De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond 19.30 uur: welkom. De heer Louter: conrector De heer Van Gorkum: decaan. Mevrouw Tijssen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond 19.30 uur: welkom. De heer Louter: conrector De heer Van Gorkum: decaan. Mevrouw Tijssen:"— Transcript van de presentatie:

1 4 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM

2 Programma van de avond 19.30 uur: welkom. De heer Louter: conrector De heer Van Gorkum: decaan. Mevrouw Tijssen: coördinator 20.00- 21.00 uur - gesprek met de mentoren: H4a: dhr. Hupjé H4b: mevr. Hettema H4c: mevr. Crince le Roy H4d: dhr. van den Broeck H4e: mevr. Koper H4f: mevr. van de Vegt H4g: mevr. Surup

3 Oriëntatie op Studie en Beroep (1) Het Toekomstdossier Qompas studiekeuze begeleid door de mentor tijdens de mentorlessen. Opbouwen van een (punten) dossier d.m.v. het bezoeken van hogescholen, meelopen in bedrijven etc. Vrij vragen voor dit soort activiteiten kan via een vrijvraagdocument. Na de activiteit binnen een week een osb-formulier (link op schoolsite>decanaat) havo inleveren bij de mentor.

4 Oriëntatie op Studie en Beroep (2) Opleidingenmarkt voor havo 4 (dit schooljaar een probleem) Beroepenmarkt op het Corderius College (niet verplicht, wel gewenst) OSB-dossier is een handelingsdeel waarbij er in april van het schooljaar havo 5 40 punten behaald moeten zijn. In havo 3 zijn dat er 10, in havo 4 20, en in havo 5 dan nog 10 punten

5 De Tweede Fase volgens HNE: Magister Samenwerkend leren Planningsvaardigheden Medeverantwoordelijkheid Begeleiding door mentor Begeleiding door vakdocent

6 Toetsing in HAVO 4 Alle toetsen zijn onderdeel van het schoolexamen (SE) Schoolexamens: theoretische toetsen (T) en praktische opdrachten (PO) Verzamelcijfer Handelingsdelen Overzicht van alle SE’s: in PTA.

7 Rapportage 3 rapportperiodes; 4 onderwijsblokken, 4 SE- periodes. Tussenrapportage Docentenspreekuur na rapport 1 en 2; resp. op 7/8 december en 16/17 maart. Bevordering naar havo 5 op basis van de eindexamenregeling.

8 Eindexamenregeling Overgang op basis van: Nederlands, Engels, de vier profielvakken, vak(ken) in de vrije ruimte, combinatiecijfer. Nederlands, Engels, wiskunde: maximaal 1x een 5. Bij 1x een 5: geen compensatie nodig. Bij 1 x 4 / 2 x 5 / 1x 4+1 x 5: alle onvoldoendes compenseren. Rekenen: handelingsdeel

9 Examenperiodes 4 SE-periodes (laatste week van ieder blok) 2 herkansingsperiodes: - na SE 2 (over de SE’s van de eerste twee blokken) - na SE4 (over de SE’s van de laatste twee blokken)

10 Herkansingen/ examenreglement. Twee herkansingen in havo 4 Herkansbaar? Zie PTA. Regels omtrent examenzaken: examenreglement. Per vak slechts 2 herkansingen! Afwezig bij een SE? Herkansing vervalt.

11 Valkuilen in havo 4 “Ik ben te laat begonnen…..” “Dat doe ik volgend jaar wel (OSB)…” “Ik kon het niet op tijd inleveren……” “Ik was ziek dus dat wist ik niet….” “Nee hoor, in havo 4 heb je geen huiswerk” “Dat lag aan mijn groepje….”

12 Werkweek 12 t/m 16 oktober 2015 Bestemmingen: Lyon, Berlijn, Kopenhagen, Praag, Zuid-Engeland, Oostenrijk (sport). Doelen: CKV: ontmoeting met een andere cultuur, museumbezoek, historische gebouwen en kunstwerken. Samenwerking en plezier.

13 Werkweek Gedragsregels, ook ondertekend in brief: Iedere leerling voelt zich verantwoordelijk voor het goede verloop van de reis en kan daarop worden aangesproken. De leerling houdt zich aan de huisregels van de verblijfslocatie en de activiteitenorganisatie. De leerling houdt zich aan de met de groep gemaakte afspraken (bijvoorbeeld met betrekking tot tijden dat je je moet melden). Het is niet toegestaan om op eigen initiatief (zonder toestemming van de begeleiders) zich te onttrekken aan de geplande activiteiten van het programma. Leerlingen gaan nooit alleen op pad. In de groepjes heeft tenminste 1 leerling een mobiele telefoon bij zich zodat iedereen altijd bereikbaar is voor de begeleiders. Het bezitten, gebruiken en/of aanschaffen van alcohol en drugs is niet toegestaan.

14 Werkweek Informatieformulier - reisdocumenten - contactgegevens ouders - verzekering - medicijngebruik - gedragsregels Programma thuisblijvers

15 Ontmoeting met de mentoren H4alokaal 204: dhr. Hupjé H4blokaal 205: mevr. Hettema H4clokaal 215: mevr. Crince le Roy H4dlokaal 216: dhr. v/d Broeck H4elokaal 217: mevr. Koper H4flokaal 218: mevr. v/d Vegt H4glokaal 219: mevr. Surup


Download ppt "4 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond 19.30 uur: welkom. De heer Louter: conrector De heer Van Gorkum: decaan. Mevrouw Tijssen:"

Verwante presentaties


Ads door Google