De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement Roel Grit Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning De planning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement Roel Grit Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning De planning."— Transcript van de presentatie:

1

2 Projectmanagement Roel Grit Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning De planning

3 2 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever 4. Opzetten van een project 5. Projectstart-up-vergadering 6. Ontwerp en voorbereiding 7. Uitvoering van het project 8. Afsluiting van het project 9. Beheersaspecten van projecten 10. Beheersing van projecten in de praktijk 11. Waardoor projecten mislukken 12. Voortijdig stoppen van een project

4 3 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Fasering

5 4

6 5 Project Projectvoorstel Intakegesprek Opzetten project Project start-upvergadering Ontwerp en voorbereiding Uitvoering van het project Afsluiting van het project

7 6 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Beheersen van een project Hoe houd ik mijn project onder controle? TGKIO -factoren Qi O

8 7 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Beheersaspecten

9 8 Beheersing in de praktijk Planning vooraf (T) Planning vooraf (T) Voortgangsbewaking (T, I) Voortgangsbewaking (T, I) Overleggen (I, O) Overleggen (I, O) Planning aanpassen (T) Planning aanpassen (T) Bewaking budget (G) Bewaking budget (G) Bewaking kwaliteit (K) Bewaking kwaliteit (K) Verspreiding en archivering info Verspreiding en archivering info Bewaking projectdoel (O) Bewaking projectdoel (O) Bedreigingen project (O) Bedreigingen project (O)

10 9 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Waarom projecten mislukken? Een succesvol project: Levert het juiste projectresultaat (doel) van de afgesproken kwaliteit Levert het juiste projectresultaat (doel) van de afgesproken kwaliteit Is op de afgesproken tijd afgerond. Is op de afgesproken tijd afgerond. Kost niet meer dan afgesproken. Kost niet meer dan afgesproken. Wat krijg ik? Wat gaat het kosten? Wanneer krijg ik het?

11 10 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Waarom projecten mislukken 2 Waarom projecten mislukken 2 Onduidelijk doel Definitiewijzigingen Een onjuiste / optimistische planning Te laat beginnen met een geplande activiteit Projectmedewerkers onvoldoende bekwaam …….. Wanneer is een project geslaagd? juiste projectresultaat juiste tijd juiste prijs Waarom mislukken projecten? J3 Mislukt project

12 11 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Waardoor projecten mislukken 3 Onjuiste planning Te optimistische planning Te laat beginnen activiteit Projectleden onvoldoende bekwaam Project wordt tegengewerkt Projectleden te veel 'aan hun hoofd Projectmedewerkers willen 'te mooi‘ maken Veel kleine afwijkingen maken één grote Materiaalverlies Herstellen van fouten Te late levering Vergeten voorbereiding Vergeten afwerking Calamiteiten Onduidelijk doel/opdracht Definitiewijzigingen Buitenwereld verandert Renteverliezen

13 12 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Stoppen project? Project 1Project 2Project 3 Al besteed op tijdstip T € 100.000 Nog te besteden op tijdstip T € 100.000€ 200.000€ 300.000 Baten aan eind project € 250.000 Doorgaan op tijdstip T? Ja Nee Totaal projectresultaat aan eind + € 50.000 - € 50.000 - € 150.000 Succesvol project?JaNee

14 13 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Hoofdstuk 4 De planning 1. Waarom plannen? 2. Begrippen 3. Strokenplanning 4. Netwerkplanning 5. Strokenplanning uit Netwerkplanning 6. Bijstellen planning 7. Welke activiteiten nodig? 8. Planningssoftware 9. Planningssoftware in praktijk 10. Plannen groot project 11. Time management 12. Minicursus MS Project

15 14 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Strokenplanning

16 15 Strokenplanning winkel

17 16 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Netwerkplanning

18 17 Netwerk en stroken

19 18 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit

20 19 Planning met de computer

21 20 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Doel planning Organiseren van het werk van de projectmedewerkers Vaststellen totale projecttijd Vaststellen van de gevolgen van een vertraging Vaststellen van de kosten van het project Bewaken van de voortgang en de kosten Welke activiteiten zijn er? Hoeveel tijd per activiteit Welke mensen nodig? Welke middelen nodig? Welke afhankelijkheden zijn er tussen activiteiten? Wie?Wat? Wanneer? Plan ning Wat moet je weten om te kunnen plannen? Doel van een planning ? Lange termijn planning

22 21 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Verzamelen gegevens Opsporen activiteiten Schatting tijdsduur van elk Vaststellen afhankelijkheden Wie moet activiteit uitvoeren? Wat is er verder nodig? Verzamelen gegevens Opsporen activiteiten Schatting tijdsduur van elk Vaststellen afhankelijkheden Wie moet activiteit uitvoeren? Wat is er verder nodig? Opstellen planning Analyseren gegevens Opstellen netwerkplanning Vaststellen kritieke pad Maken strokenplanning Analyseren gegevens Opstellen netwerkplanning Vaststellen kritieke pad Maken strokenplanning Strokenplanning Netwerkplanning

