingen 2: 37 - 42 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van JezusChristus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’

26 Handelingen 2: 37 - 42 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

27 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

28 Psalm 87 Op Sion ligt al sinds een ver verleden de stad van God, de vesting van de HEER. Alleen al van de poorten houdt hij meer dan van de pracht en praal van Jakobs steden. ‘Rahab heb ik nooit uit het oog verloren, ook Filistea, Tyrus, Babylon en Nubië, elk volk onder de zon is hier in Sion, stad van God, geboren.’

29 Psalm 87 De hele wereld zal van Sion horen: ‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.’ De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: ‘Dit volk is ooit in deze stad geboren.’ ‘Hier in de stad van God is het begonnen’, zo zingen alle volken in refrein al dansend van geluk, van groot tot klein: ‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

30 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

31 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

32 Gezang 360

33

34

35

36

37

38 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

39  Vandaag  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Psalm 96: 1, 2, 6

40 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

41 Psalm 96

42

43

44 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Liedboek 381: 1, 2  Wet  Liedboek 381: 3, 4, 5  Gebed  Lezen: Genesis 12: 1 - 3 Genesis 17: 1 - 8 Handelingen 2: 37 – 42  Psalm 87 (berijming levensliederen)  Preek  Liedboek 360  Gebed  Collecte  Psalm 96: 1, 2, 6  Zegen

45

46 Tot vanmiddag om 16:30 Met Ds. Blijdorp In het Morgenlicht


Download ppt "!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google