De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015. Opzet van de avond Welkom allemaal Welkom allemaal Algemene gang van zaken Algemene gang van zaken Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015. Opzet van de avond Welkom allemaal Welkom allemaal Algemene gang van zaken Algemene gang van zaken Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015

2 Opzet van de avond Welkom allemaal Welkom allemaal Algemene gang van zaken Algemene gang van zaken Inhoud van de vakken Inhoud van de vakken Overige zaken Overige zaken

3 De start Even wennen voor zowel leerlingen als juf. Even wennen voor zowel leerlingen als juf. Oefenen met je eigen werk nakijken. Oefenen met je eigen werk nakijken. Oefenen met zelfstandig werken, overleggen, soepele lesovergangen. Oefenen met zelfstandig werken, overleggen, soepele lesovergangen. Samen met de klas afspraken gemaakt. Samen met de klas afspraken gemaakt.

4 Zelfstandig werken Stoplicht op het bord Stoplicht op het bord Weekhulpjes Weekhulpjes Blokje op tafel Blokje op tafel Zelf nakijken Zelf nakijken Samen overleggen Samen overleggen Werken in een andere ruimte Werken in een andere ruimte

5 Weektaak Gaan we nog mee starten. Gaan we nog mee starten. Opdrachten sluiten aan bij wat de leerlingen in de lessen hebben geleerd. Opdrachten sluiten aan bij wat de leerlingen in de lessen hebben geleerd. Eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid.

6 De 3 instructieniveaus Leerlingen die de stof gemakkelijk vinden, gaan na een korte inleiding zelfstandig aan de slag. Leerlingen die de stof gemakkelijk vinden, gaan na een korte inleiding zelfstandig aan de slag. Daarna volgt de instructie voor de overige kinderen. Daarna volgt de instructie voor de overige kinderen. Leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma krijgen preteaching/verlengde instructie. Leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma krijgen preteaching/verlengde instructie.

7 Zorg Instructie op 3 niveaus Instructie op 3 niveaus Differentiatie; herhaling/verrijking Differentiatie; herhaling/verrijking Vastgelegd in groepsplannen Vastgelegd in groepsplannen Handelingsplannen gedrag/ dyslexie voor zorgleerlingen, worden besproken met ouders. Handelingsplannen gedrag/ dyslexie voor zorgleerlingen, worden besproken met ouders.

8 Rekenen Methode: WizWijs Werkboek en oefenboek Werkboek en oefenboek Doe-activiteit, begeleid leren, samenwerkend leren, zelfstandig werken Doe-activiteit, begeleid leren, samenwerkend leren, zelfstandig werken Van concreet naar formeel rekenen Van concreet naar formeel rekenen 3 deling: minimumniveau; basisniveau; verrijkingsniveau (oefenboek) 3 deling: minimumniveau; basisniveau; verrijkingsniveau (oefenboek) Toetsboek; individueel leerlingenoverzicht Toetsboek; individueel leerlingenoverzicht Herhaling en verrijking Herhaling en verrijking

9 Inhoud rekentaken Groep 4 Groep 5 Automatiseren t/m 10 Automatiseren t/m 10 Getallenlijn tot 100 Getallenlijn tot 100 Waarde van de getallen Waarde van de getallen Erbij en eraf t/m 100 Erbij en eraf t/m 100 Groeperen van hoeveelheden in tienen en eenheden (m.b.v. eierdozen, MAB-materiaal) Groeperen van hoeveelheden in tienen en eenheden (m.b.v. eierdozen, MAB-materiaal) Tafelsommen (eerst begrip, daarna oefenen.) Tafelsommen (eerst begrip, daarna oefenen.) Delen: wat is de helft en een kwart. Delen: wat is de helft en een kwart. Meten en meetkunde (maatbegrip, maatgevoel) Meten en meetkunde (maatbegrip, maatgevoel) Automatiseren Automatiseren Klokkijken Klokkijken Automatiseren erbij en eraf Automatiseren erbij en eraf Getallenlijn tot 1000 Getallenlijn tot 1000 Erbij en eraf t/m 1000. Erbij en eraf t/m 1000. Groeperen van hoeveelheden in honderden, tienen en lossen (m.b.v. geld) Groeperen van hoeveelheden in honderden, tienen en lossen (m.b.v. geld) Automatiseren tafels 1 t/m 10 Automatiseren tafels 1 t/m 10 Deeltafels met en zonder rest. Deeltafels met en zonder rest. Meer aandacht voor meten en meetkunde Meer aandacht voor meten en meetkunde Digitale tijd Digitale tijd Inhoud per blok: ouderpagina op www.wizwijs.nl

