De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

3 Agenda 14 april 18:00 uur Inaktelke diner, Evoluon 14 april 18:00 uur Inaktelke diner, Evoluon 8 april 19:30 uur Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 8 april 19:30 uur Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 12 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie-eenheid Inl: H. Janson 12 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie-eenheid Inl: H. Janson 15 april 09 30 kinderclub 15 april 09 30 kinderclub

4 Diensten 9:30voorganger: kand. W. Jagersma uit Kampen 16:30 voorganger: ds. D. Vonck uit Houten De kerkenraad nodigt u uit voor een vergadering van kerkenraad met de gemeente op woensdag 11 april a.s. ter bespreking van het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand te Hoofddorp. Nadere informatie over ds. Roosenbrand en zijn preken kunt u vinden op zijn website: www.hansjanroosenbrand.nl. www.hansjanroosenbrand.nl Diensten 9:30voorganger: kand. W. Jagersma uit Kampen 16:30 voorganger: ds. D. Vonck uit Houten De kerkenraad nodigt u uit voor een vergadering van kerkenraad met de gemeente op woensdag 11 april a.s. ter bespreking van het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand te Hoofddorp. Nadere informatie over ds. Roosenbrand en zijn preken kunt u vinden op zijn website: www.hansjanroosenbrand.nl. www.hansjanroosenbrand.nl Mededelingen kerkenraad

5 De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan de broeders Mark de Fouw en Sil de Graaf ontheffing verleend uit hun ambt van ouderling In verband met dit aftreden en het periodiek aftreden van de brs. Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u niet tot uiterlijk a.s. zondag, maar tot volgende week 15 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan de broeders Mark de Fouw en Sil de Graaf ontheffing verleend uit hun ambt van ouderling In verband met dit aftreden en het periodiek aftreden van de brs. Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u niet tot uiterlijk a.s. zondag, maar tot volgende week 15 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

6 De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

7 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

8 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

9 175 C

10 ● Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

11 Psalm 146: 1, 8 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

12 Psalm 146: 1, 8 8 ’t Is de HEER van alle heren, Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

13 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

14 Psalm146:1, 8 ● Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

15 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

16 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

17 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

18 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

19 Psalm146:1, 8 Gezang161: ● Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

20 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 ● Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

21 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 ● Lucas24:5b ● Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

22 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 ● Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

23 Gezang 95 NG52: 1, 3, 4 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

24 Gezang 95 NG52: 1, 3, 4 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

25 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

26 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

27 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 ● Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

28 Opwekking 354 glorie aan god Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

29 Opwekking 354 glorie aan god Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

30 Opwekking 354 glorie aan god Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

31 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie

32 182 E 4-stemmig

33 Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten Collecte:De Diaconie


Download ppt "Psalm146:1, 8 Gezang161: Lucas24:1 - 8 Romeinen6:2 - 11 Lucas24:5b Romeinen6:11 Gezang95:1, 3, 4 Opwekking354: Gezang182E:Amen Liturgie ds. D. Vonck Houten."

Verwante presentaties


Ads door Google