De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder informatie avond onderbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder informatie avond onderbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Ouder informatie avond onderbouw

2 Onderbouw Groep Aagje: meester Nick maandag t/m vrijdag Groep Tortels: juf Miranda B. maandag, woensdag, donderdag juf Kim dinsdag en vrijdag Groep Zaza: juf Chantal (nu juf Lilian) maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, , juf Anja dinsdag Groep Pipeloentje: juf Inge maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, juf Miranda M. vrijdag Groep Stampers: juf Gipsy maandag t/m vrijdag Intern Begeleider: Richelle de la Combé voor groep 1 en 2 woensdag t/m vrijdag

3 Inhoud Schoolregels In de klas Aanbod Kleuterplein
Rapportage, observaties en portfolio’s Rapporten en portfolio’s Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huishoudelijke punten Klassenouders en hulpouders Tot slot

4 Schoolregels Klassenregels Pleinregels Eten en drinken Fietsen
Halen en brengen Pestprotocol

5 In de klas Dagritme 08:20 : De deuren gaan open. 08:30 : De les begint, de ouders zijn dan vertrokken. Op 2 ochtenden is dat om uur; dit i.v.m. de inloop. Welke dagen er inloop is, hangt op de deur bij de klas. 10:00 : Tijd voor het tussendoortje . 11:30 : Naar huis of overblijven. Woensdag om uur naar huis of naar de nso. 12:15 : Deuren open en de les begint weer. 14:45 : Jassen aan en naar huis of naar de naschoolse opvang. De kleuters worden binnen opgehaald door de ouders/verzorgers. Elke dag werken we aan de hand van leerdoelen. Deze worden met de kinderen besproken. Ook vragen wij dagelijks terug wat de kinderen die dag hebben geleerd.

6 Aanbod We starten in de kring met een welkomst lied,
het opnemen van de absenten en de dagen van de week. Alle dagen hebben een eigen kleur: maandag = oranje, dinsdag = rood, woensdag = roze, donderdag = paars, vrijdag = blauw, zaterdag = groen en zondag = geel. Naast deze vaste onderdelen hebben we ook een ander aanbod voor de hele groep. Dit kan zijn lezen van een boekje, een verhaal vertellen, een gesprek n.a.v. een onderwerp of een aanbod op het gebied taal, rekenen, beeldend, zang etc. Iedere dag worden er 2 kinderen gekozen als hulpje. Zij zitten naast de leerkracht, staan vooraan in de rij en helpen de leerkracht met allerlei taken. In elke klas hangen dagritme kaarten waarop de activiteiten in volgorde van die bepaalde dag hangen. De dag wordt zo voorspelbaar en inzichtelijk.

7 Aanbod Elke dag is er een activiteit gericht op lichamelijke ontwikkeling. Dit houdt in dat we dagelijks naar het speellokaal (beneden in de hal) kunnen en buiten spelen. De kinderen gymmen in het speellokaal in hun ondergoed en het liefst op blote voeten; dit is beter voor de ontwikkeling van de voeten. Toch schoenen; dan met elastiek of klittenband! Voor het aanbod legt de leerkracht materialen klaar waar de kinderen die dag mee gaan werken. De verwerking is aangepast aan alle ontwikkelingsgebieden. We werken met de kleuters vanuit een thema dat gedurende 4 -6 weken centraal staat. Dit thema staat in de nieuwsbrief of op de website van de eigen groep. Bij de thema’s horen soms uitstapjes, extra hulp bij activiteiten binnen en buiten de klas. Hiervoor vragen we dan uw hulp via de klassenouder(s) of inschrijflijst op de infodeur/wand.

8 Kleuterplein Wij werken sinds april 2013 met de methode Kleuterplein. Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kinderen en daar horen allerlei thema’s bij zoals: Vakantie, Thuis, Groeien etc. In deze methode komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Taal (beginnende geletterdheid) Rekenen (beginnende gecijferdheid) Fijne motoriek (tekenen, knutselen, “schrijven” d.m.v. Schrijfdans) Grove motoriek (gymmen en buiten spelen) Sociaal-emotioneel (er worden allerlei gesprekken gevoerd met en door de kinderen.) Dit jaar starten we met Leefstijl. De kinderen leren hierbij van alles over hoe je met elkaar om kunt gaan. Ze leren hoe je naar een ander luistert, hoe je om hulp kunt vragen en hoe je elkaar helpt. Voordat de methode start zijn er eerst 5 klassenvergaderingen om het met de kinderen te hebben over de regels en afspraken die hierbij horen.

9 Rapportage, observaties, en portfolio’s
Uw kind krijgt op een aantal momenten in het jaar een rapport mee. Hierin staan de ontwikkelingen en de behaalde resultaten van uw kind beschreven. Het eerste gesprek is er geen rapport maar, een voortgangsgesprek a.d.h.v. observatiegegevens. In februari/maart en aan het eind van het jaar krijgt groep 2 een rapport. Ook de cito uitslagen gaan met deze rapporten mee. Groep 1 krijgt nog geen rapport maar maximaal 3 keer per jaar een oudergesprek. Voor nieuwe leerlingen hebben we na een periode van 6 weken een eerste gesprek; het 6 weken gesprek. Wij voeren deze gesprekken bij u thuis, zodat de kinderen de gelegenheid hebben de eigen omgeving te delen met hun leerkracht. Na dit gesprek gaat het kind mee in de cyclus van de oudergesprekken, tenzij het 6 weken gesprek in de periode van de oudergesprekken plaatsvindt. In de rapportmap vindt u ook een paar werkjes van uw kind, deze kiest hij/zij samen met de leerkracht uit.   Aan het einde van de kleuterperiode krijgt uw kind een plakboek mee. Hierin vindt u een overzicht van de werkjes die uw kind tijdens zijn/haar kleuterperiode heeft gemaakt.