10 Taal Methode: Taal actief 8 thema’s in 1 leerjaar 8 thema’s in 1 leerjaar Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Elk blok duurt 4 weken Elk blok duurt 4 weken Toets einde week 3, hierna verrijken of remediëren. Toets einde week 3, hierna verrijken of remediëren. Na elke 2 blokken parkeerweek. Na elke 2 blokken parkeerweek. 2 x per jaar CITO woordenschat 2 x per jaar CITO woordenschat

11 Inhoud taal De volgende taalaspecten komen aan bod: luisteren luisteren spreken  gespreksvaardigheid spreken  gespreksvaardigheid stellen  teksten schrijven stellen  teksten schrijven woordenschat woordenschat taalbeschouwing  woord- en zinsbouw, lidwoorden, voorzetsels etc. taalbeschouwing  woord- en zinsbouw, lidwoorden, voorzetsels etc. informatie opzoeken  gebruik van woordenboek en andere hulpmiddelen informatie opzoeken  gebruik van woordenboek en andere hulpmiddelen

12 Spelling Methode: Taal actief In combinatie met taallessen In combinatie met taallessen Elke instructieles begint met dictee Elke instructieles begint met dictee Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Woordendictee begin week 4, Woordendictee begin week 4, zinnendictee eind week 4. 2 x per jaar CITO spelling 2 x per jaar CITO spelling

13 Technisch lezen Methode: Estafette Gedifferentieerd in 3 groepen: Gedifferentieerd in 3 groepen: instructiegroep – basisgroep - lopers Werkboek, leesboek, vloeiend en vlot, estafetteloper. Werkboek, leesboek, vloeiend en vlot, estafetteloper. 4 lessen van 45 minuten per week 4 lessen van 45 minuten per week Zwakke lezers 4 x 15 minuten extra Zwakke lezers 4 x 15 minuten extra 2x per jaar CITO DMT (M en E) 2x per jaar CITO DMT (M en E) 2x per jaar CITO AVI 2x per jaar CITO AVI

14 Begrijpend lezen Methode: Tekstverwerken In groep 4 vooral aandacht voor technisch lezen. Geen CITO begrijpend lezen. In groep 4 vooral aandacht voor technisch lezen. Geen CITO begrijpend lezen. Start in groep 5 Start in groep 5 5 blokken van 5 lessen + 1 toets 5 blokken van 5 lessen + 1 toets Tekstboek met informatieve teksten, verhalen en gedichten. Tekstboek met informatieve teksten, verhalen en gedichten. Leesstrategieën: tekstsoort benoemen, inhoud voorspellen, teksten interpreteren en samenvatten. Leesstrategieën: tekstsoort benoemen, inhoud voorspellen, teksten interpreteren en samenvatten. 2 x per jaar CITO begrijpend lezen 2 x per jaar CITO begrijpend lezen

15 Geschiedenis: Speurtocht Geschiedenis: Speurtocht Aardrijkskunde: Land in zicht Aardrijkskunde: Land in zicht Natuur: Vier keer wijzer. (ook voor groep 4) Nieuwe methode. Natuur: Vier keer wijzer. (ook voor groep 4) Nieuwe methode. Na ongeveer 5 lessen een samenvatting (ook mee naar huis) en toets. Na ongeveer 5 lessen een samenvatting (ook mee naar huis) en toets. Zaakvakken Groep 5

16 Schrijven Methode: Pennenstreken Groep 4 hoofdletters leren schrijven en gebruiken. Drie keer in de week. Groep 4 hoofdletters leren schrijven en gebruiken. Drie keer in de week. Groep 5 oefent de hoofdletters verder in. Twee keer in de week. Groep 5 oefent de hoofdletters verder in. Twee keer in de week. Groep 4 schrijft nu nog met Groep 4 schrijft nu nog met potlood. Groep 5 met balpen. potlood. Groep 5 met balpen.

