De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze week houden we weer onze jaarlijkse eierverkoop Met de opbrengst willen we graag de gereformeerde kerk in Cotus ondersteunen. De pastorie moet opgeknapt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze week houden we weer onze jaarlijkse eierverkoop Met de opbrengst willen we graag de gereformeerde kerk in Cotus ondersteunen. De pastorie moet opgeknapt."— Transcript van de presentatie:

1 Deze week houden we weer onze jaarlijkse eierverkoop Met de opbrengst willen we graag de gereformeerde kerk in Cotus ondersteunen. De pastorie moet opgeknapt worden De muren zijn erg slecht en de kozijnen verrot. Hier moet nodig wat aan gedaan worden.

2 We hebben nog veel vrijwilligers nodig. Je bent van harte welkom als vrijwilliger voor de verkoop, ook als je je niet hebt opgegeven. Maandag en dinsdag vanaf 18:00 uur bij 't Morgenlicht, Woensdag vanaf 18:00 uur bij de Levensbron

3

4 De kerkenraad nodigt de gemeente van Baalderveld-Oost van harte uit voor een informatieve avond over een aantal besluiten van de GS Ede. Van harte welkom op 7 april 2015 in het Morgenlicht ! De kerkenraad nodigt de gemeente van Baalderveld-Oost van harte uit voor een informatieve avond over een aantal besluiten van de GS Ede. Start:7 april om 20:00 uur Dominee Tigelaar zal een toelichting geven op onder andere de besluiten m.b.t. de Man/Vrouw verhouding, de Liturgie, Huwelijk en Samenlevingsvormen, e.d. Zie ook de Lichtflits van 8 maart

5 Kunst in de Kerk!! Voor dit project zoeken wij mannen en vrouwen die willen helpen tijdens de opening in het Morgenlicht met het welkom heten van bezoekers, koffie schenken, kerk netjes achterlaten etc. Per dag hebben wij 2 mensen nodig. (meerdere keren opgeven mag natuurlijk ook). Lijkt het u/jou leuk om dit werk te doen of wil je extra informatie? Bel!: Herma Boersma 0523 268205 Herma Boersma (Baalderveld oost. Tel.nr.0523 268205) Hannah van Beek 0523 613194 Hannah van Beek (Baalderveld zuid. Tel.nr. 0523 613194). Wanneer: juli en augustus Welke dagen: maandagmiddag en donderdagmiddag van 1-5 uur. Door wie: Kunstschilder Henk Pietersma uit Leeuwarden Wat: 52 werken, Psalmen verbeeldend. Waar: Morgenlicht, Hoftekerk Hardenberg en De Opgang te Radewijk. Voor wie: iedere geïnteresseerde

6 paasviering 2015 2 e paasdag 6 april m.m.v. 10.00 uur Morgenlicht

7

8 De kerkenraad nodigt de gemeente van Baalderveld-Oost van harte uit voor een informatieve avond over een aantal besluiten van de GS Ede. Van harte welkom op 7 april 2015 in het Morgenlicht ! De kerkenraad nodigt de gemeente van Baalderveld-Oost van harte uit voor een informatieve avond over een aantal besluiten van de GS Ede. Start:7 april om 20:00 uur Dominee Tigelaar zal een toelichting geven op onder andere de besluiten m.b.t. de Man/Vrouw verhouding, de Liturgie, Huwelijk en Samenlevingsvormen, e.d. Zie ook de Lichtflits van 8 maart

9 In deze dienst zal Ds. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we psalm 74: 10, 11 Schriftlezing: Galaten 3: 1 - 14 Galaten 3: 21b - 29

10 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

11 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

12 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

13 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

14 Psalm 74

15

16 Lezen van de Wet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  WetGezang 176a  Lezen:1 en 2  Zingen:3 - 6  Lezen: 7 - 11  Zingen:12 en 13  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

17 Lezen van de Wet Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

18 Gezang 176a

19

20

21

22 Lezen van de Wet Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw HEER, die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in 't land dat Hij, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan en niet haten de mens, die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten. Doe goed aan hem die naast u leeft.

23 Lezen van de Wet Gij zult het huwlijk niet verbreken. Leef niet onkuis, maar houd u rein. Wees ingetogen in uw spreken. Gij zult de HERE heilig zijn. Gij zult bedrog noch diefstal plegen, mijn is het zilver en het goud. Beheer 't bezit, door u verkregen, voor Hem die u dat toevertrouwt.

24 Lezen van de Wet Gij zult geen vals getuignis spreken, weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken, zijn toorn treft hem die leugens smeedt.

25 Gezang 176a

26

27 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

28 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

29 Lezen Het geloof en de wet 3 1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christustoch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2 Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

30 Lezen 6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad vangerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abrahamverkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. 10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

31 Lezen 11 Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen vanAbraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

32 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

33 Psalm 90

34

35

36

37 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

38 Lezen 21 Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. 22 Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in JezusChristus, aan wie op hem vertrouwen. 23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen..

39 Lezen 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door dedoop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte

40 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

41 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

42 Gezang 79

43

44

45

46

47

48 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

49  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Liedboek 456: 1 en 2

50 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum en Zegengroet  Psalm 74: 10, 11  Wet  Gebed  Lezen Galaten 3: 1 - 14  Psalm 90: 5, 8  Lezen Galaten 3: 21b - 29  Preek  Gezang 79: 2, 4, 5  Gebed  Collecte  Liedboek 456: 1, 2  Zegen  Liedboek 456: 3

51 Gezang 456

52

53 Zegen

54 Gezang 456

55

56 Tot vanmiddag om 16:30 met Ds. Tigelaar in het Morgenlicht


Download ppt "Deze week houden we weer onze jaarlijkse eierverkoop Met de opbrengst willen we graag de gereformeerde kerk in Cotus ondersteunen. De pastorie moet opgeknapt."

Verwante presentaties


Ads door Google