De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Dockingacollege

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Dockingacollege"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Dockingacollege
VMBO-GT Welkom op het Dockingacollege VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

2 Programma VMBO-GT • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4
• Informatie en contact • Magister • Rekenen Pauze VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 Programma VMBO-GT Na de pauze: • Studiebegeleiding klas 3
• Nabespreking/kennismaking mentor VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

4 PTA VMBO-GT Programma Toetsing en Afsluiting
• Regeling van alles wat met Schoolexamen te maken heeft • Beschrijving schoolexamen onderdelen per vak • Overgangsregeling • Toetsroosters VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

5 VMBO-GT Overgang 3 naar 4 Over naar klas 4: Rapportcijfers
• hoogstens drie onvoldoendes • hoogstens 5 manco’s • voldoen aan eisen vakkenpakket VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

6 VMBO-GT Overgang 3 naar 4 Eisen vakkenpakket
1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. 2 x 5 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. Nederlands < 5 -> bespreken! Alle schoolexamenonderdelen van klas 3 afgerond!! VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

7 Informatie en contact VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

8 VMBO-GT Thema-voorstelling Theater SMOAR 14 oktober SPREEKAVONDEN:
dinsdag 8 december en dinsdag 12 april VOORLICHTINGSAVOND ‘KEUZES’ : 5 april 2016 In april 2016 kiezen leerlingen een definitief vakkenpakket voor klas 4 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

9 VMBO-GT Website • nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz.
(http://www.dockinga.nl) • nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

10 VMBO-GT • Magister (cijfers, studiewijzers, absentie, huiswerk, toetsen) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

11 Magister Magister • Inloggen via website of https://dockinga.magister.net • Voor vragen: zie algemene website onder ‘Magister’ VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

12 VMBO-GT • Nieuwsbrieven • 4 keer per jaar
• Verspreiding via mail en website. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

13 VMBO-GT Facebook • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz.
(DockingaCollege-VmboGT) • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

14 VMBO-GT Twitter • nieuws en informatie enz. (DockingaVmboGT)
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

15 VMBO-GT Contact: • Studiecoach • Teamleider • Counseling • Conciërge • Decaan • Docenten • Spreekavonden VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

16 Huiswerk Gemiddeld 1 uur per dag
VMBO-GT Huiswerk Gemiddeld 1 uur per dag VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

17 VMBO-GT Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge
Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis. Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (NB: afmelden voor Schoolexamens zie Examenreglement VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

18 VMBO-GT REKENONDERWIJS KLAS 3
1 uur per week rekenles  Got-it (meekijken gewenst!) Hulples voor uitvallers (incidenteel) In januari deelname proef op som Selectie: reguliere of aangepaste toets Landelijke rekentoets 1e afname maart, 2e afname juni (in klas 4 nog 2 kansen) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

19 VMBO-GT REKENONDERWIJS KLAS 3 Aangepaste toets :
Selectie van leerlingen (VAS, Got-it, proef op de som, enz) Extra tijd; Minder opgaven; Gebruik rekenkaart (hulpmiddel); Aantekening op certificaat; Pas op: kan bepaalde vervolgopleidingen blokkeren VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

20 Pauze VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

21 Indeling studiebegeleiding
VMBO-GT Indeling studiebegeleiding coach POB Dirk Akkermans 3A WAH Siebe Feenstra JOD Gerbrich van Kammen KIJ Thijs Haakma 3B Olaf Atema Simon van der Goot Sil van der Land Janita Hoeksma Demi van der Bij Melanie Hiemstra René Meinema Patrick Hoekstra Wilko Boersma Dewi van der Hoek Tessa Kerkstra Symen Johannes Hoekstra Alisa van Dijk Sigrid Hoekstra Sytse Koree Jannes Doede Hofman Rudmer Dijkstra Maik de Jong Jelle Okma Wessel Hoogterp Hedzer Douma Edzer Kalsbeek Auke Pietersma Sanne de Jager WEA Jacob-Wieb Visser 3D Jorick van der Hoek 3C Esmée Pranger Pieter Joute Meinema Noa Vrieswijk Jelle Jelsma Hanna Slager Luuk Minnema Marrit Waaksma Sander de Jong Femke Slagman Eline Post Femke Dijkstra Patrick Koonstra Timo Verweij Julia Ringnalda Rutger Feddema Rosanne Lalkens Noah Visser Edser Slager Jens van der Werff Nykle Jacob Lawerman Anna Pytsje Waaksma Maria Tomey Petronella de Graaf Klaas Lei Ytzen Zijlstra Hidde Torensma BAW Sjoukje Femke Dijkstra SRJ Sietse van der Meulen ZYE Kenrick van der Meer Noa Faber Jitse Mos Anne Marit van der Meulen Pytrik Feddema Nykle Prins Theun Nicolai Elisa Fopma Kim Rozenga Tineke Plante Rudy Grevink Christina Sluymer Tijmen Plutschouw Nathalja de Haan Lobke de Vries Simon Torensma Sjoerd Hietkamp Christie Wiersma Melissa van der Veen Bjarne Beckers Erik Zuidema Hessel Wilman Damon Boelens Roan Reekers Marten Wouda Jesse Broersma Janco Reitsma Gauke Zijlstra Dyan Damstra Gonne Sikkema Niels van der Aar Arnold Hiemstra Arjan Stormer Sanne-Maike Bangma Wilco Holwerda Brent Sytsma Musa Boersma Marcel Kooistra Alle Sytze Talsma Wen Hao Foo Nanda Tienstra VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg


Download ppt "Welkom op het Dockingacollege"

Verwante presentaties


Ads door Google