17 Leefstijl en catechese Leefstijl: omgaan met elkaar, rekening houden met elkaar Leefstijl: omgaan met elkaar, rekening houden met elkaar Catechese: Hemel & Aarde Catechese: Hemel & Aarde Een doorgaande lijn door de hele school, dezelfde onderwerpen in alle groepen.

18 Verkeer Methode: Klaar…over! Aandacht voor regels en handelingen die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen: oversteken, verschillende soorten verkeersborden, eenvoudige voorrangsregels etc. Aandacht voor regels en handelingen die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen: oversteken, verschillende soorten verkeersborden, eenvoudige voorrangsregels etc.

19 Expressievakken en gym Tekenen en handvaardigheid met 2 groepen samen. Extra hulp voor leerlingen door één leerkracht. Tekenen en handvaardigheid met 2 groepen samen. Extra hulp voor leerlingen door één leerkracht. Muziek: methode Moet je doen aangevuld met andere liedjes. Muziek: methode Moet je doen aangevuld met andere liedjes. Techniek: methode De techniektorens Techniek: methode De techniektorens Gym: methode Basislessen bewegingsonderwijs Gym: methode Basislessen bewegingsonderwijs (groep 5 één keer in de week) (groep 5 één keer in de week)

20 Computeren Spelling: Spelling: Taal Actief/Ambra/Spellingswerk Rekenen: Rekenen:WizWijz/Ambra/Maatwerk Woordenschat: Taal Actief Woordenschat: Taal Actief Geschiedenis: Speurtocht Geschiedenis: Speurtocht Word, Powerpoint Word, Powerpoint Tablets in de klas. Tablets in de klas.

21 Overige zaken Verjaardag om 10.30 uur; traktatie in plaats van fruit. Ouders groep 4 mogen aanwezig zijn. Verjaardag om 10.30 uur; traktatie in plaats van fruit. Ouders groep 4 mogen aanwezig zijn. Sinterklaas: groep 4/5 doet mee met het verhaal. Sinterklaas: groep 4/5 doet mee met het verhaal. Communie groep 4: informatieavond meestal in januari. Communie groep 4: informatieavond meestal in januari. Inloop op geplande datums. Inloop op geplande datums. Eerste oudergesprek is een startgesprek. Eerste oudergesprek is een startgesprek. Website: www.rendal.nl Website: www.rendal.nlwww.rendal.nl

22 Thuis Waar kunt U thuis mee helpen? - Samen lezen met uw kind. - Oefenen van de sommen t/m 10 en 20 (eerst goed, daarna ook vlot). - Oefenen van de tafels en deeltafels wanneer deze zijn aangeboden. - Ambrasoft schoolversie; geschikt voor automatiseren, ook gratis thuis te gebruiken (brief volgt).

23 Ouderhulp gevraagd Ouderplatform: welke 2 ouders? Ouderplatform: welke 2 ouders? Verzorgen van vervoer bij excursies en voorstellingen. Verzorgen van vervoer bij excursies en voorstellingen. Hulp bij flitsen (dagelijks van 8.30-8.45 uur)  opgavebrief hangt op het raam. Hulp bij flitsen (dagelijks van 8.30-8.45 uur)  opgavebrief hangt op het raam. Techniek ouders. Info en data volgen nog. Techniek ouders. Info en data volgen nog. School-breed: lijst is al meegegeven, luizenwerkgroep, tuinwerkgroep en werkgroep raamversiering. School-breed: lijst is al meegegeven, luizenwerkgroep, tuinwerkgroep en werkgroep raamversiering.

24 Vragen??? Bedankt voor jullie aandacht. We doen ons best om er een fijn schooljaar van te maken en hopen op een prettige samenwerking.

25 Materialen bekijken Bekijk gerust alle materialen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Voor wie wil, liggen er nog folders in de hal. Bedankt voor uw komst! Na schooltijd staat de deur altijd open!


Download ppt "Informatieavond Groep 4/5 15 september 2015. Opzet van de avond Welkom allemaal Welkom allemaal Algemene gang van zaken Algemene gang van zaken Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google