De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijke Revolutie, Verlichting en Franse Revolutie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijke Revolutie, Verlichting en Franse Revolutie"— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijke Revolutie, Verlichting en Franse Revolutie
Par 1: De Wetenschappelijke Revolutie

2 Oude “nieuwe” zaken Al bij de Grieken zag men twee soorten van wetenschap Denken; het rationalisme. Het experiment; empirisme; het experimenteren.

3 Rationeel optimisme Onderzoekers (lees: verlichters) in de 18e eeuw vormen een andere visie op onderzoek en kijk op de wereld Met verstand Benaderen Onderzoek Hierdoor zou de kennis toenemen en maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost

4

5 Verschillen met de middeleeuwse denkwijze
Voor mensen in de middeleeuwen was hun leven veelal een voorbereiding op het hiernamaals Verlichters vonden dat je ook in dit leven gelukkig moest kunnen zijn Herkenbaar vanuit de Renaissance Deze denkwijze kent nogal wat consequenties: Een echte verlichter wil dus de wereld in positieve zin veranderen

6 Veranderingsdenken Een aantal zaken waren hierbij van wezenlijk belang
Vrijheid is het hoogste goed Van meningsuiting Van geloof Van drukpers Van handel en nering Vrijheid eist wijziging van de sociale verhoudingen Gevolg Verlichters streden tegen allerlei maatschappelijke misstanden

7 Verlichters en godsdienst
De meeste verlichters ontkende het bestaan van God en de schepping niet, maar God bemoeide zich na Zijn Werk niet meer met het aardse alles op aarde werd bepaald door natuurkrachten en kon ook alles zodanig begrepen/verklaard worden Daarnaast was er ook een groep twijfelaars De agnosten; bestaat Hij echt? Bewijs? Tevens vond een groep verlichters dat de religies/godsdiensten van oorsprong uit de natuur voortkwamen En zodoende alle de zelfde basis hadden, hetgeen inhield dat je verdraagzaam t.a.v. andere godsdiensten moest zijn

8 Keerzijde Ontwikkelingen in de wetenschap konden bijdragen aan de Ontwikkelingen in de wetenschap brachten ook nieuwe technologie voort Nieuwe techniek kan ook zelf haar eigen weg vinden. Ook toevalligheden (toevallige ontdekkingen) leiden tot nieuwe techniek. Daar waar wetenschap en techniek konden bijdragen aan de samenleving, kon ook het omgekeerde plaatsvinden. Nieuwe techniek levert nieuwe wapens en verdedigingstechnieken. Het Westen startte hierdoor Grote oorlogen Grote veroveringen over de gehele wereld

9 Leonardo da Vinci deed o. a
Leonardo da Vinci deed o.a. onderzoek naar de anotomie van het menselijk lichaam Coupernicus bedacht een theorie waarbij de zon centraal staat en niet de aarde

10 Huiswerk HB, opdracht Galilei (p. 46)


Download ppt "Wetenschappelijke Revolutie, Verlichting en Franse Revolutie"

Verwante presentaties


Ads door Google