De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg PTA Overgang klas 3 naar klas 4 Informatie en contact Magister Rekenen Pauze Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg PTA Overgang klas 3 naar klas 4 Informatie en contact Magister Rekenen Pauze Programma."— Transcript van de presentatie:

1

2 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 PTA Overgang klas 3 naar klas 4 Informatie en contact Magister Rekenen Pauze Programma

4 Na de pauze: Studiebegeleiding klas 3 Nabespreking/kennismaking mentor VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma

5 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma Toetsing en Afsluiting PTA Regeling van alles wat met Schoolexamen te maken heeft Beschrijving schoolexamen onderdelen per vak Overgangsregeling Toetsroosters

6 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Over naar klas 4: Rapportcijfers Overgang 3 naar 4 hoogstens drie onvoldoendes hoogstens 5 manco’s voldoen aan eisen vakkenpakket

7 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Eisen vakkenpakket Overgang 3 naar 4 1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. 2 x 5 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. Nederlands bespreken! Alle schoolexamenonderdelen van klas 3 afgerond!!

8 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Informatie en contact

9 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Thema-voorstelling Theater SMOAR 14 oktober SPREEKAVONDEN: dinsdag 8 december en dinsdag 12 april VOORLICHTINGSAVOND ‘KEUZES’ : 5 april 2016 In april 2016 kiezen leerlingen een definitief vakkenpakket voor klas 4

10 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Website (http://www.dockinga.nl) nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz.

11 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Magister (cijfers, studiewijzers, absentie, huiswerk, toetsen)

12 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Magister Inloggen via website of https://dockinga.magister.nethttps://dockinga.magister.net Voor vragen: zie algemene website onder ‘Magister’ Magister

13 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Nieuwsbrieven 4 keer per jaar Verspreiding via mail en website.

14 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Facebook (DockingaCollege-VmboGT) nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz.

15 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Twitter (DockingaVmboGT) nieuws en informatie enz.

16 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Contact: Studiecoach Teamleider Counseling Conciërge Decaan Docenten Spreekavonden

17 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Huiswerk

18 Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis. Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (NB: afmelden voor Schoolexamens zie Examenreglement

19 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg REKENONDERWIJS KLAS 3 1 uur per week rekenles  Got-it (meekijken gewenst!) Hulples voor uitvallers (incidenteel) In januari deelname proef op som Selectie: reguliere of aangepaste toets Landelijke rekentoets 1e afname maart, 2 e afname juni (in klas 4 nog 2 kansen)

20 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg REKENONDERWIJS KLAS 3 Aangepaste toets : -Selectie van leerlingen (VAS, Got-it, proef op de som, enz) -Extra tijd; -Minder opgaven; -Gebruik rekenkaart (hulpmiddel); -Aantekening op certificaat; -Pas op: kan bepaalde vervolgopleidingen blokkeren

21 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pauze

22 Indeling studiebegeleiding coach POB Dirk Akkermans 3AWAH Siebe Feenstra 3AJOD Gerbrich van Kammen 3AKIJ Thijs Haakma 3B Olaf Atema 3A Simon van der Goot 3A Sil van der Land 3A Janita Hoeksma 3B Demi van der Bij 3A Melanie Hiemstra 3A René Meinema 3A Patrick Hoekstra 3B Wilko Boersma 3A Dewi van der Hoek 3A Tessa Kerkstra 3B Symen Johannes Hoekstra 3B Alisa van Dijk 3A Sigrid Hoekstra 3A Sytse Koree 3B Jannes Doede Hofman 3B Rudmer Dijkstra 3A Maik de Jong 3A Jelle Okma 3B Wessel Hoogterp 3B Hedzer Douma 3A Edzer Kalsbeek 3A Auke Pietersma 3B Sanne de Jager 3B WEA Jacob-Wieb Visser 3D Jorick van der Hoek 3C Esmée Pranger 3B Pieter Joute Meinema 3D Noa Vrieswijk 3B Jelle Jelsma 3C Hanna Slager 3B Luuk Minnema 3D Marrit Waaksma 3B Sander de Jong 3C Femke Slagman 3B Eline Post 3D Femke Dijkstra 3B Patrick Koonstra 3C Timo Verweij 3B Julia Ringnalda 3D Rutger Feddema 3B Rosanne Lalkens 3C Noah Visser 3B Edser Slager 3D Jens van der Werff 3B Nykle Jacob Lawerman 3C Anna Pytsje Waaksma 3B Maria Tomey 3D Petronella de Graaf 3B Klaas Lei 3C Ytzen Zijlstra 3B Hidde Torensma 3D BAW Sjoukje Femke Dijkstra 3CSRJ Sietse van der Meulen 3AZYE Kenrick van der Meer 3C Noa Faber 3C Jitse Mos 3A Anne Marit van der Meulen 3C Pytrik Feddema 3C Nykle Prins 3A Theun Nicolai 3C Elisa Fopma 3C Kim Rozenga 3A Tineke Plante 3C Rudy Grevink 3C Christina Sluymer 3A Tijmen Plutschouw 3C Nathalja de Haan 3C Lobke de Vries 3A Simon Torensma 3D Sjoerd Hietkamp 3C Christie Wiersma 3A Melissa van der Veen 3D Bjarne Beckers 3D Erik Zuidema 3AHessel Wilman3D Damon Boelens 3D Roan Reekers 3C Marten Wouda 3D Jesse Broersma 3D Janco Reitsma 3C Gauke Zijlstra 3D Dyan Damstra 3D Gonne Sikkema 3C Niels van der Aar 3B Arnold Hiemstra 3D Arjan Stormer 3C Sanne-Maike Bangma 3B Wilco Holwerda 3D Brent Sytsma 3C Musa Boersma 3B Marcel Kooistra 3D Alle Sytze Talsma 3C Wen Hao Foo 3B Nanda Tienstra 3C


Download ppt "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg PTA Overgang klas 3 naar klas 4 Informatie en contact Magister Rekenen Pauze Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google