De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE WELKOM. Psalm 1: 1  Welzalig wie niet volgt der bozen raad,  niet op wet der goddelozen staat,  wie ook niet zit waar spotters samenscholen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE WELKOM. Psalm 1: 1  Welzalig wie niet volgt der bozen raad,  niet op wet der goddelozen staat,  wie ook niet zit waar spotters samenscholen,"— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE WELKOM

2 Psalm 1: 1  Welzalig wie niet volgt der bozen raad,  niet op wet der goddelozen staat,  wie ook niet zit waar spotters samenscholen,  maar wandelt op de weg door God bevolen,  Wie ‘s HEREN wet zijn grote vreugde acht,  Haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

3 Psalm 1: 2  Hij is gelijk een altijd groene boom,  die men geplant heeft aan een waterstroom,  die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,  geen blad verwelkt in hete zomerdagen.  De HERE zegent hem met overvloed,  Zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

4 DE BERGREDE GEBED

5 DE BERGREDE EEN VRAAG De Bergrede heet in het Engels – sermon on the mount – preek op de berg Bij welke tekst(en) uit het Oude Testament is dit een preek? 1 of 2 bedenken

6 DE BERGREDE EEN ANTWOORD Psalm 1 Gelukkig De wet + overdenken De boom Het gericht

7 DE BERGREDE Opdracht 1.1.1 Invullen Bespreek kort met een ander Korte inventarisatie

8 DE BERGREDE Opdracht 1.1.2 Invullen Bespreek kort met een ander Korte inventarisatie

9 DE BERGREDE Opdracht 2.1.1 Twee Bijbels naast elkaar:

10 DE BERGREDE Kindermoord Eerst (enig) geboren zoon Door het water In de woestijn Bij de berg De wet Pleeg geen moord Kindermoord Eerst (enig) geboren zoon Door het water In de woestijn Bij de berg De wet Pleeg geen moord

11 DE BERGREDE Opdracht 2.1.1 Conclusie Jezus is de Nieuwe Mozes (Deuteronomium 18:15-18) De leerlingen zijn het Nieuwe Israël

12 DE BERGREDE Opdracht 2.2.1 Bekijk één of twee van de genoemde teksten

13 DE BERGREDE Opdracht 2.2.1 Bekijk één of twee van de genoemde teksten Punt 1 = oproep tot bekering Punt 2 = belofte van het koninkrijk

14 DE BERGREDE Matteüs 28:18-20 en de Bergrede De berg Het koninkrijk Het onderwijs De zegen God met ons

15 DE BERGREDE De opbouw van De Bergrede Niet > een verzameling teksten met verschillende onderwerpen Wel > zeer zorgvuldig opgebouwd! De plaats De oproep De profeten De wet en de profeten

16 DE BERGREDE Overzicht

17 DE BERGREDE Opdracht 3.2.1 De bekering Invullen – delen – bespreken

18 DE BERGREDE Opdracht 3.2.1 De bekering Bekering is relationeel Kracht Verstand Ziel Hart Hoe intenser de relatie, hoe dieper de worsteling

19 Psalm 1: 3  Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint,  hij is als kaf dat wegwaait in de wind.  Hij houdt geen stand als het gericht zal komen  en heeft geen plaats temidden van de vromen.  God kent de weg van wie rechtvaardig is,  maar bozen komen om in de duisternis.


Download ppt "DE BERGREDE WELKOM. Psalm 1: 1  Welzalig wie niet volgt der bozen raad,  niet op wet der goddelozen staat,  wie ook niet zit waar spotters samenscholen,"

Verwante presentaties


Ads door Google