10 Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en groepsplannen
2x per jaar worden er Cito-toetsen afgenomen: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters Groep 2 krijgt deze toetsen 2x per jaar rond januari en juni. Bij groep 1 wordt deze toets 1x afgenomen rond juni. Zo worden de vorderingen van uw kind gevolgd en waar nodig ondersteund. Als de kinderen een D of een E score hebben gehaald wordt er een groepsplan gemaakt en krijgt het kind extra aandacht en ondersteuning voor het betreffende onderdeel. Dit wordt met u (de ouders) besproken, zodat u op de hoogte blijft. Daarnaast wordt er door de leerkrachten ook geobserveerd m.b.v. KIJK groep 1-2 op het gebied van taal, rekenen, grote en kleine motoriek, spelontwikkeling en zelfbeeld en relatie met anderen. Hierdoor krijgen zij een goed beeld van uw kind en kunnen zij bijsturen waar dit nodig is.

11 Huishoudelijke punten
Gruitendagen zijn op dinsdag en donderdag, geen knijpfruit maar vers fruit (fruit heeft aan een boom of struik gehangen). Tussendoortje in de bak in de klas: met naam erop. Liever geen chocola en blikjes drinken. Wat wel: bijv. ontbijtkoek, kaasdippers en graag niet te veel. Het aanmelden voor schoolmelk gaat via de Campina. U kunt bij de administratie een inschrijfformulier halen. Drinken moet, eten mag. Wat over is gaat mee naar huis. Overblijven gebeurt in de eigen klas en wordt door de school zelf verzorgd . De kinderen spelen bij goed weer eerst een half uur buiten en daarna hebben ze een kwartier om te eten. Kinderen die langer de tijd nodig hebben krijgen die ook. In iedere groep ligt een agenda waarin u afwijkende (overblijf)tijden, tandarts-, doktersbezoek o.i.d. kunt noteren. Ook als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dit a.u.b. in de agenda noteren om misverstanden te voorkomen. Op de infodeur/-wand bij de groep vindt u belangrijke informatie. Kijk hier dus regelmatig op. Houd ook de website van de eigen groep en MSI in de gaten.

12 Huishoudelijke punten
Jarigen melden wanneer er wordt getrakteerd, kan in de agenda van de groep. Traktaties bij voorkeur gezond, snoep gaat mee naar huis. Iedere dag kunnen wij gebruik maken van het speellokaal (beneden in de hal). De kinderen gymmen hier in hun ondergoed en op blote voeten. Ook spelen we bij goed weer iedere dag buiten. Denkt u eraan een jas mee te geven, ook als het ‘s ochtends goed weer is. De schoolfotograaf komt dit jaar op 12 en 13 oktober 2015. Gevonden voorwerpen zijn te vinden in een mand in de hal. In veel klassen zijn er Pabo- en Mondriaan-stagiaires. 1 keer per maand zijn er speelgoedmiddagen. Zie hiervoor de infowand bij de klas. Margedagen; zie infodeur/-wand, jaarkalender en de website bij de onderbouw. Na ieder vakantie is er luizencontrole, hiervoor graag in elke klas 2 luizenouders, naast de luizenbrigade. Uit iedere groep hebben we ook 2 verkeersbrigadiers nodig, die helpen met het veilig oversteken van onze leerlingen.

13 Huishoudelijke punten
Iedere groep heeft één of twee klassenouder(s) nodig. U kunt dus samenwerken met iemand anders als u het in uw eentje te veel vindt. 2x per jaar is er een brandoefening Merken van kleding/spullen: website Ouderbijdrage is heel belangrijk en wordt gebruikt voor de feestmomenten op school; sint, kerst, pasen, cultuurfeest, ijsje op warme dagen, sportdag, zomerfeest. Zonder deze €50,- kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. Inschrijven broertjes/zusjes; doe dit snel! Dit mag vanaf de leeftijd van 1 jaar. Wacht niet met het voeren van een gesprek tot de vastgestelde datum als er zaken zijn die u eerder met de leerkracht wilt bespreken. Maak een afspraak met de leerkracht. Zo nodig nodigt de leerkracht u ook uit voor een tussentijds gesprek. Wees op tijd! Kinderen die te laat binnen komen verstoren het aanbod.

14 Klassenouders en hulpouders
Als klassenouder ben je aanspreekpunt voor de leerkracht en je bent de tussenpersoon tussen ouders en de school. Je hebt van alle ouders een mailadres. Ook organiseer je hulp van diverse ouders in de klas en bij activiteiten zoals: Bibliotheekbezoek; Museumbezoek; Kinderboerderijbezoek; Begeleiding bij schoolreisje; Hulp bij sportdag; Hulp bij feestdagen. Ook zoeken wij ouders die helpen met de: Verkeersbrigade; 1x per maand, eigen kinderen mogen al in de klas, jongere kinderen worden opgevangen in een kleutergroep, je wordt opgeleid. Luizencontrole 5 x p.j. Voorbereiding van de festiviteiten, Sint, Kerst, Zomerfeest (vooral)

15 Tot slot Wilt u nog : De emaillijst controleren?
Zich opgeven als klassenouder? Zich opgeven als luizenouder? Zich opgeven als verkeersbrigadier? De allergielijst invullen indien van toepassing op uw kind? Heeft u nog vragen ?


Download ppt "Ouder informatie avond onderbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google