De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming Streekbeleid – Resoc/Serr-werking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming Streekbeleid – Resoc/Serr-werking"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming Streekbeleid – Resoc/Serr-werking
Beslissingen van de Vlaamse Regering

2 Totaal nieuw beleid vanaf 01/01/2016
06/03/2015 Conceptnota ‘Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname’ Totaal nieuw beleid vanaf 01/01/2016 Stopzetten van Loopbaan- en diversiteitsplannen Geen financiering meer vanuit Vlaanderen voor de inzet van de projectontwikkelaars: ontslag vanaf 5 oktober 2015

3 06/03/2015 Conceptnota ‘Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname’ Vragen Er zal een beperkte overgangsfase voorzien worden – welke? Welke communicatie naar de organisaties/bedrijven met een loopbaan- en diversiteitsplan? Welke begeleiding kan er nog voorzien worden voor de lopende plannen? Toekomst commissie diversiteit? Invulling rol en bevoegdheden van de SERR binnen dit nieuw gegeven? Wat met de diverse adviezen van de SERR? SERV-bespreking van 25 september 2015 over deze conceptnota?

4 Basisvoorwaarden tot Vlaamse steun:
06/03/2015 Conceptnota ‘Van subregionale structuren naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ Huidige financiering loopt verder tot 31/08/2016 Open projectoproep voorjaar 2016 Basisvoorwaarden tot Vlaamse steun: Visie op de (boven)lokale realiteit en hoe men de lokale noden inzake socio-economisch streekbeleid wil aanpakken Schaalgrootte: min inwoners + min. 5 steden en gemeenten Gezamenlijke inzet van lokale middelen (mensen en middelen) Betrokkenheid van lokale stakeholders en sociale partners Krachtige bestuurskrachtcompetenties Ervaring van het samenwerkingsverband en de ingezette mensen met de uittekening van een sociaal-economisch en werkgelegenheidsbeleid

5 Twee sporen binnen deze nieuwe beleidsvisie:
06/03/2015 Conceptnota ‘Van subregionale structuren naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ Twee sporen binnen deze nieuwe beleidsvisie: Vernieuwde partnerschappen met lokale besturen voor sociaal-economisch streekbeleid op voorwaarde van inzet van eigen middelen en expertise om te komen tot sterkere resultaten inzake streekbeleid en (boven)lokale werkgelegenheid en het gegeven dat dat de provincie(s) en sociale partners hierbij betrokken kunnen worden Vlaamse maatregelen en instrumenten inzetten voor een versterkt streek- en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid. Men krijgt de kans om ‘in te tekenen’ op Vlaamse beleidsmaatregelen en instrumenten en bepaalde vrijheidsgraden te bekomen op de manier waarop ze deze uitvoeren en welke actoren ze daarin een rol willen geven. Dit alles binnen het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

6 06/03/2015 Conceptnota ‘Van subregionale structuren naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ Vragen: Juiste timing en procedure van het traject naar een vernieuwd streekbeleid? Welke verhouding is er tussen de Vlaamse en lokale middelen? Vlaanderen erkent dat er minimale interactie is tussen het huidig streekoverleg SERR/RESOC) en het Vlaamse beleid. Welke engagementen neemt Vlaanderen ten aanzien van dit vernieuwd streekbeleid? Eigen maatregelen als inzet voor het vernieuwd streekbeleid – hoe gaat dat in de praktijk te werk gaan? Welke afstemming met andere beleidsdomeinen: sociale economie, ruimtelijke ordening, welzijn, mobiliteit, economie, innovatie, …

7 Bespreking – advies RESOC:
06/03/2015 Conceptnota ‘Van subregionale structuren naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ Bespreking – advies RESOC: Projectaanvraag op te maken voor de ganse regio Zuid-Oost-Vlaanderen Wat met Gavere en Oosterzele? Welke rol gaat de provincie in dit verhaal opnemen? Welke juridische vorm? Hoe voor te bereiden? Andere zaken …

8 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
SERR-RESOC Keizersplein 42 | 9300 Aalst | |


Download ppt "Hervorming Streekbeleid – Resoc/Serr-werking"

Verwante presentaties


Ads door Google