23 22 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Planning - voorbeeld Aanleg CV installatie (maak eerst een schatting van de totale tijdsduur)Activiteit Onmiddelijke Voorgangers Tijds-duurA Leveren buizen -2 B Leggen buizen A6 C Leveren CV ketel -5 D Leveren radiatoren -2 E Installeren radiatoren D2 F Installeren CV ketel C, B 2 G Aansluiten buizen op radiatoren B, E 4 H Inregelen CV installatie F, G 2 Eerst netwerkplanning, dan kritieke pad, dan strokenplanning

24 23 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Uitwerking voorbeeld ActiviteitentabelNáTijd A Leveren buizen -2 B Leggen buizen A6 C Leveren CV ketel -5 D Leveren radiatoren -2 E Installeren radiatoren D2 F Installeren CV ketel C, B 2 G Aansluiten buizen op radiatoren B, E 4 H Inregelen CV installatie F, G 2 A=2 B=6 C=5 D=2 E=2 F*=2 G*=4 H*=2 Netwerkplanning= Pert chart Kritieke pad = 14 Strokenplanning B=6 G*=4 H*=2 A=2 C=5 D=2 E=2 F*=2 5 108 14 2 12 speling speling D, E = Gantt chart Speling = marge As soon as possible = ASAP ALAP Must start on Milestones Resources

25 24 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Planning – Doe onderstaande opdracht - Maak een schatting van de doorlooptijd - Maak een netwerkplanning - Bereken het kritieke pad - Maak een strokenplanningActiviteit Onmiddelijke voorgangers TijdsduurA Activiteit A -6 B Activiteit B -8 C Activiteit C A4 D Activiteit D A6 E Activiteit E B, C 3 F Activiteit F D4 G Activiteit G E, F 6 H Activiteit H B10 I Activiteit I H, G 2

26 25 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit uitwerking ActiviteitvoorgangersTijd A Activiteit A -6 B Activiteit B -8 C Activiteit C A4 D Activiteit D A6 E Activiteit E B, C 3 F Activiteit F D4 G Activiteit G E, F 6 H Activiteit H B10 I Activiteit I H, G 2 A=6 B=8 C=4 D=6 E*=3 F=4 G*=6 I*=2 H=10 Totaal 24

27 26 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Lag time en lead time

28 27 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Groot project

29 28 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Planning - begrippen Netwerkplanning (Pert-chart) Strokenplanning (Gantt Chart, Bar-chart) Activiteit, taak Mijlpaal Kritieke pad, kritische activiteit Speling/marge in een planning ASAP / ALAP / Must start on, …. Resources Een planning is dynamisch Wat doe je bij een afwijking vd planning? Realiteitswaarde van een planning Informatie verspreiden Planning Plan van aanpak Doorlooptijd Bestede tijd

30 29 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Planning met de computer Eigenschappen planningsprogramma Eenvoudige invoer van activiteiten en benodigde tijd Stroken- en netwerkplanning uit zelfde gegevens maken Activiteiten groeperen tot fasen Afhankelijkheden met muisklik in te voeren Medewerkers te koppelen aan activiteiten Volledig automatisch doorrekenen van de planning Via tarieven en materiaalkosten kunnen kosten worden gepland Voortgang bijhouden door invoering van ‘actuals’ Beschikbaarheid van ‘resources’ in te voeren (Kalenders) Kalenders Algemene bedrijfskalender Een projectkalender Een kalender per medewerker of hulpmiddel

31 30 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Time management tips  Begin de dag met opstellen van actielijst  kost 10 minuten  puntsgewijs in agenda noteren, aftekenen indien gereed  maak elke dag een of meer taken af u af kunt krijgen  Noteer in agenda actiepunten voor de toekomst  Doe moeilijke dingen op momenten waarop u fit bent  Probeer actiepunten zo snel mogelijk af te handelen  Houdt contacten kort  Wees betrouwbaar in afspraken  Probeer weinig fouten te maken, fouten herstellen kost veel tijd!  Zorg voor een opgeruimde werkplek  Selecteer de bijeenkomsten waar u heen gaat  Lees alleen zaken die de moeite waard zijn

32 31 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Time management Matrix Activiteiten Crises Urgente problemen Projecten met deadline Activiteiten Voorzorgsmaatregelen Werken aan relaties Nieuwe mogelijkheden onderzoeken Activiteiten Interrupties Sommige telefoontjes Sommige post & rapporten Sommige vergaderingen Aanstaande kwesties Aardigheden tov anderen Activiteiten Beuzelarijen Sommige telefoontjes Sommige post Tijdverdrijf Aanstaande kwesties Plezierige activiteiten Belangrijk Niet Belangrijk DringendNiet dringend

33 32 Boek: Projectmanagement Auteur: Roel Grit Engelse begrippen Task Task Schedule Schedule Duration Duration To allocate a resource To allocate a resource progress progress Dependencies Dependencies Finish-to-start Finish-to-start Predecessor Predecessor Succesor Succesor Lag time Lag time Lead time Lead time Priority Effort driven Fixed duration Milestone Recurring task tracking working time


Download ppt "Projectmanagement Roel Grit Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning De planning."

Verwante presentaties


Ads door Google